Odluka o razrješenju zamjenika člana i imenovanju zamjenika člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak

NN 89/2014 (24.7.2014.), Odluka o razrješenju zamjenika člana i imenovanju zamjenika člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak

HRVATSKI SABOR

1793

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 17. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.) Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA ČLANA I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

I.

Razrješuje se zamjenik člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika IGOR RAĐENOVIĆ.

II.

Za zamjenika člana Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika imenuje se IVO JELUŠIĆ.

Klasa: 021-13/14-06/05

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.