Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.

NN 110/2014 (17.9.2014.), Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.

110 17.09.2014 Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2121

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013) i članka 22. stavka 1. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 10. rujna 2014., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD
1. SRPNJA 2014.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2014. iznosi 60,92 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Klasa: 041-01-14-02/9

Urbroj: 341-99-01/01-14-6

Zagreb, 10. rujna 2014.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Mirjana Rađenović, v. r.