Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN 109/2014 (11.9.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2100

Na temelju članka 7. stavka 8. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« br. 30/09, 139/10 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU O PROIZVODU KOJI JE OPASAN ZA POTROŠAČE

Članak 1.

U Pravilniku o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače (»Narodne novine« br. 55/10 i 90/10) u članku 4. stavku 1. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu gospodarstva«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (www.mingorp.hr) i Državnog inspektorata (www.inspektorat.hr)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva gospodarstva

(www.mingo.hr).«.

Članak 2.

U članku 5. riječi: »Državnom inspektoratu« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu gospodarstva«.

Članak 3.

U Prilogu I. Pravilnika riječi: »Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (www.mingorp.hr) i Državnog inspektorata (www.inspektorat.hr)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr).«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/57

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-14-05

Zagreb, 1. rujna 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.