Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

NN 107/2014 (5.9.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2078

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14 i 48/14) DODATAK 10. izmjenjuje se sljedećim:

»DODATAK 10.

OZNAKA O OBVEZI PREUZIMANJA EE OTPADA

«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/37
Urbroj: 517-06-3-14-2
Zagreb, 27. kolovoza 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

107 05.09.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom 107 05.09.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom