Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini

NN 101/2014 (20.8.2014.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1973

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM –

SRDELAROM U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2014. godini.

Članak 2.

Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koji obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u 12:00 sati do 3. studenoga 2014. u 12:00 u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora kako slijedi:

1. Područje omeđeno spojnicama: Rt Podvara (Sukošan) – Rt Zaglav (Ugljan) – Uvala Muline – Rt Rivanjski (o. Rivanj) – Rt Zanavin – Uvala Hrvatin (o. Sestrunj) – Uvala Permanje – Rt V. Bok (o. Veli Tun) – sjeverozapadni rt na otoku Veli Tun – južni rt o. Molata – Rt Vranač – Rt Ploče (o. Olib) – Rt Šip – o. Morovnik – o. Oruda – Rt Lučica (o. Cres) – Rt Selzine – Rt Veli Pin (o. Plavnik) – Rt Mali Pin – Rt Sveti Mikula (o. Krk) – svjetionik Vrbnik – svjetionik Novi Vinodolski – Dugi Rt (naselje Tribanj) – Rt Tanka nožica (Paški most) i

2. Područje omeđeno spojnicama: Stobreč – Rt Gomilica (otok Brač) – Rt Sumartin – Rt Tanki rat (otok Hvar) – Rt Nedija – Rt Šćedra (zapad otok Šćedro) – Rt vrh Šćedra (istok otoka Šćedro) – uvala Prigradica (otok Korčula) – Rt Osičac (poluotok Pelješac).

Članak 3.

Karte područja iz članka 2. ovoga Pravilnika tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1. i 2.)

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/48

Urbroj: 525-13/0335-14-1

Zagreb, 13. kolovoza 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Karta područja iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika


PRILOG 2.

Karta područja iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

101 20.08.2014 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini 101 20.08.2014 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini