Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2038

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE DUBRAVA, VELIKA GORICA I SAMOBOR ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., MIŠEVEČKA 15A, ZAGREB

I.

Tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnim toplinskim sustavima Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb iznose kako slijedi:

Centralni toplinski sustav Dubrava, Zagreb

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,1569

3,96

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,3137

7,36

Centralni toplinski sustav Velika Gorica

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,2760

7,88

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,3128

8,97

Centralni toplinski sustav Samobor

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,2605

7,24

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,2952

7,69

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti sljedeće odluke:

– Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 134/12),

– Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica (»Narodne novine«, broj 134/12),

– Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru (»Narodne novine«, broj 134/12).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 307-01/14-01/77

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

105 29.08.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb