Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

NN 89/2014 (24.7.2014.), Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

HRVATSKI SABOR

1794

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske te članka 27. stavka 2. i članka 38. stavaka 2. i 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97.) Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I.

Za člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda iz reda zastupnika imenuje se ŠANDOR JUHAS.

II.

Dužnost člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda iz reda zastupnika prestao je obnašati DENEŠ ŠOJA, dana 1. travnja 2014., zbog mirovanja zastupničkog mandata.

Klasa: 021-13/14-06/04

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

89 24.07.2014 Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda