Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite

NN 99/2014 (13.8.2014.), Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite

HRVATSKA NARODNA BANKA

1962

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O KAMATNIM STOPAMA BANAKA NA KREDITE I DEPOZITE

Članak 1.

Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite (»Narodne novine«, br. 60/2006.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Posljednje izvješće prema Odluci o obvezi dostavljanja Izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite (»Narodne novine«, br. 60/2006.) obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti za izvještajno razdoblje koje završava 31. srpnja 2014., i to najkasnije do 18. kolovoza 2014.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 278-020/08-14/BV

Zagreb, 7. kolovoza 2014.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.