Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

NN 89/2014 (24.7.2014.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1789

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 70. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se GIOVANNI SPONZA.

II.

Dana 10. srpnja 2014. dužnost člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora prestao je obnašati IGOR RAĐENOVIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

Klasa: 021-13/14-12/29

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.