Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012)

NN 103/2014 (27.8.2014.), Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012)

103 27.08.2014 Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012)

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2017

Na osnovi odredbe čl. 18. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 14. prosinca 2013. godine donio je, s čime se suglasio ministar pravosuđa dopisom od 2. srpnja 2014., klasa: 011-02/14-01/2, urbr. 514-03-01-02-02-14-03, sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (NN 142/2012)

Članak 1.

U Tbr. 11. toč. 2. brišu se riječi: »a u postupcima iz Tbr. 7. toč. 8. – jednokratna nagrada za cijelokupni postupak u visini od 50 bodova« i zamjenjuju riječima: »a u postupcima iz Tbr. 7. toč. 8. za sastav prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave:

– ako je vrijednost glavne tražbine do 250,00 kn nagrada u visini od 30% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.,

– ako je vrijednost glavne tražbine od 250,01 do 1.000, 00 kn nagrada u visini 60% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.«

Pročišćeni tekst Tbr. 11. toč. 2. glasi:

»Ovršni postupak u postupcima iz Tbr. 7. toč. 2. – jednokratna nagrada za cjelokupni postupak u visini od 80 bodova, a u postupcima iz Tbr. 7. toč. 8. za sastav prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave:

– ako je vrijednost glavne tražbine do 250,00 kn, nagrada u visini od 30% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.,

– ako je vrijednost glavne tražbine od 250,01 do 1.000, 00 kn, nagrada u visini 60% nagrade iz Tbr. 7. toč. 1.«

Članak 2.

Radi pogreške u prijepisu odredbe Tbr. 48 st. 4 umjesto riječi: »odvjetnik primjenjuje Tarifu« trebaju stajati riječi »primjenjuje se Tarifa«.

Pročišćeni tekst Tbr. 48. st. 4. glasi:

»Za postupke iz Tbr. 7. toč. 2. primjenjuje se Tarifa koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka, bez obzira kada je postupak okončan.«

Članak 3.

Odredba čl. 1. ovih Izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Odredba čl. 2. ovih Izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika primjenjuje se od dana stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja ja obavljena u »Narodnim novinama« 142/2012., tj. od 19. prosinca 2012. godine.

Broj: 9999/2013
Zagreb, 17. prosinca 2013.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Robert Travaš, v. r.