Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

NN 89/2014 (24.7.2014.), Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1791

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Za predsjednika Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se IVO JELUŠIĆ.

II.

Dana 10. srpnja 2014. dužnost predsjednika Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati IGOR RAĐENOVIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

Klasa: 021-13/14-12/30

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.