Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 111/2014 (19.9.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2132

Na temelju članka 255. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj: 148/08, 36/10 i 52/13) u članku 9. stavku 2. riječ: »procesa« briše se.

Članak 2.

U članku 27. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-70046-2014

Zagreb, 16. rujna 2014.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

111 19.09.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila