Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 92/2014 (28.7.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1869

Na osnovi članka 24. stavak 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10.,8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 67. sjednici održanoj 16. srpnja 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14. i 59/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:

Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

»

Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

»


Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 214527151201, 214527151202, 214527151203, 214527151204, 214527151205, 214527151206, 214527151207, 214527151208, 214527151302, 214527151303, 214527151304, 214527151305, 214527151306, 214527151307, 214527151308, 214527151401, 214527151402, 214527151403, 214527151404, 214527151405, 214527151406, 214527151407, 214527151408, 214527151501, 214527151502, 214527151503, 214527151504, 214527151505, 214527151506, 214527151507, 214527151508, 214527151601, 214527151602, 214527151603, 214527151604, 214527151605, 214527151606, 214527151607, 214527151608, 214527151701, 214527151702, 214527151703, 214527151704, brišu se.

U legendi iza Popisa pomagala tekst uz oznaku »Ω« mijenja se i glasi: »Samo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.«

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 114. mijenja se i glasi: »Kod kljenuti kao trajnog stanja, nakon rekonstrukcije rotatorne manžete ramenog zgloba i nakon stabilizacijskih zahvata.«

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 118. mijenja se i glasi: »Nakon puknuća postraničnih sveza koljena, nakon rekonstruktivnih zahvata ligamenata koljena, nakon šavova meniska, nakon transplantacija meniska.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/192

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 16. srpnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

92 28.07.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima