Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2023

Na temelju članka 107. stavaka 2. i 3. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TIJELA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA

I.

Ovom Odlukom određuju se tijela i osobe ovlaštene za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

II.

Tijela i osobe ovlaštene za pokretanje postupka pred trgovačkim sudom za zaštitu kolektivnih interesa potrošača jesu:

1. Ministarstvo gospodarstva

2. Ministarstvo financija

3. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

4. Ministarstvo zdravlja

5. Agencija za elektroničke medije

6. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

7. »Potrošač« Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača

8. Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske.

III.

Tijelo iz točke II. podtočke 1. ove Odluke ovlašćuje se i za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača pred nadležnim tijelom pojedine države članice Europske unije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/328

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 28. kolovoza 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.