Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 89/2014 (24.7.2014.), Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

HRVATSKI SABOR

1795

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/12.) Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Razrješuje se TOMISLAV JUREKOVIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, s danom 30. rujna 2014., radi isteka mandata.

Klasa: 021-13/14-07/26

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.