Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2014. godini

NN 106/2014 (2.9.2014.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2014. godini

106 02.09.2014 Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2049

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-
-SRDELAROM U 2014. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2014. godini (»Narodne novine«, broj 101/2014) u članku 2. točki 2. iza riječi: »– uvala Prigradica (otok Korčula)« dodaju se riječi: »– zapadni rt uvale Trstena«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/48
Urbroj: 525-13/0323-14-4
Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Ministar poljoprivrede
Tihomir Jakovina, v. r.