Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini

NN 90/2014 (25.7.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1827

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2014. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (»Narodne novine« broj 45/2014), u članku 5. stavku 1., umjesto teksta »članku 2.«, treba stajati »članku 1.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/27

Urbroj: 530-08-1-14-4

Zagreb, 16. srpnja 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.