Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu

NN 114/2014 (26.9.2014.), Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2175

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi s Uredbom Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 60, 5. 3. 2008.) i Uredbom Komisije (EZ) br. 665/2008 od 14. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano za zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 186, 15. 7. 2008.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU
O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA PRIKUPLJANJA PODATAKA O RIBARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. – 2016. GODINU

114 26.09.2014 Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu 114 26.09.2014 Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu
114 26.09.2014 Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu