Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

NN 97/2014 (6.8.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1936

Na temelju članka 236. stavka 4. i članka 281. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013 i 158/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove i ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UREĐAJIMA, OPREMI I SUSTAVIMA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM

Članak 1.

U Pravilniku o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (»Narodne novine«, broj 78/2014) u članku 68. riječi: »stavka 2.« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/77

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 11. srpnja 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.