Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

NN 106/2014 (2.9.2014.), Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2061

Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14), ministrica socijalne politike i mladih, donosi

ODLUKU

O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

Ovom Odlukom se određuju iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

II.

(1) Iznosi uzdržavanja se određuju za svako dijete prema sljedećoj tablici:

Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanja

Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta

Zajamčeni preostali dio prihoda

0-6 g.

7-12 g.

13-18 g.

1

2

3

do 2.500

938

1.104

1.213

800

2.501-3.500

950

1.118

1.229

1.000

3.501-4.500

1.000

1.177

1.294

1.350

4.501-5.500

1.070

1.259

1.385

1.700

5.501-6.500

1.190

1.392

1.525

2.050

6.501-7.500

1.310

1.524

1.666

2.400

7.501-8.500

1.430

1.657

1.806

2.750

8.501-9.500

1.550

1.789

1.947

3.100

9.501-10.500

1.680

1.933

2.101

3.450

10.501-11.500

1.810

2.077

2.254

3.800

11.501-13.000

1.960

2.245

2.454

4.200

13.001-14.500

2.131

2.436

2.639

4.700

14.501-16.000

2.300

2.628

2.844

5.200

16.001-18.000

2.525

2.884

3.121

5.800

18.001-20.000

2.775

3.169

3.429

6.500

*Iznosi u tablici su izraženi u kunama

(2) Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini Zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke.

(3) Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

(4) Mjesečni iznos uzdržavanja za obveznika uzdržavanja čiji mjesečni prihod prelazi iznos najvišeg platnog razreda iz Tablice iz stavka 1. ove točke određuje stranke sporazumno.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/73

Urbroj: 519-03-1-1/3-14-1

Zagreb, 1. rujna 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

106 02.09.2014 Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta