Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom

NN 101/2014 (20.8.2014.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1972

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013. i 14/2014.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju:

– prostorno-vremenska ograničenja obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u daljnjem tekstu: pridnena koća);

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u daljnjem tekstu: Odobrenje);

– kriteriji za izdavanje Odobrenja;

– sadržaj obrasca Odobrenja;

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenja;

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Prostorno vremenska ograničenja obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom koćom

Članak 2.

(1) U unutarnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 184 kW.

(2) U vanjskom ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 662 kW.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora dozvoljen je ribolov pridnenom koćom uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 662 kW:

1. u dijelu ribolovne zone F u akvatoriju omeđenom spojnicama točaka A, B, C, D i E i granicom ribolovne zone C, radi izlova trlje blatarice (Mullus barbatus) u razdoblju od 15. listopada do 15. veljače:

točka A – otok Blitvenica

točka B – otok Mažirina

točka C – otok Lukovnjak

točka D – otok Svilan i

točka E – hrid Mulo.

2. u dijelu ribolovne zone G u akvatoriju Lastovskog kanala, omeđenom spojnicama točaka A, B, C, D i E, radi izlova oslića (Merluccius merluccius) u razdoblju od 15. listopada do 15. veljače:

točka A – rt Ražnjić na istočnom dijelu otoka Korčula

točka B – rt Korizmeni na zapadnom dijelu otoka Mljeta

točka C – otok Glavat

točka D – jugozapadni rt otoka Kopište

točka E – rt Velo Dance na zapadnom dijelu otoka Korčula.

(4) Ribolov iz stavka 3. ovoga članka je dozvoljen pod uvjetima određenim u članku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Obavljanje ribolova pridnenom koćom zabranjeno je:

1. Unutar tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu ili unutar izobate od 50 metara ukoliko je ta dubina dosegnuta na manjoj udaljenosti od obale kopna ili otoka, a bez obzira na dubinu ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom zabranjen je na udaljenosti manjoj od jedne i pol (1,5) morske milje;

2. U priobalnom pojasu do dvije (2) morske milje od otoka Palagruža, Galijula, Lastovo, Lastovnjaci, Vrhovnjaci, Glavat, Kopište, Bijelac, Mljet, Vis, Barjak Mali, Barjak Veli, Ravnik, Budikovac, Paržan Veli, Paržan Mali, Greben, Sušac, Svetac, Biševo i Brusnik do položaja plovila u ribolovu;

3. Oko otoka Blitvenica, unutar akvatorija od tri (3) morske milje oko otoka Blitvenice;

4. Oko hridi Jabuka, unutar akvatorija od tri (3) morske milje, te unutar akvatorija od 12 morskih milja od subote 00:00 h do nedjelje 24:00 h;

5. U priobalnom pojasu od tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka od spojnice između točke A i B do jugoistočne državne granice na moru Republike Hrvatske:

točka A – uvala Bujevac na obali kopna

točka B – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje u kursu 215° od točke A;

6. U Creskom zaljevu unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B:

točka A – Rt Pernat na otoku Cresu

točka B – Rt Sv. Blaž na otoku Cresu;

7. U Osorskom zaljevu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, te C i D kao i mostom Cres – Lošinj:

točka A – Rt Tanki na otoku Zeči

točka B – Rt Koludar na otoku Cresu

točka C – Rt Debeli na otoku Zeči

točka D – Rt Osor na otoku Lošinju;

8. Vinodolskom i u Velebitskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D, te E i F, G i H, I i J, Ljubačkim vratima, te spojnicama između točaka D i L te obalom kopna između točaka L i A:

točka A – svjetionik Ertak na kopnu

točka B – Rt Bejavec na otoku Krku

točka C – Rt Škuljica na otoku Krku

točka D – Rt Stražica na otoku Prviću

točka E – Rt Šilo na otoku Prviću

točka F – Rt Markonj na otoku Goli

točka G – Rt Blažina na otoku Goli

točka H – Rt Krklant na otoku Rabu

točka I – Rt Glavina na otoku Rabu

točka J – Rt Zali na otoku Pagu

točka K – Rt Korotanja na kopnu

točka L – Rt Baljenica na kopnu;

9. U Novigradskom moru;

10. U kanalu Nova Povljana i Ljubačkom zaljevu unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te Ljubačkim vratima (Paški most) i Privlačkim gazom (Virski most):

točka A – Rt Rastovac na otoku Pagu

točka B – Južni rt uvale Radnjača na otoku Viru;

11. U Zadarskom i Pašmanskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – Oštri rat (Punta Mika) na kopnu

točka B – svjetionik Lukoran na otoku Ugljanu

točka C – mjesto Pakoštane na kopnu

točka D – Rt Borovnjak na otoku Pašmanu;

12. U Kaštelanskom zaljevu, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:

točka A – Rt Čiovo na otoku Čiovu

točka B – Rt Marjan na kopnu;

13. U Splitskom i Bračkom kanalu, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B te C i D:

točka A – lučko svjetlo Stobreč na kopnu

točka B – lučko svjetlo Sutivan na otoku Braču

točka C – Rt Križica na kopnu

točka D – Rt Sveti Nikola na otoku Braču;

14. U Hvarskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – zapadni rt uvale Blaca na otoku Braču

točka B – Rt Kabal na otoku Hvaru

točka C – Rt Gališnjak na otoku Braču

točka D – Plani rat na otoku Hvaru;

15. U Neretvanskom kanalu, Malom moru i kanalu Mali Ston, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:

točka A – Rt Višnjica na kopnu

točka B – uvala Vela Prapatna na poluotoku Pelješcu i

16. U Koločepskom kanalu, unutar akvatorija koji je unutar spojnica između točaka A i B, te C i D, te E i F, prolazom između otoka Jakljan i Šipan, te spojnicama između točaka G i H:

točka A – Rt Petka na kopnu

točka B – Rt Bezdanj na otoku Koločepu

točka C – Rt Čavalika na otoku Koločepu

točka D – Rt Poluge na otoku Lopudu

točka E – Benešin rat na otoku Lopudu

točka F – Rt Prtuša na otoku Šipanu

točka G – sjeverozapadni rt otoka Jakljana

točka H – Rt Vratnik na poluotoku Pelješcu.

Članak 4.

U cilju zaštite spolno nezrelih jedinki ili nedoraslih riba i drugih morskih organizama, zabranjeno je obavljati ribolov pridnenom koćom od 1. svibnja do 30. rujna tekuće godine:

1. U dijelu ribolovne zone B, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B, C, D, E, F, G, H, I i J:

točka A – jugozapadni rt otoka Sestrica

točka B – sjeverozapadni rt otoka Mrtovca

točka C – jugozapadni rt otoka Baluna

točka D – otok Purara

točka E – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od otoka Vrtića u kursu 210°,

točka F – točka koja se nalazi na udaljenosti šest (6) morskih milja od otoka Vrtića u kursu 210°

točka G – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od otoka Purara u kursu 210°

točka H – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od jugozapadnog rta otoka Baluna u kursu 210°

točka I – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od sjeverozapadnog rta otoka Mrtovca u kursu 210°

točka J – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od jugozapadnog rta otoka Sestrica u kursu 210° i

2. U dijelovima ribolovnih zona C i F, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točka A, B, C, D, E, F, G i H:

točka A – Rt Debela na otoku Žirju

točka B – Rt Grašnjak na otoku Žirju

točka C – južni rt otoka Mažirina

točka D – zapadni rt otoka Lukovnjaka

točka E – sjeverni rt otoka Svilana

točka F – hrid Mulo

točka G – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od hridi Mulo u kursu 210°

točka H – točka koja se nalazi na udaljenosti tri morske milje od Rta Debela na otoku Žirju u kursu 210°.

Članak 5.

U cilju zaštite nedoraslog oslića (Merluccius merluccius), zabranjen je ribolov pridnenom koćom:

1. Od 1. travnja do 30. lipnja tekuće godine, u dijelu ribolovne zone E, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D, D i E te obalom otoka Dolin između točaka B i C i obalom otoka Pag između točaka E i A:

točka A – rt Lun na otoku Pagu

točka B – Donji rt na otoku Dolinu

točka C – Gornji rt na otoku Dolinu

točka D – rt Glavina na otoku Rabu

točka E – Zali rt na otoku Pagu i

2. Od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine, u dijelu ribolovne zone D, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B, C i D:

točka A – svjetionik Sv. Andrija

točka B – rt Gruj na otoku Mljetu

točka C – točka koja se nalazi na udaljenosti od tri morske milje od rta Gruj – okomito na spojnicu A i B (prema pučini)

točka D – točka koja se nalazi na udaljenosti od tri morske milje od svjetionika Sv. Andrija – okomito na spojnicu A i B (prema pučini).

Članak 6.

U cilju zaštite riba i drugih morskih organizama ribolov pridnenom koćom zabranjen je u dijelu ribolovne zone E, i to:

1. Od 1. travnja do 30. rujna tekuće godine u zapadnom dijelu Riječkog zaljeva unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – uvala Martinšćica na kopnu

točka B – rt Papratni na otoku Cresu

točka C – rt Jablanac na otoku Cresu

točka D – uvala Brseč na kopnu i

2. Od 1. listopada do 31. ožujka u istočnom dijelu Riječkog zaljeva unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D te E i F:

točka A – uvala Martinšćica na kopnu

točka B – rt Papratni na otoku Cresu

točka C – rt Grota na otoku Cresu

točka D – rt Pelova na otoku Krku

točka E – rt Kijac na otoku Krku

točka F – rt Oštro na obali kopna.

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, u ribolovnoj zoni E ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW, osim u akvatoriju koji je omeđen spojnicama točaka A, B, C, D, E, F, G, H, I i J:

točka A – rt Brestova na istočnoj obali Istre

točka B – svjetionik Porozina na otoku Cresu

točka C – rt Osor na otoku Lošinju

točka D – rt Kurila na otoku Lošinju

točka E – otok Grujica

točka F – otok Lutrošnjak

točke G – rt Margarina na otoku Susku

točka H – rt Zmoračna na otoku Susku

točka I – rt Vnetak na otoku Unije i

točka J – rt Marlera na jugoistoku Istre.

Članak 8.

(1) Ribolov pridnenom koćom u dijelovima ribolovne zone F, dozvoljen je od prve srijede ili četvrtka u mjesecu studenom tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine, srijedom i četvrtkom od 05:00 do 22:00 sata, i to:

1. U dijelu Murterskoga mora, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D i E:

točka A – svjetionik na otoku Košara

točka B – otok Vodnjak (otoci Kukuljari)

točka C – sjeverni rt otoka Čavlina

točka D – svjetionik na otoku Mrtovnjaku

točka E – otok Mala Dajna i

2. U dijelu južno od Zlarinskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D, E i F:

točka A – svjetionik na otoku Komorici

točka B – jugoistočni rt otoka Dugo

točka C – jugoistočni rt otoka Mažirina

točka D – sjeverni rt otoka Lukovnjaka

točka E – zapadni rt otoka Malinovika

točka F – jugozapadni rt otoka Tmara.

(2) U dijelovima ribolovne zone F ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 (stotinu i deset) kW nominalne snage ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom, od 05:00 do 23:00 sata, i to:

1. U dijelu Virskog mora i Zadarskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, prolazom Veli Ždrelac, spojnicama između točaka C i D, te D i E, mostom kopno – otok Vir:

točka A – Oštri rat (Punta Mika) na kopnu

točka B – svjetionik Lukoran na otoku Ugljanu

točka C – rt Zanovin na otoku Rivnju

točka D – uvala Hrvatin na otoku Sestrunju

točke E – rt Križ na otoku Sestrunju

točka F – rt Vrulja na otoku Viru i;

2. U dijelu Srednjeg kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B i C, mostom otok Ugljan – otok Pašman, te spojnicama između točaka D, E i F;

točka A – rt Žman na Dugom otoku

točka B – rt Parda na otoku Ižu

točka C – rt Japlenički na otoku Ugljanu

točka D – rt Rasovica na otoku Pašmanu

točka E – svjetionik na sjevernoj strani otoka Lavdara

točka F – rt Bluda na Dugom otoku.

Članak 9.

(1) Ribolov pridnenom koćom u ribolovnoj zoni G dozvoljen je od prve srijede ili četvrtka u mjesecu tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine od 05:00 do 22:00 sata.

(2) Ribolov pridnenom koćom u razdoblju iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je srijedom i četvrtkom, od 05:00 do 22:00 sata:

1. U dijelu Splitskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B, te C, D i E, kanalom između otoka Sv. Fumija i Čiovo, spojnicama između točaka F i G te H i I:

točka A – rt Gomilica na otoku Braču

točka B – rt Pelegrin na otoku Šolti

točka C – rt Obinuški bok na otoku Šolti

točka D – otok Mali Krnjaš

točka E – sjeverozapadni rt otoka Sv. Fumija

točka F – rt Čiova na otoku Čiovu

točka G – rt Marjan na kopnu

točka H – lučko svjetlo Stobreč na kopnu

točka I – lučko svjetlo Sutivan na otoku Braču i

2. U dijelu Bračkog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – rt Križica na kopnu

točka B – rt Sveti Nikola na otoku Braču

točka C – lučko svjetlo Makarska

točka D – rt Sumartin na otoku Braču i

3. U dijelu Korčulanskog i Neretvanskog kanala unutar akvatorija omeđenog spojnicom između točaka A i B te C i D:

točka A – rt Sućuraj na otoku Hvaru

točka B – rt Duba na poluotoku Pelješcu

točka C – rt Ribolovišće na poluotoku Pelješcu

točka D – zapadni rt uvale Smarska na otoku Hvaru i

4. U dijelu Neretvanskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C, D i E:

točka A – rt Višnjica na kopnu

točka B – zapadni rt uvale Prapratna na poluotoku Pelješcu

točka C – rt Duba na poluotoku Pelješcu

točka D – rt Sućuraj na otoku Hvaru

točka E – lučko svjetlo Drvenik.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljen je ribolov pridnenom koćom od prve srijede ili četvrtka u mjesecu travnju do 31. kolovoza tekuće godine, i to srijedom i četvrtkom, od 05:00 do 22:00 sata, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C i D, obalom otoka Korčula, prolazom između otoka Korčula i otočića Proizd, spojnicom između točaka E i F, obalom otočića Vodnjak, spojnicom između točaka G i H te obalom otoka Hvar:

točka A – zapadni rt uvale Smarska na otoku Hvaru

točka B – rt Ribolovišće na poluotoku Pelješcu

točka C – rt Osičac na poluotoku Pelješcu

točka D – zapadni rt luke naselja Račišće na otoku Korčuli

točka E – rt Proizd na otočiću Proizdu

točka F – jugozapadni rt otočića Vodnjak

točka G – sjeveroistični rt otočića Vodnjak

točka H – rt Pelegrin na otoku Hvaru.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutar akvatorija Lastovskog kanala, dozvoljen je ribolov pridnenom koćom cijele godine, od ponedjeljka u 00:00 sati do petka 22:00 sata.

Odobrenje

Članak 10.

(1) Obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom koćom nakon 31. listopada 2014. godine nije dozvoljeno bez Odobrenja.

(2) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pridnenom koćom (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 30. rujna 2014. godine na obrascu koji se nalazi na web-stranici Ministarstva, Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Odobrenje se izdaje na rok od 3 (tri) godine.

(4) Uz rješenje o izdavanju Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu.

(5) Zahtjev će se odbiti ukoliko ne ispunjava odredbe propisane ovim Pravilnikom.

(6) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti novi Zahtjev.

(7) Vlasnici plovila čiji ovlaštenici povlastice imaju namjeru koristiti mrežu s romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno, uz Zahtjev za izdavanje Odobrenja predaju i Zahtjev za dozvolu korištenja mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno, koji se nalazi na web-stranici Ministarstva, Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo). Dozvola za korištenje mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno upisuje se u obrazac Odobrenja pod Napomena.

Kriteriji za izdavanje Odobrenja

Članak 11.

(1) Kriteriji za izdavanje Odobrenja su:

1. Posjedovanje važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru s upisanom pridnenom koćom.

2. Minimalno dvadeset (20) ribolovnih dana pridnenom koćom obavljenih plovilom za koje se traži Odobrenje i evidentiranih u elektronskoj bazi podataka Informacijskog sustava morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu u razdoblju od 1 srpnja 2009. godine do 30. lipnja 2014. godine, a iznimno za plovila koja mogu koristiti izuzeće vezano za ribolov uz približavanje obali i/ili dubinu mora manju od 50 metara, primjenjuje se razdoblje od dana 15. svibnja 2009. godine do dana 15. svibnja 2014. godine. Za potrebe izračuna smatra se da je ribolovni dan svaki dan kada je plovilo za koje se traži Odobrenje bilo u ribolovu.

3. Posjedovanje VMS uređaja na plovilu.

4. Posjedovanje elektronskog očevidnika na plovilu.

5. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka izdat će se Odobrenje:

– za plovila čiji vlasnici imaju pravo na izdavanje povlastice temeljem članka 32. stavak 3. točka 3. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine« br. 63/2010, 141/2010, 148/2010, 52/2011, 144/2011 i 55/2013);

– vlasnicima plovila kojima je povlastica bila pohranjena zbog rekonstrukcije plovila, a koja je obavljena pod nadzorom Hrvatskog registra brodova ili drugog priznatog tijela ovlaštenog u drugim EU članicama, što se dokazuje potvrdom registra o statusu plovila u registru za razdoblje koje se traži u dokumentu za Odobrenje.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, izračun broja ribolovnih dana za plovila čiji su vlasnici prenijeli pravo upisa povlastice u cijelosti ili prenijeli pravo upisa pridnene koće u svoju povlasticu u periodu kraćem od razdoblja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, se proporcionalno umanjuje prema broju mjeseci od dana izdavanja povlastice.

(4) Iznimno od stavka 1. točki 3. i 4. ovog članka Odobrenje se može izdati za plovilo čija je duljina manja od petnaest (15) metara na kojem nije postavljen VMS uređaj i/ili elektronski očevidnik do dana podnošenja Zahtjeva, a za ta plovila Ministarstvo će osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskih očevidnika do dana 31. prosinca 2014. godine.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 12.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148x210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 13.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Tijelo koje je izdalo Odobrenje, klasifikacijsku oznaku, urudžbenu oznaku, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja,

2. Podatke o plovilu za koje je izdano Odobrenja,

3. Ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata,

4. Promjene podataka upisanih u Odobrenju,

5. Prestanak važenja Odobrenja i obrazloženje prestanka važenja,

6. Oduzimanje odobrenja za ribolov i obrazloženje o oduzimanju,

7. Datum pokretanja upravnog spora,

8. Odluku Upravnog suda, broj i datum iste,

9. Napomene.

Prijenos odobrenja

Članak 14.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. Prijenosa povlastice za gospodarski ribolov u cijelosti putem Javnog poziva o prijenosu povlastice, sukladno odredbama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (u daljnjem tekstu: Pravilnik o povlastici);

2. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o povlastici.

3. prijenosa prava na upis pridnene koće i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama važećeg Pravilnika o povlastici.

(2) Prijenos odobrenja iz stavka 1. ovog članka vrši se ukidanjem Odobrenja izdanog na staro plovilo i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone i rok valjanosti iz ukinutog Odobrenja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, dozvolit će se ribolov pridnenom koćom u okviru »Plana upravljanja pridnenim povlačnim mrežama – koćama« koji se donosi uz suglasnost Europske komisije:

– u dijelovima ribolovnih zona A, B i E u području omeđenom ravnim crtama kojih je polazište točka ϕ = 44.52135 i λ = 14.29244 ravno prema sjeveru odnosno zapadu, na dubinama manjim od pedeset (50) metara na udaljenosti od najmanje jedne i pol (1,5) morske milje od obale kopna ili otoka plovilima koja su registrirana i rade samo na području zapadne Istre i

– u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske na dubinama većim od pedeset (50) metara na udaljenosti od najmanje jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka plovilima kraćim od petnaest (15) metara preko svega, uzimajući u obzir sva ostala vremenska ograničenja propisana za obavljanje ribolova pridnenom koćom.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 4., 5., 6., 7., 8., 9, 10. i 11. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine« broj 63/2010, 141/2010, 148/2010, 52/2011, 144/2011 i 55/2013).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/47

Urbroj: 525-13/0323-14-1

Zagreb, 1. kolovoza 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


101 20.08.2014 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom 101 20.08.2014 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom 101 20.08.2014 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom