Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu

NN 116/2014 (30.9.2014.), Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2194

Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (»Narodne novine«, broj 45/14. i 90/14.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Temeljem članka 1. Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (»Narodne novine«, broj: 45/14. i 90/14), utvrđena su ukupno planirana sredstva u iznosu od 120,00 milijuna kuna. Prema članku 2. istog Pravilnika 20,00 milijuna kuna predviđeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 2. Pravilnika, ministar donosi Odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate po županijskim upravama za ceste kako slijedi:

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Kategorija ceste

Broj ceste

Naziv zahvata/dionice

Iznos

1

2

3

4

5

6

1.

Zagrebačke županije

ŽC

2221

Sanacija klizišta Žitomir

1.000.000

ŽC

3002

Sanacija klizišta Radoišće

ŽC

2186

Sanacija klizišta Gornja Pušća (Kumrovečka)

ŽC

3276

Sanacija klizišta Marija Magdalena (Marija Gorica)

UKUPNO

1.000.000

2.

Krapinsko--zagorske županije

ŽC

2155

Sanacija klizišta Klokovec 1 (faza 1)

1.500.000

ŽC

2155

Sanacija klizišta Klokovec 2 (faza 1)

ŽC

2151

Sanacija klizišta Grešna Gorica 3

ŽC

2242

Sanacija klizišta Veliki Bukovec

UKUPNO

1.500.000

3.

Sisačko-
-moslavačke županije

LC

33033

Sanacija odrona G. Viduševac

500.000

LC

33127

Sanacija klizišta Selište-Kostajničko

ŽC

3152

Sanacija klizišta Bović i Čremušnica

ŽC

3195

Sanacija mosta preko V. Potoka – Zaloj

UKUPNO

500.000

4.

Karlovačke županije

ŽC

3145

Sanacija mosta na rijeci Dobri u Tomašnici

800.000

LC

34009

Sanacija klizišta grada Ozlja

UKUPNO

800.000

5.

Varaždinske županije

LC

25148

Sanacija klizišta Ljubelj Kapelski

1.000.000

LC

25013

Sanacija klizišta Kameničko Podgorje

ŽC

2027

Sanacija klizišta Jarki

UKUPNO

1.000.000

6.

Koprivničko--križevačke županije

ŽC

2143

Sanacija klizišta Hudovljani – kod k.br. 42

900.000

ŽC

3002

Sanacija klizišta Zaistovec II, Šepčinje

ŽC

3002

Sanacija klizišta Zaistovec I, Šepčinje

UKUPNO

900.000

7.

Bjelovarsko--bilogorske županije

ŽC

3004

Obnova Jakopovac

500.000

UKUPNO

500.000

8.

Primorsko--goranske županije

ŽC

5062

Sanacija stjenskog pokosa Bribir – DC8

1.000.000

LC

58075

Sanacija stjenskog pokosa ŽC5089 – Mavrići –
ŽC5064

UKUPNO

1.000.000

9.

Ličko-senjske županije

LC

59135

Sanacija oštećenog mosta »Plitvice« na području Nacionalnog parka

900.000

ŽC

5201

Sanacija urušenog kamenog potpornog zida u Selište Drežničko – Prijeboj

UKUPNO

900.000

10.

Virovitičko--podravske županije

ŽC

4253

Sanacija potpornog zida na Slatinskom Drenovcu

900.000

ŽC

4028

Sanacija klizišta Levinovac 2

ŽC

4070

Sanacija klizišta Orahovica – Donja Pištana 2

LC

40081

Sanacija klizišta Šumeđe

UKUPNO

900.000

11.

Požeško-
-slavonske županije

ŽC

4185

Sanacija klizišta Dragovci (DC49) – Drenovac – Bilice (DC525)/Bučje – Lovačka kuća

1.100.000

LC

41059

Sanacija klizišta Frkljevci (DC525) – Zagrađe (ŽC4185)

LC

41006

LC33073 – Bujavica

UKUPNO

1.100.000

12.

Brodsko--posavske županije

ŽC

4162

Sanacija klizišta Bilice (DC525) – Ravan – DC53

500.000

UKUPNO

500.000

13.

Zadarske županije

LC

63007

Sanacija nasipne obalne konstrukcije i konstrukcije propusta u gradu Pagu

1.500.000

UKUPNO

1.500.000

14.

Osječko-
-baranjske županije

ŽC

4052

Obnova oštećene bivše DC517 Zelčin – Harkanovci

500.000

UKUPNO

500.000

15.

Šibensko--kninske županije

ŽC

6055

Uklanjanje, sanacija i zaštita nestabilnih kamenih blokova na pokosu Oklaj – DC59

1.500.000

ŽC

6034

Uklanjanje, sanacija i zaštita nestabilnih kamenih blokova na pokosu LC65009 – Radljevac – LC65003

UKUPNO

1.500.000

16.

Vukovarsko--srijemske županije

ŽC

4172

Sanacija A.G. grada Vinkovci – Privlaka – Otok – Vrbanja – Gunja (DC214), dionica Drenovci – Gunja

1.400.000

UKUPNO

1.400.000

17.

Splitsko-
-dalmatinske županije

ŽC

6169

Sanacija urušenih potpornih i upornih zidova i klizišta DC70 – Kostanje – Podgrađe – ŽC6166

1.300.000

ŽC

6166

Sanacija urušenih potpornih i upornih zidova i klizišta Omiš(DC8) – Kučice – DC39

LC

67021

Sanacija urušenih potpornih i upornih zidova i klizišta ŽC6098 –
Matasi

ŽC

6253

Sanacija klizišta Klis (DC56) – Solin (DC8)

UKUPNO

1.300.000

18.

Istarske županije

ŽC

5007

Sanacija odrona Livade

1.300.000

LC

50021

Sanacija odrona Završje

UKUPNO

1.300.000

19.

Dubrovačko--neretvanske županije

ŽC

6215

Sanacija klizišta kod Vignja

1.000.000

LC

69057

Sanacija manjih klizišta na 3 lokacije ŽC6241 – Vodovađa – DC8/Dubravka – Vodovađa

UKUPNO

1.000.000

20.

Međimurske županije

LC

20046

Sanacija klizišta Rabadje – granica s R. Slovenijom (Selščak)

900.000

LC

20046

Sanacija klizišta Rabadje – granica s R. Slovenijom (Habjanić)

LC

20074

Sanacija klizišta Logožarec

LC

20084

Sanacija klizišta Železna Gora (Štrigova)

LC

20046

Sanacija klizišta Plešivica

UKUPNO

900.000

SVEUKUPNO

20.000.000

Članak 3.

Navedena sredstva za interventne zahvate iz članka 2. odobravaju se za 2014. godinu danom stupanja na snagu ove Odluke, a korištenje istih regulirano je čl. 5. Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini (»Narodne novine«, broj: 45/14. i 90/14).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 340-03/14-06/14

Urbroj: 530-08-1-14-3

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

116 30.09.2014 Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu 116 30.09.2014 Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu 116 30.09.2014 Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu