Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

NN 105/2014 (29.8.2014.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2022

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u svezi s člankom 147. točkom 1. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O ODREĐIVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA RADI ZAŠTITE KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača (»Narodne novine«, broj 124/2009).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/97

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 28. kolovoza 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.