Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2040

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE U GRADOVIMA ZAGREB, OSIJEK I SISAK ZA ENERGETSKI SUBJEKT

HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., MIŠEVEČKA 15A, ZAGREB

I.

Tarifne stavke za distribuciju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnim toplinskim sustavima u gradovima Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb iznose kako slijedi:

Centralni toplinski sustav Zagreb

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh, kn/t)

(kn/kW, kn/t/h)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,0175

3,45

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,0350

6,17

TM3

Tehnološka para

55,7079

4.194,64

Centralni toplinski sustav Osijek

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh, kn/t)

(kn/kW, kn/t/h)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,0108

4,11

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,0209

6,20

TM3

Tehnološka para

58,2879

4.953,16

Centralni toplinski sustav Sisak

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh, kn/t)

(kn/kW, kn/t/h)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,0711

4,11

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,1342

6,61

TM3

Tehnološka para

113,8010

8.905,09

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti sljedeće odluke:

– Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 134/12),

– Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku (»Narodne novine«, broj 134/12),

– Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku (»Narodne novine«, broj 134/12).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 307-01/14-01/79

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

105 29.08.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb