Odluka o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2025

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 10.a Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), a u vezi ispunjenja cilja iz točke 2.2.2.3. Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine (»Narodne novine«, broj 1/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela

ODLUKU

O MJERAMA ZA POVEĆANJE KORIŠTENJA ELEKTRONIČKIH SUSTAVA ZA NAPLATU CESTARINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U cilju povećanja korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj određuju se sljedeće mjere:

– primjena stimulativnih modela plaćanja cestarine za korištenje elektroničkih sustava za naplatu cestarine,

– plaćanje cestarine za korištenje autocesta službenim vozilima tijela državne uprave isključivo putem uređaja za elektroničku naplatu cestarine,

– smanjenje broja naplatnih staza za gotovinsko plaćanje gdje je to moguće,

– uvođenje automatskih naplatnih postaja gdje je to moguće,

– uvođenje elektroničkih sustava za naplatu cestarine na svim autocestama na kojima se naplaćuje cestarina,

– korištenje fondova EU-a za financiranje ulaganja u elektroničku naplatu cestarine radi postizanja interoperabilnosti sustava elektroničke naplate na autocestama i prihvata usluge europske elektroničke naplate cestarine.

II.

Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari mogu odobriti stimulativne modele plaćanja cestarine za korištenje elektroničkih sustava za naplatu cestarine. Stimulativni modeli plaćanja za korištenje elektroničkih sustava za naplatu cestarine nisu popusti ili sniženja iz članka 9. stavka 14. Zakona o cestama.

III.

Tijela državne uprave dužna su svoja službena vozila u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke opremiti uređajima za elektroničku naplatu cestarine. Nakon toga roka tijela državne uprave obvezna su cestarinu za korištenje autocesta A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 i A11, mosta Krk i tunela Sveti Ilija svojim službenim vozilima plaćati isključivo putem uređaja za elektroničku naplatu cestarine.

IV.

Preporuča se Hrvatskim autocestama d.o.o. i koncesionarima da, gdje je to moguće i ne remeti sigurnost i protočnost prometa, smanje broj naplatnih staza za gotovinsko plaćanje i uvedu automatske naplatne postaje.

V.

Zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da u skladu s ugovorom o koncesiji pokrene aktivnosti radi uvođenja elektroničkog sustava za naplatu cestarine na autocesti A2 kako bi se Hrvatskim autocestama d.o.o. i koncesionarima omogućio pristup fondovima EU-a za financiranje ulaganja u elektroničku naplatu cestarine radi postizanja interoperabilnosti sustava elektroničke naplate na autocestama i prihvata usluge europske elektroničke naplate cestarine.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture za koordinaciju i praćenje provedbe ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/332

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 28. kolovoza 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.