Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 116/2014 (30.9.2014.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2195

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, broj 121/09 i 123/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi:

– u km 2+510 na željezničkoj pruzi M303 Striz/Vrpolje – Sl. Šamac – Dg

i

– u km 13+862 na željezničkoj pruzi M303 Striz/Vrpolje – Sl. Šamac – Dg.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/14-01/82

Urbroj: 530-08-1-2-2-14-2

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.