Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

NN 94/2014 (31.7.2014.), Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1889

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014, 69/2014 i 87/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014, 69/2014 i 87/2014), naslov iznad tarifnog broja 102. i tarifni broj 102. mijenjaju se i glase:

»15. Pristojbe pri sklapanju braka i životnog partnerstva

Tar. br. 102.

Za radnje vezane uz sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske:

1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere

   sklapanja braka i za sastavljanje zapisnika

   prijave namjere sklapanja životnog

   partnerstva                                                       100,00 kuna

2. za sklapanje braka i za sklapanje životnog

   partnerstva                                                       200,00 kuna.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/91

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 30. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

94 31.07.2014 Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama