Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva

NN 99/2014 (13.8.2014.), Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva

MINISTARSTVO UPRAVE

1960

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine« broj 92/14), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU IZVATKA I POTVRDE KOJI SE IZDAJU IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

Članak 1.

Registar životnog partnerstva vodi se u obliku jedinstvene središnje elektroničke baze podataka o svim sklopljenim životnim partnerstvima, čiji je sadržaj propisan Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola.

Članak 2.

O činjenicama upisanim u registar životnog partnerstva izdaje se izvadak iz registra životnog partnerstva i potvrda o životnom partnerstvu.

Izvadak iz registra životnog partnerstva sadrži sve podatke upisane u registar životnog partnerstva do vremena izdavanja izvatka.

Potvrda o životnom partnerstvu sadrži posljednje važeće podatke upisane u registar životnog partnerstva do dana izdavanja potvrde, koji se iskazuju u pripadajućim rubrikama potvrde.

Članak 3.

Izvadak iz registra životnog partnerstva i Potvrda o životnom partnerstvu izdaju se na propisanom obrascu.

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka su svijetložute boje, a u sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi boje obrasca.

Veličina obrasca je 21 × 29,7 cm.

Propisani obrasci tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Na Izvatku iz registra životnog partnerstva iskazuju se sljedeći podaci: mjesto, godina i redni broj pod kojim je upisano sklopljeno životno partnerstvo u registru životnog partnerstva, dan, mjesec, godina i mjesto sklapanja životnog partnerstva, podaci o životnim partnerima: osobni identifikacijski broj, ime i prezime, spol, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, ime i prezime roditelja životnih partnera, ime i prezime svjedoka pri sklapanju životnog partnerstva, ime i prezime sudskog tumača, ime i prezime matičara.

Obrazac Izvatka iz registra životnog partnerstva sadrži i prostor o upisu sporazumne izjave o prezimenu nakon sklopljenog životnog partnerstva, prostor za primjedbe, prostor za naknadne upise i bilješke te prostor za brojčanu oznaku, mjesto i datum izdavanja i potpis matičara koji izdaje ispravu.

Članak 5.

Na Potvrdi o životnom partnerstvu iskazuju se sljedeći podaci: mjesto, godina i redni broj pod kojim je upisano sklopljeno životno partnerstvo u registru životnog partnerstva, dan, mjesec, godina i mjesto sklapanja životnog partnerstva, podaci o životnim partnerima: osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja i državljanstvo.

Obrazac Potvrde o životnom partnerstvu sadrži i prostor o upisu sporazumne izjave o prezimenu nakon sklopljenoga životnog partnerstva, prostor za primjedbe i naknadne upise te prostor za brojčanu oznaku, mjesto i datum izdavanja i potpis matičara koji izdaje ispravu.

Članak 6.

U službenoj prepisci i dostavljanju obavijesti o izvršenim upisima u registar životnog partnerstva, a radi evidentiranja tih upisa u matici rođenih i drugim službenim evidencijama o građanima koje vode druga državna tijela na području Republike Hrvatske, ne koriste se obrasci javnih isprava propisani ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Izvadak i Potvrda propisani ovim Pravilnikom tiskaju se na papiru zaštićenom od krivotvorenja s hologramskom zaštitom pod oznakom »RH«, otisnutom na prvoj stranici obrasca.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-03/14-01/1121

Urbroj: 515-03-01-01/4-14-1

Zagreb, 6. kolovoza 2014.

Ministar

Arsen Bauk, v. r.


99 13.08.2014 Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva