Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2037

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE U GRADOVIMA ZAGREB, OSIJEK I SISAK ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP – PROIZVODNJA d.o.o., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

I.

Tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnim toplinskim sustavima u gradovima Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP – Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb iznose kako slijedi:

Centralni toplinski sustav Zagreb

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh, kn/t)

(kn/kW, kn/t/h)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,1525

2,30

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,3050

5,86

TM3

Tehnološka para

232,5521

3.980,57

Centralni toplinski sustav Osijek

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh, kn/t)

(kn/kW, kn/t/h)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,1492

4,32

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,2891

7,01

TM3

Tehnološka para

207,2821

3.222,26

Centralni toplinski sustav Sisak

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh, kn/t)

(kn/kW, kn/t/h)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,1089

3,44

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,2058

5,65

TM3

Tehnološka para

174,4590

5.233,29

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 307-01/14-01/76

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

105 29.08.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb