Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza

NN 110/2014 (17.9.2014.), Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza

110 17.09.2014 Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2116

Na temelju članka 25. stavka 4. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013) ministar unutarnjih poslova, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove financija, donosi

RJEŠENJE

O VISINI TROŠKOVA OBAVLJANJA GRANIČNE KONTROLE IZVAN PODRUČJA GRANIČNOG PRIJELAZA

Članak 1.

Ovim Rješenjem utvrđuje se visina troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza te način njihovog obračuna i naplate.

Članak 2.

Cijena obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza, na zahtjev stranke, sastoji se od:

1. cijene sata angažiranja policijskog službenika koji obavlja graničnu kontrolu, koja iznosi 52 kn/h,

2. troškova korištenja službenog vozila Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno članku 3. ovoga Rješenja odnosno troškova korištenja službenog plovila Ministarstva sukladno članku 4. ovoga Rješenja,

3. cijene usluge iz članka 5. ovoga Rješenja.

Troškovi angažiranja policijskih službenika iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, čija je osnova utrošeno radno vrijeme, obračunavaju se prema utrošenim satima rada svih policijskih službenika koji su bili angažirani u obavljanju granične kontrole, pri čemu se svaki započeti sat računa kao puni sat rada.

Članak 3.

Cijena korištenja službenog vozila Ministarstva za obavljanje granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza sastoji se od cijene troškova nastalih korištenjem službenog vozila i cijene sata angažiranja policijskog službenika.

Cijena korištenja službenog vozila Ministarstva iznosi:

1. osobno vozilo – 80% od litre goriva kn/km,

2. teretno vozilo 2,5 t i kombibus – 100% od litre goriva kn/km,

3. motocikl – 50% od litre goriva kn/km,

4. korištenje vozila koje stoji i ne prevaljuje kilometražu – 50 kn/h.

Svaki započeti sat iz stavka 2. ovoga članka računa se kao puni sat.

Članak 4.

Cijena korištenja službenog plovila Ministarstva za obavljanje granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza sastoji se od cijene troškova nastalih korištenjem službenog plovila s uključenim angažiranjem posade plovila i cijene sata angažiranja policijskog službenika koji obavlja graničnu kontrolu.

Cijena sata angažiranja policijskog službenika koji obavlja graničnu kontrolu naplaćuje se sukladno članku 2. ovoga Rješenja.

Ekonomska (stvarna) cijena sata plovidbe službenog plovila Ministarstva iznosi:

1. patrolni brod – tip A – 5.000 kn/h,

2. patrolni brod – tip B – 2.000 kn/h,

3. patrolni brod – tip C – 1.600 kn/h,

4. angažiranje plovila koje čeka na vezu ili na sidru – 30% od cijene navedene u točkama 1., 2., i 3. ovoga stavka.

Radi naplate troškova korištenja policijskih plovila za obavljanje granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza na zahtjev stranke, minimalno vrijeme plovidbe ili angažiranja službenog plovila koje čeka na vezu ili na sidru iznosi jedan sat, a svaki započeti sat obračunavat će se kao puni sat korištenja.

Radi naplate troškova korištenja policijskih plovila za obavljanje granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza na zahtjev stranke, naplaćuje se i dolazak policijskog plovila iz matične luke na mjesto izvršenja tražene usluge i povratak policijskog plovila u matičnu luku.

Članak 5.

Cijena usluge obavljanja zaštitnih pregleda pošiljki, prtljage i tereta te zaštitnih pregleda osoba pomoću rendgenske (RTG) opreme, metaldetektorskih vrata, ručnih detektora metala i pregleda s psom za detekciju eksploziva/droga prilikom obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza, sastoji se od:

1. cijene sata angažiranja policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva/droga koja iznosi 150 kn po satu;

2. cijene sata angažiranja policijskog službenika koji radi na RTG uređaju, odnosno na metaldetektorskim vratima, ručnim detektorima metala i drugoj opremi koju koristi granična policija, a koja se obračunava sukladno članku 2. stavku 1. točki 1. i članku 2. stavku 2. ovoga Rješenja te cijene korištenja RTG uređaja koja iznosi 150 kn za svako uključivanje uređaja, dok se daljnji rad naplaćuje 100 kn po satu; korištenja metaldetektorskih vrata, ručnih detektora metala i druge opreme koju koristi granična policija i koja iznosi 75 kn za svako uključivanje, dok se daljnji rad navedene opreme naplaćuje 50 kn po satu.

Svaki započeti sat RTG pregleda pošiljki, prtljage i tereta na zahtjev pravne ili fizičke osobe iznosi 100 kn, a ukoliko je potrebno naplaćuju se i troškovi angažiranja policijskih službenika, opreme, vozila, građevinskih strojeva i dr.

Za korištenje prijenosnih RTG uređaja cijena sata angažiranja policijskog službenika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka uvećava se za 20% radi veće opasnosti od zračenja i potrebnog dužeg vremena za pripremu uređaja za rad.

Trošak premještanja stacionarnih RTG uređaja naplaćuje se po cijeni usluge stručnog ovlaštenog servisera.

Članak 6.

Uplate po ovom Rješenju obavljaju se na temelju ispostavljenog računa, na IBAN Državnog proračuna, broj: HR1210010051863000160, s pozivom na broj naznačen na računu.

Članak 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-7144/5-2014.
Zagreb, 9. rujna 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.