Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme

NN 117/2014 (1.10.2014.), Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2214

Na temelju članka 6. stavka 2. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (»Narodne novine« br. 25/12.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje

POPIS

HRVATSKIH NORMA IZ PODRUČJA RADIJSKE OPREME I TELEKOMUNIKACIJSKE TERMINALNE OPREME

Oznaka hrvatske norme

Naslov (hrvatski)

Oznaka europske norme

Naslov (engleski)

HRN ETS 300 487:2002

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Pokretne zemaljske postaje samo za prijam (ROMES) koje rade u pojasu 1,5 GHz i služe za podatkovne komunikacije – Radiofrekvencijske (RF) specifikacije (ETS 300 487:1996+A1:1997)

ETS 300 487:1996

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications – Radio Frequency (RF) specifications (ETS 300 487:1996+A1:1997)

HRN EN 300 065-2 V1.2.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uskopojasna telegrafska oprema s izravnim ispisom za prijam meteoroloških ili navigacijskih obavijesti (NAVTEX) – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 065-2 V1.2.1:2009)

EN 300 065-2  V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 300 065-2 V1.2.1:2009)

HRN EN 300 065-3 V1.2.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uskopojasna telegrafska oprema s izravnim ispisom za prijam meteoroloških ili navigacijskih obavijesti (NAVTEX) – 3. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.3 (e) direktive R&TTE (EN 300 065-3 V1.2.1:2009)

EN 300 065-3 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) – Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE directive (EN 300 065-3 V1.2.1:2009)

HRN EN 300 086-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema s unutrašnjim ili vanjskim RF spojnikom namijenjena primarno za analogni govor – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 300 086-2 V1.2.1:2008)

EN 300 086-2 V1.2.1:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Land mobile service – Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 300 086-2 V1.2.1:2008)

HRN EN 300 086-2 V1.3.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema s integriranim ili izvanjskim RF priključkom namijenjena primarno za analogni govor – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 086-2 V1.3.1:2010)

EN 300 086-2 V1.3.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 086-2 V1.3.1:2010)

HRN EN 300 113-2 V1.5.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema namijenjena prijenosu podataka (i/ili govora) sa stalnom ili promjenjivom modulacijskom ovojnicom i s antenskim spojnikom – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 113-2 V1.5.1:2011)

EN 300 113-2 V1.5.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land mobile service – Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 113-2 V1.5.1:2011)

HRN EN 300 135-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Pokretna kopnena služba – Radijska oprema u frekvencijskom pojasu za građanstvo (CB) – Radijska oprema u građanskom pojasu s kutnom modulacijom (radijska oprema PR27) – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 135-2 V1.2.1:2008)

EN 300 135-2 V1.2.1:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Land mobile service – Citizens band (CB) radio equipment – Angle-modulated citizen band radio equipment (PR 27 radio equipment) – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 300 135-2 V1.2.1:2008)

HRN EN 300 152-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Pomorski radiofarovi za određivanje položaja izvanrednog stanja, namijenjeni za uporabu na frekvenciji 121,5 MHz ili na frekvencijama 121,5 MHz i 243 MHz samo za svrhe navođenja – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 152-2:2000 V1.1.1)

EN 300 152-2:2000 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE (EN 300 152-2:2000 V1.1.1)

HRN EN 300 152-3:2002

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Pomorski radiofarovi za određivanje položaja izvanrednog stanja namijenjeni za uporabu na frekvenciji 121,5 MHz ili na frekvencijama 121,5 MHz i 243 MHz samo za svrhe navođenja – 3. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.3 (e) Direktive R&TTE (EN 300 152-3:2001 V1.1.1)

EN 300 152-3:2001 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Maritime emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only – Part 3: Harmonized EN under Article 3.3 (e) of the R&TTE Directive (EN 300 152-3:2001 V1.1.1)

HRN EN 300 219-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijski uređaji koji odašilju signale za poticanje posebnog odziva u prijamniku – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 219-2:2001 V1.1.1)

EN 300 219-2:2001 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 219-2:2001 V1.1.1)

HRN EN 300 220-2 V2.3.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema za frekvencijsko područje od 25 MHz do 1000 MHz sa razinom snage do 500 mW – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 220-2 V2.3.1:2010)

EN 300 220-2 V2.3.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 220-2 V2.3.1:2010)

HRN EN 300 220-2 V2.4.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1000 MHz s razinama snage do 500 mW – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 300 220-2 V2.4.1:2012)

EN 300 220-2 V2.4.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 220-2 V2.4.1:2012)

HRN EN 300 224-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Nepokretna usluga sustava radijskih poruka – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 224-2:2001 V1.1.1)

EN 300 224-2:2001 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – On-site paging service – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 224-2:2001 V1.1.1)

HRN EN 300 296-2 V1.2.1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema s integralnim antenama namijenjena ponajprije za analogni govor – 2. dio: Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 300 296-2 V1.2.1:2009)

EN 300 296-2 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Land mobile service – Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 300 296-2 V1.2.1:2009)

HRN EN 300 296-2 V1.3.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema s integriranim antenama namijenjena primarno za analogni govor – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 296-2 V1.3.1:2010)

EN 300 296-2 V1.3.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 296-2 V1.3.1:2010)

HRN EN 300 296-2 V1.4.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema s integralnim antenama za analogni govor – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 296-2 V1.4.1:2013)

EN 300 296-2 V1.4.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 296-2 V1.4.1:2013)

HRN EN 300 328 V1.7.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Širokopojasni prijenosni sustavi – Oprema za prijenos podataka u ISM pojasu 2,4 GHz s uporabom širokopojasnih modulacijskih tehnika – Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 328 V1.7.1:2006)

EN 300 328 V1.7.1:2006

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Wideband transmission systems – Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques – Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 328 V1.7.1:2006)

HRN EN 300 328 V1.8.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Sustavi širokopojasnoga prijenosa – Oprema za prijenos podataka u ISM frekvencijskom pojasu 2,4 GHz s modulacijskim tehnikama širokoga pojasa – Harmonizirana EN norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 328 V1.8.1:2012)

EN 300 328 V1.8.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Wideband transmission systems – Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 328 V1.8.1:2012)

HRN EN 300 330-2 V1.5.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema za frekvencijsko područje od 9 kHz do 25 MHz i sustavi induktivne petlje u frekvencijskom području od 9 kHz do 30 MHz – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE (EN 300 330-2 V1.5.1:2010)

EN 300 330-2 V1.5.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 330-2 V1.5.1:2010)

HRN EN 300 341-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijski uređaji koji s pomoću vlastite antene odašilju signale za pokretanje posebnog odziva u prijamniku – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 341-2:2000 V1.1.1)

EN 300 341-2:2000 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 341-2:2000 V1.1.1)

HRN EN 300 373-2 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Pokretni pomorski odašiljači i prijamnici za uporabu u MF i HF pojasima – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 373-2 V1.2.1:2009)

EN 300 373-2 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 373-2 V1.2.1:2009)

HRN EN 300 373-3 V1.2.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Pomorski pokretni predajnici i prijamnici u MF i HF frekvencijskim područjima – 3. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE – Oprema s integriranom ili pridruženom opremom za klasu E digitalnoga selektivnog poziva (DSC) (EN 300 373-3 V1.2.1:2009)

EN 300 373-3 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands – Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.3(e) of the R&TTE Directive – Equipment with integrated or associated equipment for Class E Digital Selective Calling (DSC) (EN 300 373-3 V1.2.1:2009)

HRN EN 300 390-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijski uređaji s vlastitom antenom namijenjeni za prijenos podataka (i govora) – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 390-2:2000 V1.1.1)

EN 300 390-2:2000 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 390-2:2000 V1.1.1)

HRN EN 300 422-2 V1.3.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Bežični mikrofoni u frekvencijskome području od 25 MHz do 3GHz – 2. dio: Usklađena europska norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 422-2 V1.3.1:2011)

EN 300 422-2 V1.3.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 422-2 V1.3.1:2011)

HRN EN 300 433-2 V1.3.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Radijska oprema u građanskome pojasu (CB) – 2. dio: Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 433-2 V1.3.1:2011)

EN 300 433-2 V1.3.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Citizens’ Band (CB) radio equipment – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 433-2 V1.3.1:2011)

HRN EN 300 440-2 V1.4.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema za frekvencijsko područje od 1 GHz do 40 GHz – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 440-2 V1.4.1:2010)

EN 300 440-2 V1.4.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short range devices – Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 440-2 V1.4.1:2010)

HRN EN 300 454-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Širokopojasne audioveze – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 454-2:2000 V1.1.1)

EN 300 454-2:2000 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Wide band audio links – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 454-2:2000 V1.1.1)

HRN EN 300 471-2:2002

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Pristupni protokol, pravila zauzeća i odgovarajuće tehničke značajke radijskih uređaja za prijenos podataka na zajedničkim kanalima – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 471-2:2001 V1.1.1)

EN 300 471-2:2001 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Land mobile service – Access protocol, occupation rules and corresponding technical characteristics of radio equipment for the transmission of data on shared channels – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 471-2:2001 V1.1.1)

HRN EN 300 609-4 V10.2.1:2013

Globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM) – 4. dio: Harmonizirana EN norma za GSM repetitore koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 609-4 V10.2.1:2012)

EN 300 609-4 V10.2.1:2012

Global System for Mobile communications (GSM) – Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 609-4 V10.2.1:2012)

HRN EN 300 609-4 V9.2.1:2011

Globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM) – 4. dio: Harmonizirana EN norma za GSM repetitore obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 609-4 V9.2.1:2010)

EN 300 609-4 V9.2.1:2010

Global System for Mobile communications (GSM) – Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 609-4 V9.2.1:2010)

HRN EN 300 674-2-1 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT) – Prijenosna oprema (500 kbit/s/250 kbit/s) namijenjena za komunikaciju kratkoga dometa (DSRC) koja radi u pojasu 5,8 GHz za industrijsku, znanstvenu i medicinsku primjenu (ISM) – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 1. pod-dio: Zahtjevi za cestovnu jedinicu (RSU) (EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004)

EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s/250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band – Part 2: Harmonised EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive – Sub-part 1: Requirements for the Road Side Units (RSU) (EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004)

HRN EN 300 674-2-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT) – Prijenosna oprema (500 kbit/s/250 kbit/s) namijenjena za komunikaciju kratkoga dometa (DSRC) koja radi u pojasu 5,8 GHz za industrijsku, znanstvenu i medicinsku primjenu (ISM) – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 direktive R&TTE – 2. pod-dio: Zahtjevi za jedinicu na prometalu (OBU) (EN 300 674-2-2 V1.1.1:2004)

EN 300 674-2-2 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s/250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band – Part 2: Harmonised EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive – Sub-part 2: Requirements for the On-Board Units (OBU) (EN 300 674-2-2 V1.1.1:2004)

HRN EN 300 676-2 V1.5.1:2012

VHF ručni, pokretni i nepokretni odašiljači, prijamnici i primoodašiljači na tlu za zrakoplovnu pokretnu službu u VHF području s amplitudnom modulacijom – 2. dio: Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 676-2 V1.5.1:2011)

EN 300 676-2 V1.5.1:2011

Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 676-2 V1.5.1:2011)

HRN EN 300 698-2 V1.2.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Radiotelefonski odašiljači i prijamnici za pomorsku pokretnu službu u VHF pojasima koja se upotrebljava na unutrašnjim vodenim putovima – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 300 698-2 V1.2.1:2009)

EN 300 698-2 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 698-2 V1.2.1:2009)

HRN EN 300 698-3 V1.2.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Radiotelefonski odašiljači i prijamnici za pomorsku pokretnu službu u VHF pojasevima koja se upotrebljava na unutrašnjim vodenim putovima – 3. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.3(e) direktive R&TTE (EN 300 698-3 V1.2.1:2009)

EN 300 698-3 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways – Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive (EN 300 698-3 V1.2.1:2009)

HRN EN 300 718-2:2002

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Lavinski radiofarovi – Sustavi odašiljača i prijamnika – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 718-2:2001 V1.1.1)

EN 300 718-2:2001 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Avalanche beacons – Transmitter-receiver systems – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 718-2:2001 V1.1.1)

HRN EN 300 718-3 V1.2.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Lavinski farovi – Sustavi odašiljač-prijamnik – 3. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.3(e) direktive R&TTE (EN 300 718-3 V1.2.1:2004)

EN 300 718-3 V1.2.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Avalanche Beacons – Transmitter-receiver systems – Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE Directive (EN 300 718-3 V1.2.1:2004)

HRN EN 300 720-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Komunikacijski sustavi i oprema u području ultravisokih frekvencija (UHF) na palubi plovila – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 300 720-2 V1.2.1:2007)

EN 300 720-2 V1.2.1:2007

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Ultra-high frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 300 720-2 V1.2.1:2007)

HRN EN 300 761-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Naprave kratkoga dometa (SRD) – Automatsko prepoznavanje željezničkih vozila (AVI) koje radi u frekvencijskom opsegu na 2,45 GHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 300 761-2:2001 V1.1.1)

EN 300 761-2:2001 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range – Part 2: Harmonized standard covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 300 761-2:2001 V1.1.1)

HRN EN 301 423:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Usklađena norma za terestrijalni zrakoplovni telekomunikacijski sustav prema članku 3.2 smjernice R&TTE (EN 301 423:2000 V1.1.1)

EN 301 423:2000 V1.1.1

Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Harmonized Standard for the Terrestrial Flight Telecommunications System under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 423:2000 V1.1.1)

HRN EN 301 430:2002

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma, koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE, za prevozive zemaljske postaje za satelitsko prikupljanje vijesti (SNG TES) koje rade u frekvencijskim pojasima 11-12/13-14 GHz (EN 301 430:2000 V1.1.1)

EN 301 430:2000 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 430:2000 V1.1.1)

HRN EN 301 441:2002

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma, koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE, za pokretne zemaljske postaje (MESs), uključujući i ručne zemaljske postaje, za satelitske osobne komunikacijske mreže(S-PCN) u frekvencijskim pojasima 1,6/2,4 GHz, u pokretnoj satelitskoj službi (MSS) (EN 301 441:2000 V1.1.1)

EN 301 441:2000 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS)covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 441:2000 V1.1.1)

HRN EN 301 444:2002

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma, koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE, za kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) koje služe za govorne i/ili za podatkovne komunikacije i koje rade u frekvencijskim pojasima 1,5 GHz i 1,6 GHz (EN 301 444:2000 V1.1.1)

EN 301 444:2000 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 444:2000 V1.1.1)

HRN EN 301 796:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Usklađena europska norma za CT1 i CT1+ bežične telefonske uređaje koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 301 796:2000 V1.1.1)

EN 301 796:2000 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 796:2000 V1.1.1)

HRN EN 301 797:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Usklađena europska norma za CT2 bežične telefonske uređaje koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 301 797:2000 V1.1.1)

EN 301 797:2000 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Harmonized EN for CT2 cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 797:2000 V1.1.1)

HRN EN 301 025-2 V1.4.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – VHF radiotelefonska oprema za opće komunikacije i pridružena oprema za klasu “D“ digitalnoga selektivnog poziva (DSC) – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 025-2 V1.4.1:2010)

EN 301 025-2 V1.4.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC) – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 025-2 V1.4.1:2010)

HRN EN 301 025-3 V1.4.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – VHF radiotelefonska oprema za opće komunikacije i pridružena oprema za klasu “D“ digitalnoga selektivnog poziva (DSC) – 3. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.3(e) direktive R&TTE (EN 301 025-3 V1.4.1:2010)

EN 301 025-3 V1.4.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC) – Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive (EN 301 025-3 V1.4.1:2010)

HRN EN 301 091-2 V1.3.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa – Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT) – Radarska oprema koja radi u području 76 GHz do 77 GHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 091-2 V1.3.2:2006)

EN 301 091-2 V1.3.2:2006

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 091-2 V1.3.2:2006)

HRN EN 301 166-2 V1.2.3:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema za analognu i/ili digitalnu komunikaciju (govor i/ili podatci) koja radi na uskopojasnim kanalima i ima antenski spojnik – 2. dio: Harmonizirana EN norma, obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 166-2 V1.2.3:2009)

EN 301 166-2 V1.2.3:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Land mobile service – Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 166-2 V1.2.3:2009)

HRN EN 301 178-2 V1.2.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Prijenosni VHF radiotelefon za pokretnu pomorsku službu u području vrlo visokih frekvencija (VHF) – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 178-2 V1.2.2:2007)

EN 301 178-2 V1.2.2:2007

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only) – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 178-2 V1.2.2:2007)

HRN EN 301 357-2 V1.4.1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Bežični audiouređaji u području 25 MHz do 2000 MHz – 2. dio: Usklađena europska norma, EN, obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 301 357-2 V1.4.1:2008)

EN 301 357-2 V1.4.1:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2000 MHz – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 357-2 V1.4.1:2008)

HRN EN 301 360 V1.2.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma, za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji odašilju prema geostacionarnim satelitima u frekvencijskim pojasevima 27,5 GHz do 29,5 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 360 V1.2.1:2006)

EN 301 360 V1.2.1:2006

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonised EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards geostationary satellites in the 27,5 GHz to 29,5 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 360 V1.2.1:2006)

HRN EN 301 406 V2.1.1:2010

Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Harmonizirana EN norma za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE – Generički radio (EN 301 406 V2.1.1:2009)

EN 301 406 V2.1.1:2009

Digital enhanced cordless telecommunications (DECT) – Harmonized EN for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) covering the essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive – Generic radio (EN 301 406 V2.1.1:2009)

HRN EN 301 426 V1.2.1:2004

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za male brzine prijenosa podataka u pokretnim zemaljskim satelitskim postajama na kopnu (LMES) i na moru (MMES), koje nisu namijenjene za komunikaciju u slučaju nesreće i za sigurnost, u frekvencijskim pojasevima 1,5/1,6 GHz koje zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 301 426 V1.2.1:2001)

EN 301 426 V1.2.1:2001

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Law data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMESs) and Maritime Mobile satellite Earth Stations (MMES) not intended for distress and safety communications operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive Satellite (EN 301 426 V1.2.1:2001)

HRN EN 301 427 V1.2.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za pokretne satelitske zemaljske postaje malih brzina prijenosa podataka (MESs) osim pokretnih zrakoplovnih zemaljskih postaja, koje rade u frekvencijskim pojasevima 11/12/13/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 427 V1.2.1:2001)

EN 301 427 V1.2.1:2001

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 427 V1.2.1:2001)

HRN EN 301 428 V1.3.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za satelitsku zemaljsku postaju vrlo malog promjera antene (VSAT) – Samo odašiljačku, odašiljačko prijamnu ili samo prijamnu, koja radi u frekvencijskim pojasevima 11/12/13/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 428 V1.3.1:2006)

EN 301 428 V1.3.1:2006

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonised EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT) – Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 428 V1.3.1:2006)

HRN EN 301 442 V1.2.1:2011

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana europska norma EN za pokretne zemaljske postaje(MESs), uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske mreže osobnih komunikacija (S-PCN) u pojasu 2,0 GHz u sklopu pokretnih satelitskih usluga (MSS) obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 442 V1.2.1:2010)

EN 301 442 V1.2.1:2010

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements underarticle 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 442 V1.2.1:2010)

HRN EN 301 443 V1.3.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za satelitsku zemaljsku postaju vrlo maloga otvora antene (VSAT) – Samo odašiljačku, odašiljačko prijamnu ili samo prijamnu, koja radi u frekvencijskim pojasevima 4 GHz i 6 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 443 V1.3.1:2006)

EN 301 443 V1.3.1:2006

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonised EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT) – Transmit only, transmit and receive, receive only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 443 V1.3.1:2006)

HRN EN 301 444 V1.2.1:2012

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana europska EN norma za kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) koje rade u pojasovima od 1,5 GHz i 1,6 GHz za glasovnu i podatkovnu komunikaciju, obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 301 444 V1.2.1:2012)

EN 301 444 V1.2.1:2012

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 444 V1.2.1:2012)

HRN EN 301 444 V1.2.2:2013

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana europska norma, za kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) koje rade u pojasovima od 1,5 GHz i 1,6 GHz za glasovnu i podatkovnu komunikaciju, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 301 444 V1.2.2:2013)

EN 301 444 V1.2.2:2013

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 444 V1.2.2:2013)

HRN EN 301 447 V1.1.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za satelitske zemaljske postaje na plovilima (ESVs), koje rade u frekvencijskim pojasevima 4/6 GHz namijenjenim za nepokretnu satelitsku službu (FSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 447 V1.1.1:2007)

EN 301 447 V1.1.1:2007

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 447 V1.1.1:2007)

HRN EN 301 449 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Usklađena europska norma za CDMA bazne postaje s tehnikom raspršenog spektra, koje rade u celularnom pojasu 450 MHz (CDMA 450) i PAMR pojasevima (CDMA-PAMR) 410, 450 i 870 MHz, obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 449 V1.1.1:2006)

EN 301 449 V1.1.1:2006

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 449 V1.1.1:2006)

HRN EN 301 459 V1.4.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim pojasevima 29,5 GHz do 30,0 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 459 V1.4.1:2007)

EN 301 459 V1.4.1:2007

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 459 V1.4.1:2007)

HRN EN 301 489-1 V1.9.2:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 1. dio: Zajednički tehnički zahtjevi (EN 301 489-1 V1.9.2:2011)

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 1: Common technical requirements (EN 301 489-1 V1.9.2:2011)

HRN EN 301 489-2:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 2. dio: Posebni zahtjevi za uređaje sustava radijskih poruka (EN 301 489-2:2002 V 1.3.1)

EN 301 489-2:2002 V 1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 2: Specific conditions for radio paging equipment (EN 301 489-2:2002 V 1.3.1)

HRN EN 301 489-3 V1.4.1:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i usluge – 3. dio: Posebni zahtjevi za naprave kratkoga dometa (SRD) koje rade na frekvencijama između 9 kHz i 40 GHz (EN 301 489-3 V1.4.1:2002)

EN 301 489-3 V1.4.1:2002

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz (EN 301 489-3 V1.4.1:2002)

HRN EN 301 489-3 V1.6.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 3. dio: Posebni uvjeti za uređaje kratkoga dometa (SRD) na frekvencijama između 9 kHz i 246 GHz (EN 301 489-3 V1.6.1:2013)

EN 301 489-3 V1.6.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz (EN 301 489-3 V1.6.1:2013)

HRN EN 301 489-4 V1.4.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 4. dio: Posebni uvjeti za nepokretne radiolinkove – Bazne postaje, pomoćna oprema i usluge širokopojasnog sustava za prijenos podataka (EN 301 489-4 V1.4.1:2009)

EN 301 489-4 V1.4.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 4: Specific conditions for fixed radio links – Broadband data transmission system base stations, ancillary equipment and services (EN 301 489-4 V1.4.1:2009)

HRN EN 301 489-4 V2.1.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 4. dio: Posebni uvjeti za nepokretne radijske veze i pomoćnu opremu (EN 301 489-4 V2.1.1:2012)

EN 301 489-4 V2.1.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment (EN 301 489-4 V2.1.1:2012)

HRN EN 301 489-5:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 5. dio: Posebni uvjeti za privatni kopneni pokretni radio (PMR) (s govornom i/ili negovornom primjenom) i pomoćnu opremu (EN 301 489-5:2002 V 1.3.1)

EN 301 489-5:2002 V 1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) (EN 301 489-5:2002 V 1.3.1)

HRN EN 301 489-6 V1.3.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma za elektromagnetsku kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i usluge – 6. dio: Posebni uvjeti za opremu digitalnih poboljšanih bežičnih komunikacija (DECT sustav) (EN 301 489-6 V1.3.1:2008)

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 6: Specific conditions for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment (EN 301 489-6 V1.3.1:2008)

HRN EN 301 489-7 V1.3.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 7. dio: Posebni uvjeti za pokretnu i prenosivu radijsku i pomoćnu opremu digitalnih celularnih radiotelekomunikacijskih sustava (GSM i DCS) (EN 301 489-7 V1.3.1:2005)

EN 301 489-7 V1.3.1:2005

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS) (EN 301 489-7 V1.3.1:2005)

HRN EN 301 489-8:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 8. dio: Posebni zahtjevi za GSM osnovne postaje (EN 301 489-8:2002 V 1.2.1)

EN 301 489-8:2002 V 1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 8: Specific conditions for GSM base stations (EN 301 489-8:2002 V 1.2.1)

HRN EN 301 489-9 V1.4.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 9. dio: Posebni uvjeti za bežične mikrofone, sličnu radiofrekvencijsku (RF) opremu audiolinkova, bežične audio i slušno nadzirane uređaje (EN 301 489-9 V1.4.1:2007)

EN 301 489-9 V1.4.1:2007

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices (EN 301 489-9 V1.4.1:2007)

HRN EN 301 489-10 V1.3.1:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i usluge – 10. dio: Posebni zahtjevi za bežične telefonske uređaje prve generacije (CT1 i CT1+) i druge generacije (CT2) (EN 301 489-10 V1.3.1:2002)

EN 301 489-10 V1.3.1:2002

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment (EN 301 489-10 V1.3.1:2002)

HRN EN 301 489-11 V1.3.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 11. dio: Posebni uvjeti za terestrijalne odašiljače radiodifuzne službe-radio (EN 301 489-11 V1.3.1:2006)

EN 301 489-11 V1.3.1:2006

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting service transmitters (EN 301 489-11 V1.3.1:2006)

HRN EN 301 489-12 V2.2.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i usluge – 12. dio: Posebni uvjeti za VSAT – Satelitske interaktivne zemaljske postaje koje rade u frekvencijskim područjima između 4 GHz i 30 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi (FSS) (EN 301 489-12 V2.2.2:2008)

EN 301 489-12 V2.2.2:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 12: Specific conditions for very small aperture terminal, satellite interactive earth stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the fixed satellite service (FSS) (EN 301 489-12 V2.2.2:2008)

HRN EN 301 489-13:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 13. dio: Posebni zahtjevi za radio u građanskome pojasu (CB) (govorni i negovorni) i pomoćnu opremu (EN 301 489-13:2002 V 1.2.1)

EN 301 489-13:2002 V 1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 13: Specific conditions for Citizens’ Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech) (EN 301 489-13:2002 V 1.2.1)

HRN EN 301 489-14 V1.2.1:2004

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 14. dio: Posebni uvjeti za analogne i digitalne terestrijalne TV odašiljače u radiodifuzijskoj službi (EN 301 489-14 V1.2.1:2003)

EN 301 489-14 V1.2.1:2003

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial TV broadcasting service transmitters (EN 301 489-14 V1.2.1:2003)

HRN EN 301 489-15:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 15. dio: Posebni zahtjevi za trgovački dostupne amaterske radiouređaje (EN 301 489-15:2002 V 1.2.1)

EN 301 489-15:2002 V 1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment (EN 301 489-15:2002 V 1.2.1)

HRN EN 301 489-16:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 16. dio: Posebni zahtjevi za analogne stanične radiokomunikacijske uređaje, pokretne i prijenosne (EN 301 489-16:2002 V 1.2.1)

EN 301 489-16:2002 V 1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio communications equipment, mobile and portable (EN 301 489 -16:2002 V 1.2.1)

HRN EN 301 489-17 V2.1.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu – 17. dio: Posebni uvjeti za sustave širokopojasnog prijenosa podataka (EN 301 489-17 V2.1.1:2009)

EN 301 489-17 V2.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment – Part 17: Specific conditions for broadband data transmission systems (EN 301 489-17 V2.1.1:2009)

HRN EN 301 489-17 V2.2.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu – 17. dio: Posebni uvjeti za sustave širokopojasnoga prijenosa podataka (EN 301 489-17 V2.2.1:2012)

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment – Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems (EN 301 489-17 V2.2.1:2012)

HRN EN 301 489-18 V1.3.1:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i usluge – 18. dio: Posebni uvjeti za uređaje zemaljskoga međumjesnog radija (TETRA) (EN 301 489-18 V1.3.1:2002)

EN 301 489-18 V1.3.1:2002

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 18: Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment (EN 301 489-18 V1.3.1:2002)

HRN EN 301 489-19:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 19. dio: Posebni uvjeti za pokretne zemaljske postaje, samo za prijam (ROMES), koje omogućuju podatkovne komunikacije i rade u frekvencijskome pojasu na 1,5 GHz (EN 301 489-19:2002 V1.2.1)

EN 301 489-19:2002 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications (EN 301 489-19:2002 V1.2.1)

HRN EN 301 489-20:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 20. dio: Posebni uvjeti za pokretne zemaljske postaje (MES) koje se upotrebljavaju u pokretnim satelitskim službama (MSS) (EN 301 489-20:2002 V 1.2.1)

EN 301 489-20:2002 V 1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS) (EN 301 489-20:2002 V 1.2.1)

HRN EN 301 489-22 V1.3.1:2004

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 22. dio: Posebni uvjeti za VHF zrakoplovnu pokretnu i nepokretnu radijsku opremu koja je na tlu (EN 301 489-22 V1.3.1:2003)

EN 301 489-22 V1.3.1:2003

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 22: Specific conditions for ground based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment (EN 301 489-22 V1.3.1:2003)

HRN EN 301 489-23 V1.5.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 23. dio: Posebni uvjeti za IMT-2000 CDMA, radio izravnoga raspršenja (UTRA i E-UTRA) bazne postaje (BS), repetitor i pomoćna oprema (EN 301 489-23 V1.5.1:2011)

EN 301 489-23 V1.5.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA, Direct Spread (UTRA and E-UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment (EN 301 489-23 V1.5.1:2011)

HRN EN 301 489-24 V1.5.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 24. dio: Posebni uvjeti za IMT-2000 CDMA tehniku izravnog raspršivanja spektra (UTRA i E-UTRA) za pokretnu i prenosivu (UE) radijsku i pomoćnu opremu (EN 301 489-24 V1.5.1:2010)

EN 301 489-24 V1.5.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment (EN 301 489-24 V1.5.1:2010)

HRN EN 301 489-25 V2.3.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 25. dio: Posebni uvjeti za CDMA 1x raspršeni spektar pokretne postaje i pomoćnu opremu (EN 301 489-25 V2.3.2:2005)

EN 301 489-25 V2.3.2:2005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 25: Specific conditions for CDMA 1x spread spectrum Mobile Stations and ancillary equipment (EN 301 489-25 V2.3.2:2005)

HRN EN 301 489-26 V2.3.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 26. dio: Posebni uvjeti za CDMA 1x raspršeni spektar bazne postaje, repetitore i pomoćnu opremu (EN 301 489-26 V2.3.2:2005)

EN 301 489-26 V2.3.2:2005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 26: Specific conditions for CDMA 1x spread spectrum base stations, repeaters and ancillary equipment (EN 301 489-26 V2.3.2:2005)

HRN EN 301 489-27 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 27 dio: Posebni uvjeti za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i odgovarajuće periferalne naprave (EN 301 489-27 V1.1.1:2004)

EN 301 489-27 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (EN 301 489-27 V1.1.1:2004)

HRN EN 301 489-28 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma

elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 28. dio: Posebni zahtjevi za bežične digitalne videoveze (EN 301 489-28 V1.1.1:2004)

EN 301 489-28 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 28: Specific conditions for wireless digital video links (EN 301 489-28 V1.1.1:2004)

HRN EN 301 489-29 V1.1.1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) radijske opreme i službe – 29. dio: Posebni uvjeti za uređaje medicinske podatkovne usluge (MEDS) u frekvencijskim pojasevima 401 MHz do 402 MHz i 405 MHz do 406 MHz (EN 301 489-29 V1.1.1:2009)

EN 301 489-29 V1.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 29: Specific conditions for medical data service devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bands (EN 301 489-29 V1.1.1:2009)

HRN EN 301 489-31 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 31. dio: Posebni zahtjevi za uređaje u pojasu od 9 do 315 kHz za aktivne medicinske implantate vrlo male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne naprave (ULP-AMI-P) (EN 301 489-31 V1.1.1:2005)

EN 301 489-31 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) (EN 301 489-31 V1.1.1:2005)

HRN EN 301 489-32 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijske uređaje i službe – 32. dio: Posebni zahtjevi za primjenu radara za sondiranje tla i zidova (EN 301 489-32 V1.1.1:2005)

EN 301 489-32 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 32: Specific conditions for Ground and Wall Probing Radar applications (EN 301 489-32 V1.1.1:2005)

HRN EN 301 489-33 V1.1.1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) radijske opreme i službe – 33. dio: Posebni uvjeti za komunikacijske uređaje ultra širokog pojasa (UWB) (EN 301 489-33 V1.1.1:2009)

EN 301 489-33 V1.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 33: Specific conditions for ultra wide band (UWB) communications devices (EN 301 489-33 V1.1.1:2009)

HRN EN 301 489-34 V1.1.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio opremu i usluge – 34. dio: Specifični zahtjevi za vanjski izvor napajanja mobilnih telefona (EN 301 489-34 V1.1.1:2010)

EN 301 489-34 V1.1.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones (EN 301 489-34 V1.1.1:2010)

HRN EN 301 489-34 V1.3.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 34. dio: Posebni uvjeti za vanjski izvor napajanja (EPS) mobilnih telefona (EN 301 489-34 V1.3.1:2012)

EN 301 489-34 V1.3.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones (EN 301 489-34 V1.3.1:2012)

HRN EN 301 489-34 V1.4.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 34. dio: Posebni uvjeti za izvore vanjskog napajanja (EPS) za pokretne telefone (EN 301 489-34 V1.4.1:2013)

EN 301 489-34 V1.4.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones (EN 301 489-34 V1.4.1:2013)

HRN EN 301 489-50 V1.2.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe – 50. dio: Posebni zahtjevi za baznu postaju celularnih komunikacija (BS), repetitor i pomoćnu opremu (EN 301 489-50 V1.2.1:2013)

EN 301 489-50 V1.2.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services – Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment (EN 301 489-50 V1.2.1:2013)

HRN EN 301 502 V10.2.1:2013

Globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM) – Harmonizirana EN norma za opremu bazne postaje koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 502 V10.2.1:2012)

EN 301 502 V10.2.1:2012

Global System for Mobile communications (GSM) – Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 502 V10.2.1:2012)

HRN EN 301 502 V9.2.1:2011

Globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM) – Harmonizirana EN norma za opremu bazne postaje obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 502 V9.2.1:2010)

EN 301 502 V9.2.1:2010

Global System for Mobile communications (GSM) – Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 502 V9.2.1:2010)

HRN EN 301 511 V9.0.2:2004

Globalni sustav za pokretne komunikacije (GSM) – Usklađena norma za pokretne stanice u pojasevima GSM 900 i GSM 1800 koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (1999/5/EC) (EN 301 511 V9.0.2:2003)

EN 301 511 V9.0.2:2003

Global System for Mobile communications (GSM) – Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC) (EN 301 511 V9.0.2:2003)

HRN EN 301 526 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Usklađena europska norma za CDMA pokretne postaje s tehnikom raspršenog spektra, koje rade u celularnom pojasu 450 MHz (CDMA 450) i PAMR pojasevima (CDMA-PAMR) 410, 450 i 870 MHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 526 V1.1.1:2006)

EN 301 526 V1.1.1:2006

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 526 V1.1.1:2006)

HRN EN 301 559-2 V1.1.2:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) u frekvencijskome području od 2483,5 do 2500 MHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 559-2 V1.1.2:2012)

EN 301 559-2 V1.1.2:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the frequency range 2483,5 MHz to 2500 MHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 559-2 V1.1.2:2012)

HRN EN 301 681 V1.4.1:2012

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana EN norma za pokretne zemaljske postaje (MESs) geostacionarnih pokretnih satelitskih sustava zajedno s ručnim zemaljskim postajama za satelitske osobne komunikacijske mreže (S-PCN) koje rade u pojasovima od 1,5 GHz i 1,6 GHz u pokretnoj satelitskoj službi (MSS) obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 681 V1.4.1:2011)

EN 301 681 V1.4.1:2011

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 681 V1.4.1:2011)

HRN EN 301 721 V1.2.1:2004

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za pokretne zemaljske postaje (MES) koje omogućuju komunikaciju malim brzinama prijenosa podataka (LBRDC) putem niskoorbitalnih satelita (LEO) koje rade ispod 1 GHz i zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 301 721 V1.2.1:2001)

EN 301 721 V1.2.1:2001

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 721 V1.2.1:2001)

HRN EN 301 783-2 V1.2.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Komercijalno dostupna radioamaterska oprema – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 783-2 V1.2.1:2010)

EN 301 783-2 V1.2.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Commercially available amateur radio equipment – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 783-2 V1.2.1:2010)

HRN EN 301 839-2 V1.3.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Aktivni implantati (ULP-AMI) i periferne jedinice (ULP-AMI-P) ultra niske snage, koji rade u frekvencijskom području 402 MHz do 405 MHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 839-2 V1.3.1:2009)

EN 301 839-2 V1.3.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short range devices (SRD) – Ultra low power active medical implants (ULP-AMI) and peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402 MHz to 405 MHz – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 839-2 V1.3.1:2009)

HRN EN 301 840-2:2001

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Digitalni bežični mikrofoni koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 3 GHz – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 301 840-2:2001 V1.1.1)

EN 301 840-2:2001 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) – Digital wireless microphones operating in the range 25 MHz to 3 GHz – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE (EN 301 840-2:2001 V1.1.1)

HRN EN 301 841-3 V1.1.1:2012

Digitalna VHF poveznica zrak-zemlja (VDL) 2. mod – Tehničke karakteristike i mjerne metode za opremu na tlu – 3. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE (EN 301 841-3 V1.1.1:2011)

EN 301 841-3 V1.1.1:2011

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2 – Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment – Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 841-3 V1.1.1:2011)

HRN EN 301 843-1 V1.2.1:2004

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za pomorsku radijsku opremu i službe – 1. dio: Opći (zajednički) tehnički zahtjevi (EN 301 843-1 V1.2.1:2004)

EN 301 843-1 V1.2.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services – Part 1: Common technical requirements (EN 301 843-1 V1.2.1:2004)

HRN EN 301 843-1 V1.3.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) za pomorsku radijsku opremu i službe – 1. dio: Opći tehnički zahtjevi (EN 301 843-1 V1.3.1:2012)

EN 301 843-1 V1.3.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services – Part 1: Common technical requirements (EN 301 843-1 V1.3.1:2012)

HRN EN 301 843-2 V1.2.1:2004

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za pomorsku radijsku opremu i službe – 2. dio: Posebni uvjeti za VHF radiotelefonske odašiljače i prijamnike (EN 301 843-2 V1.2.1:2004)

EN 301 843-2 V1.2.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services – Part 2: Specific conditions for VHF radiotelephone transmitters and receivers (EN 301 843-2 V1.2.1:2004)

HRN EN 301 843-4 V1.2.1:2004

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za pomorsku radijsku opremu i službe – 4. dio: Posebni uvjeti za uskopojasne NAVTEX prijamnike s izravnim tiskanjem (NBDP) (EN 301 843-4 V1.2.1:2004)

EN 301 843-4 V1.2.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services – Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers (EN 301 843-4 V1.2.1:2004)

HRN EN 301 843-5 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za pomorske radijske uređaje i službe – 4. dio: Posebni uvjeti za MF/HF radiotelefonske odašiljače i prijamnike (EN 301 843-5 V1.1.1:2004)

EN 301 843-5 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services – Part 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone transmitters and receivers (EN 301 843-5 V1.1.1:2004)

HRN EN 301 843-6 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku pomorsku opremu i službe – 6. dio: Posebni uvjeti za zemaljske postaje na plovilima koje rade u frekvencijskim pojasevima iznad 3 GHz (EN 301 843-6 V1.1.1:2006)

EN 301 843-6 V1.1.1:2006

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services – Part 6: Specific conditions for Earth Stations on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz (EN 301 843-6 V1.1.1:2006)

HRN EN 301 893 V1.6.1:2012

Širokopojasne radiopristupne mreže (BRAN) – RLAN od 5 GHz visoke provedbene kakvoće – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 893 V1.6.1:2011)

EN 301 893 V1.6.1:2011

Broadband Radio Access Networks (BRAN) – 5 GHz high performance RLAN – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 893 V1.6.1:2011)

HRN EN 301 893 V1.7.1:2012

Širokopojasne radiopristupne mreže (BRAN) – RLAN od 5 GHz visoke provedbene kakvoće – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 893 V1.7.1:2012)

EN 301 893 V1.7.1:2012

Broadband Radio Access Networks (BRAN) – 5 GHz high performance RLAN – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 893 V1.7.1:2012)

HRN EN 301 908-1 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 1. dio: Uvod i opći zahtjevi (EN 301 908-1 V5.2.1:2011)

EN 301 908-1 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 1: Introduction and common requirements (EN 301 908-1 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-1 V6.2.1:2013

Celularne mreže IMT – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 1. dio: Uvod i zajednički zahtjevi (EN 301 908-1 V6.2.1:2013)

EN 301 908-1 V6.2.1:2013

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 1: Introduction and common requirements (EN 301 908-1 V6.2.1:2013)

HRN EN 301 908-2 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 2. dio: CDMA tehnika izravnoga raspršivanja spektra (UTRA FDD) Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-2 V5.2.1:2011)

EN 301 908-2 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) (EN 301 908-2 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-2 V5.4.1:2013

Celularne mreže IMT – Harmonizirana EN norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 2. dio: Korisnička oprema (UE) za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD) (EN 301 908-2 V5.4.1:2012)

EN 301 908-2 V5.4.1:2012

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) (EN 301 908-2 V5.4.1:2012)

HRN EN 301 908-3 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 3. dio: CDMA tehnika izravnoga raspršivanja spektra (UTRA FDD) Bazne postaje (BS) (EN 301 908-3 V5.2.1:2011)

EN 301 908-3 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS) (EN 301 908-3 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-4 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 4. dio: CDMA s više nositelja (cdma2000) Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-4 V5.2.1:2011)

EN 301 908-4 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) User Equipment (UE) (EN 301 908-4 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-4 V6.2.1:2013

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 4. dio: CDMA s više nositelja (cdma2000) Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-4 V6.2.1:2013)

EN 301 908-4 V6.2.1:2013

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) User Equipment (UE) (EN 301 908-4 V6.2.1:2013)

HRN EN 301 908-5 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 5. dio: CDMA s više nositelja (cdma2000) Bazne postaje (BS) (EN 301 908-5 V5.2.1:2011)

EN 301 908-5 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 5: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) Base Stations (BS) (EN 301 908-5 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-6 V5.2.1:2012

Celularne IMT mreže – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 6. dio: CDMA TDD (UTRA TDD) Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-6 V5.2.1:2011)

EN 301 908-6 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 6: CDMA TDD (UTRA TDD) User Equipment (UE) (EN 301 908-6 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-7 V5.2.1:2012

Celularne IMT mreže – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 6. dio: CDMA TDD (UTRA TDD) Bazne postaje (BS) (EN 301 908-7 V5.2.1:2011)

EN 301 908-7 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 7: CDMA TDD (UTRA TDD) Base Stations (BS) (EN 301 908-7 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-8:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Uređaji baznih postaja (BS) i korisnički uređaji (UE) za stanične mreže treće generacije IMT-2000 – 8. dio: Usklađena europska norma, za IMT-2000, TDMA s jednim nositeljem (UWC 136) (UE), koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TT (EN 301 908-8:2002 V1.1.1)

EN 301 908-8:2002 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks – Part 8: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 908-8:2002 V1.1.1)

HRN EN 301 908-9:2003

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Uređaji baznih postaja (BS) i korisnički uređaji (UE) za stanične mreže treće generacije IMT-2000 – 9. dio: Usklađena europska norma, za IMT-2000, TDMA s jednim nositeljem (UWC 136) (BS), koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Smjernice R&TTE (EN 301 908-9:2002 V1.1.1)

EN 301 908-9:2002 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks – Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 908-9:2002 V1.1.1)

HRN EN 301 908-10 V4.1.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Bazne postaje (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 treću generaciju celularnih mreža – 10. dio: Harmonizirana EN norma za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 908-10 V4.1.1:2009)

EN 301 908-10 V4.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Base stations (BS), repeaters and user equipment (UE) for IMT-2000 third-generation cellular networks – Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 301 908-10 V4.1.1:2009)

HRN EN 301 908-11 V5.2.1:2012

Celularne IMT mreže – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 11. dio: CDMA tehnika izravnoga raspršivanja spektra (UTRA FDD) (Repetitori) (EN 301 908-11 V5.2.1:2011)

EN 301 908-11 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters) (EN 301 908-11 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-12 V4.2.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Bazne postaje (BS), Repetitori i korisnička oprema (UE) za treću generaciju celularnih mreža IMT-2000 – 12. dio: Harmonizirana europska norma EN za IMT-2000, CDMA višestruki nositelj (cdma2000) (repetitori) obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 908-12 V4.2.1:2010)

EN 301 908-12 V4.2.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks – Part 12: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 908-12 V4.2.1:2010)

HRN EN 301 908-13 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 13. dio: Razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA) Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-13 V5.2.1:2011)

EN 301 908-13 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE) (EN 301 908-13 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-14 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 14. dio: Razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA) Bazne postaje (BS) (EN 301 908-14 V5.2.1:2011)

EN 301 908-14 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) (EN 301 908-14 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-15 V5.2.1:2012

Celularne IMT mreže – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 15. dio: Razvijeni svjetski terestrijalni radijski pristup (E-UTRA FDD) (Repetitori) (EN 301 908-15 V5.2.1:2011)

EN 301 908-15 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) (Repeaters) (EN 301 908-15 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-16 V4.2.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Bazne postaje (BS), Repetitori i korisnička oprema (UE) za treću generaciju celularnih mreža IMT-2000 – 16. dio: Harmonizirana europska norma EN za IMT-2000, Unaprijeđeni CDMA višestruki nositelj, ultra širokopojasni mobilni prijenos podataka (UMB) (UE) obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 908-16 V4.2.1:2010)

EN 301 908-16 V4.2.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks – Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 908-16 V4.2.1:2010)

HRN EN 301 908-17 V4.2.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Bazne postaje (BS), Repetitori i korisnička oprema (UE) za treću generaciju celularnih mreža IMT-2000 – 17. dio: Harmonizirana europska norma EN za IMT-2000, Unaprijeđeni CDMA višestruki nositelj ultra širokopojasni mobilni prijenos podataka (UMB) (BS) obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 301 908-17 V4.2.1:2010)

EN 301 908-17 V4.2.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks – Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 908-17 V4.2.1:2010)

HRN EN 301 908-18 V5.2.1:2012

Celularne IMT mreže – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 18. dio: E-UTRA,UTRA i GSM/EDGE višestandardni radio (MSR) Bazna postaja (BS) (EN 301 908-18 V5.2.1:2011)

EN 301 908-18 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) (EN 301 908-18 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-18 V6.2.1:2013

Celularne IMT mreže – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 18. dio: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE višestandardna radijska (MSR) bazna postaja (BS) (EN 301 908-18 V6.2.1:2012)

EN 301 908-18 V6.2.1:2012

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) (EN 301 908-18 V6.2.1:2012)

HRN EN 301 908-19 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 19. dio: OFDMA TDD WMAN (Pokretni Wimax) TDD Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-19 V5.2.1:2011)

EN 301 908-19 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE) (EN 301 908-19 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-19 V6.2.1:2013

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 19. dio: OFDMA TDD WMAN (Pokretni Wimax) TDD Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-19 V6.2.1:2013)

EN 301 908-19 V6.2.1:2013

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE) (EN 301 908-19 V6.2.1:2013)

HRN EN 301 908-20 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 20. dio: OFDMA TDD WMAN (Pokretni Wimax) TDD Bazne postaje (EN 301 908-20 V5.2.1:2011)

EN 301 908-20 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS) (EN 301 908-20 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-20 V6.2.1:2013

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 20. dio: OFDMA TDD WMAN (Pokretni Wimax) TDD Bazne postaje (EN 301 908-20 V6.2.1:2013)

EN 301 908-20 V6.2.1:2013

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS) (EN 301 908-20 V6.2.1:2013)

HRN EN 301 908-21 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 21. dio: OFDMA TDD WMAN (Pokretni Wimax) FDD Korisnička oprema (UE) (EN 301 908-21 V5.2.1:2011)

EN 301 908-21 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD User Equipment (UE) (EN 301 908-21 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 908-22 V5.2.1:2012

Celularne mreže IMT – Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – 22. dio: OFDMA TDD WMAN (Pokretni Wimax) FDD Bazne postaje (EN 301 908-22 V5.2.1:2011)

EN 301 908-22 V5.2.1:2011

IMT cellular networks – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD Base Stations (BS) (EN 301 908-22 V5.2.1:2011)

HRN EN 301 929-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – VHF odašiljači i prijamnici kao obalne postaje za GMDSS i druge primjene u pokretnim pomorskim službama – 2. dio: Usklađena europska norma EN prema članku 3.2 direktive R&TTE (EN 301 929-2 V1.2.1:2007)

EN 301 929-2 V1.2.1:2007

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile service – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 929-2 V1.2.1:2007)

HRN EN 301 997-2 V1.1.1:2004

Odašiljanje i multipleksiranje (TM) – Oprema u sustavu više točaka – Radijska oprema za uporabu u mutimedijskim bežičnim sustavima (MWS) u frekvencijskom pojasu 40,5 GHz do 43,5 GHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Direktive R&TTE (EN 301 997-2 V1.1.1:2003)

EN 301 997-2 V1.1.1:2003

Transmission and Multiplexing (TM) – Multipoint equipment – Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 301 997-2 V1.1.1:2003)

HRN EN 302 017-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za amplitudno modulirani (AM) zvuk u službi radiodifuzije – 2. dio: Usklađena europska norma, koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 direktive R&TTE (EN 302 017-2 V1.1.1:2005)

EN 302 017-2 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service – Part 2: Harmonised EN covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 017-2 V1.1.1:2005)

HRN EN 302 018-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za frekvencijski modulirani radio u službi radiodifuzije – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 direktive R&TTE (EN 302 018-2 V1.2.1:2006)

EN 302 018-2 V1.2.1:2006

Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) radio broadcast service – Part 2: Harmonised EN under Article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 018-2 V1.2.1:2006)

HRN EN 302 054-2 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Meteorološka pomoćna sredstva – Radiosonde za uporabu u frekvencijskome području od 400,15 MHz do 406 MHz s razinom snage do 200 mW – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 302 054-2 V1.1.1:2003)

EN 302 054-2 V1.1.1:2003

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Meteorological Aids (Met Aids) – Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 054-2 V1.1.1:2003)

HRN EN 302 064-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Bežični videolinkovi (WVL), koji rade u frekvencijskom pojasu 1,3 GHz do 50 GHz – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 direktive R&TTE (EN 302 064-2 V1.1.1:2004)

EN 302 064-2 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 064-2 V1.1.1:2004)

HRN EN 302 065 V1.2.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB) za potrebe komunikacija – Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.3(e) direktive R&TTE (EN 302 065 V1.2.1:2010)

EN 302 065 V1.2.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) for communications purposes – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 065 V1.2.1:2010)

HRN EN 302 066-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Primjene slikovnih sustava radara za ispitivanje tla i zida (GPR/WPR) – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 066-2 V1.2.1:2008)

EN 302 066-2 V1.2.1:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Ground– and wall– probing radar applications (GPR/WPR) imaging systems – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 066-2 V1.2.1:2008)

HRN EN 302 077-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za terestrijalnu radijsku službu digitalne audiodifuzije (T-DAB) – 2. dio: Usklađena europska norma prema članku 3.2 direktive R&TTE (EN 302 077-2 V1.1.1:2005)

EN 302 077-2 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the Terrestrial – Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 077-2 V1.1.1:2005)

HRN EN 302 186 V1.1.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za pokretne satelitske zrakoplovne zemaljske postaje (AESs) koje rade u frekvencijskim pojasevima 11/12/14 GHz, obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 direktive R&TTE (EN 302 186 V1.1.1:2004)

EN 302 186 V1.1.1:2004

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 186 V1.1.1:2004)

HRN EN 302 194-2 V1.1.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Navigacijski radar za uporabu na unutrašnjim vodenim putovima – 2. dio: Usklađena europska norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 194-2 V1.1.2:2007)

EN 302 194-2 V1.1.2:2007

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Navigation radar used on inland waterways – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 194-2 V1.1.2:2007)

HRN EN 302 195-2 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Radijski uređaji u frekvencijskome području od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske implantate ultra male snage (ULP-AMI) i pribor – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 302 195-2 V1.1.1:2004)

EN 302 195-2 V1.1.1:2004

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories – Part 2: Harmonized EN covering essential equirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 195-2 V1.1.1:2004)

HRN EN 302 208-2 V1.4.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Oprema za radiofrekvencijsko prepoznavanje u pojasu od 865 MHz do 868 MHz s razinama snage do 2 W – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 208-2 V1.4.1:2011)

EN 302 208-2 V1.4.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 208-2 V1.4.1:2011)

HRN EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009

Nepokretni radijski sustavi – Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene u sustavu točka-točka – Dio 2-2: Digitalni sustavi u frekvencijskim pojasevima s obveznom koordinacijom frekvencija – Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009)

EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009

Fixed radio systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas – Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009)

HRN EN 302 217-2-2 V1.4.1:2011

Nepokretni radijski sustavi – Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene sustava točka-točka – Dio 2-2: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskom pojasu u kojem se primjenjuje usklađivanje frekvencija – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010)

EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010

Fixed Radio Systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas – Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010)

HRN EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013

Nepokretni radijski sustavi – Karakteristike i zahtjevi za opremu točka-točka i antene – Dio 2-2: Digitalni sustavi u frekvencijskim pojasevima gdje se primjenjuje koordinacija frekvencija – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz točke 3.2 direktive R&TTE (EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013)

EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013

Fixed Radio Systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas – Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 217-2-2 V2.1.1:2013)

HRN EN 302 217-3 V1.3.1:2010

Nepokretni radijski sustavi – Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka – 3. dio: Oprema koja radi u frekvencijskim pojasevima s koordinacijom frekvencija ili bez nje – Harmonizirana EN norma, obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 217-3 V1.3.1:2009)

EN 302 217-3 V1.3.1:2009

Fixed radio systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas – Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied (EN 302 217-3 V1.3.1:2009)

HRN EN 302 217-3 V2.1.1:2013

Nepokretni radijski sustavi – Karakteristike i zahtjevi za opremu točka-točka i antene – 3. dio: Oprema u frekvencijskim pojasevima gdje je moguća primjena frekvencijski koordiniranog i nekoordiniranog postavljanja – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz točke 3.2 direktive R&TTE (EN 302 217-3 V2.1.1:2013)

EN 302 217-3 V2.1.1:2013

Fixed Radio Systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas – Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 217-3 V2.1.1:2013)

HRN EN 302 217-4-2 V1.5.1:2011

Nepokretni radijski sustavi – Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene sustava točka-točka – Dio 4-2: Antene – Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010)

EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010

Fixed Radio Systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas – Part 4-2: Antennas – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010)

HRN EN 302 245-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za radiodifuznu službu svjetskog digitalnog radija (DRM) – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 245-2 V1.1.1:2005)

EN 302 245-2 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Transmitting equipment for the digital radio mondiale (DRM) broadcasting service – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 245-2 V1.1.1:2005)

HRN EN 302 248 V1.1.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Navigacijski radar za uporabu na non-SOLAS plovilima – Usklađena europska norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 248 V1.1.2:2008)

EN 302 248 V1.1.2:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Navigation radar for use on non-SOLAS vessels – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 248 V1.1.2:2008)

HRN EN 302 264-2 V1.1.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa – Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT) – Oprema radara kratkoga dometa u pojasu 77 GHz do 81 GHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3,2 direktive R&TTE (EN 302 264-2 V1.1.1:2009)

EN 302 264-2 V1.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short range devices – Road transport and traffic telematics (RTTT) – Short range radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 264-2 V1.1.1:2009)

HRN EN 302 288-2 V1.3.2:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa – Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT) – Oprema kratkodometnog radara u području 24 GHz – 2. dio: Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 288-2 V1.3.2:2009)

EN 302 288-2 V1.3.2:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short range devices – Road transport and traffic telematics (RTTT) – Short range radar equipment operating in the 24 GHz range – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 288-2 V1.3.2:2009)

HRN EN 302 288-2 V1.6.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa – Telematika cestovnoga prijevoza i prometa (RTTT) – Kratkodometna radarska oprema u području od 24 GHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 302 288-2 V1.6.1:2012)

EN 302 288-2 V1.6.1:2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Short range radar equipment operating in the 24 GHz range – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 288-2 V1.6.1:2012)

HRN EN 302 291-2 V1.1.1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Induktivni podatkovni komunikacijski uređaji bliskoga dometa koji rade na 13,56 MHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 302 291-2 V1.1.1:2005)

EN 302 291-2 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Close Range Inductive Data Communication equipment operating at 13,56 MHz – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 291-2 V1.1.1:2005)

HRN EN 302 296-2 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za uslugu terestrijalne digitalne TV (DVB-T) – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 296-2 V1.2.1:2011)

EN 302 296-2 V1.2.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T) – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 296-2 V1.2.1:2011)

HRN EN 302 297 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za radiodifuznu službu analogne televizije – Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 297 V1.1.1:2005)

EN 302 297 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Transmitting equipment for the analogue television broadcasting service – Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 297 V1.1.1:2005)

HRN EN 302 326-2 V1.2.2:2008

Nepokretni radijski sustavi – Oprema i antene u sustavu više točaka – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE za digitalnu radijsku opremu u sustavu više točaka (EN 302 326-2 V1.2.2:2007)

EN 302 326-2 V1.2.2:2007

Fixed Radio Systems – Multipoint Equipment and Antennas – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment (EN 302 326-2 V1.2.2:2007)

HRN EN 302 326-3 V1.3.1:2008

Nepokretni radijski sustavi – Oprema i antene za veze s više točaka – 3. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive za radijske antene za sustave s više točaka (EN 302 326-3 V1.3.1:2008)

EN 302 326-3 V1.3.1:2008

Fixed radio systems – Multipoint equipment and antennas – Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive for multipoint radio antennas (EN 302 326-3 V1.3.1:2008)

HRN EN 302 340 V1.1.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za satelitske zemaljske postaje na plovilima (ESVs) u frekvencijskom području 11/12/14 GHz namijenjenom nepokretnoj satelitskoj službi (FSS), koja zadovoljava bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 302 340 V1.1.1:2006)

EN 302 340 V1.1.1:2006

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 340 V1.1.1:2006)

HRN EN 302 372-2 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Oprema za otkrivanje i kretanje – Radar za ispitivanje razine u spremnicima (TLPR) koji rade u frekvencijskim područjima od 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 372-2 V1.2.1:2011)

EN 302 372-2 V1.2.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Equipment for Detection and Movement – Tanks Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 372-2 V1.2.1:2011)

HRN EN 302 426 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Usklađena europska norma za CDMA repetitore s tehnikom raspršenog spektra, koji rade u celularnom pojasu 450 MHz (CDMA 450) i PAMR pojasevima (CDMA-PAMR) 410, 450 i 870 MHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 426 V1.1.1:2006)

EN 302 426 V1.1.1:2006

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410 MHz, 450 MHz and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 426 V1.1.1:2006)

HRN EN 302 435-2 V1.3.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Tehničke karakteristike uređaja kratkoga dometa koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB) – Primjene u analizi građevnih materijala i razvrstavanju opreme u frekvencijskom području od 2,2 GHz do 8,5 GHz – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE (EN 302 435-2 V1.3.1:2009)

EN 302 435-2 V1.3.1:2009

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology (UWB) – Building Material Analysis and Classification equipment applications operating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 435-2 V1.3.1:2009)

HRN EN 302 448 V1.1.1:2008

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Usklađena europska norma za satelitske zemaljske postaje za praćenje na vlakovima u frekvencijskim pojasevima 14/12 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 448 V1.1.1:2007)

EN 302 448 V1.1.1:2007

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 448 V1.1.1:2007)

HRN EN 302 454-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Meteopomoći (Met Aids) – Radijske sonde za uporabu u frekvencijskom području 1668,4 MHz do 1690 MHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 454-2 V1.1.1:2007)

EN 302 454-2 V1.1.1:2007

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Meteorological Aids (Met Aids) – Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 454-2 V1.1.1:2007)

HRN EN 302 480 V1.1.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Usklađena europska norma, za GSM sustav na palubi zrakoplova, koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 480 V1.1.2:2008)

EN 302 480 V1.1.2:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Harmonized EN for the GSM onboard aircraft system covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 480 V1.1.2:2008)

HRN EN 302 498-2 V1.1.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Naprave kratkoga dometa (SRD) – Tehničke karakteristike uređaja kratkoga dometa koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB) – Primjene u razlikovanju i davanju obilježja objekata za električne alate u frekvencijskom području od 2,2 GHz do 8,5 GHz – 2. dio: Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE (EN 302 498-2 V1.1.1:2010)

EN 302 498-2 V1.1.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology (UWB) – Object Discrimination and Characterization Applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 498-2 V1.1.1:2010)

HRN EN 302 500-2 V2.1.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) s ultra širokopojasnom tehnologijom (UWB) – Oprema za praćenje pozicije koja radi u frekvencijskom području od 6 GHz do 9 GHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 500-2 V2.1.1:2010)

EN 302 500-2 V2.1.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology – Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6 GHz to 9 GHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 500-2 V2.1.1:2010)

HRN EN 302 502 V1.2.1:2008

Širokopojasne radijske pristupne mreže (BRAN) – Nepokretni širokopojasni sustavi prijenosa podataka na 5,8 GHz – Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 502 V1.2.1:2008)

EN 302 502 V1.2.1:2008

Broadband Radio Access Networks (BRAN) – 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 502 V1.2.1:2008)

HRN EN 302 510-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Radijska oprema u frekvencijskome području 30 MHz do 37,5 MHz za aktivne medicinske membranske implantate i pribor ultra male snage – 2. dio: Usklađena europska norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 510-2 V1.1.1:2007)

EN 302 510-2 V1.1.1:2007

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for ultra low power active medical membrane implants and accessories – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 510-2 V1.1.1:2007)

HRN EN 302 536-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema u frekvencijskom području 315 kHz do 600 kHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 536-2 V1.1.1:2007)

EN 302 536-2 V1.1.1:2007

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short range devices (SRD) – Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 536-2 V1.1.1:2007)

HRN EN 302 537-2 V1.1.2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Sustavi službe prijenosa medicinskih podataka ultra male snage u frekvencijskom području 401 MHz do 402 MHz i 405 MHz do 406 MHz – 2. dio: Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 537-2 V1.1.2:2007)

EN 302 537-2 V1.1.2:2007

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short range devices (SRD) – Ultra low power medical data service systems operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 537-2 V1.1.2:2007)

HRN EN 302 544-1 V1.1.2:2011

Sustavi širokopojasnog prijenosa podataka u frekvencijskom području od 2500 MHz do 2690 MHz – 1. dio: TDD bazne postaje – Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE (EN 302 544-1 V1.1.2:2010)

EN 302 544-1 V1.1.2:2010

Broadband Data Transmission Systems operating in the 2500 MHz to 2690 MHz frequency band – Part 1: TDD Base Stations – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 544-1 V1.1.2:2010)

HRN EN 302 544-2 V1.1.1:2009

Širokopojasni sustavi prijenosa podataka u frekvencijskom pojasu 2500 MHz do 2690 MHz – 2. dio: Oprema korisničkih postaja TDD – Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 544-2 V1.1.1:2009)

EN 302 544-2 V1.1.1:2009

Broadband data transmission systems operating in the 2500 MHz to 2690 MHz frequency band – Part 2: TDD user equipment stations – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 544-2 V1.1.1:2009)

HRN EN 302 561 V1.2.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Kopnena pokretna služba – Radijska oprema sa stalnom ili nestalnom modulacijskom ovojnicom koja radi u kanalu širine 25kHz, 50kHz, 100kHz ili 150kHz – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 561 V1.2.1:2009)

EN 302 561 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land Mobile Service – Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz – Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directi (EN 302 561 V1.2.1:2009)

HRN EN 302 567 V1.1.1:2009

Radiodifuzija digitalnog videosignala (BRAN) – Višebitni WAS/RLAN sustavi na 60 GHz – Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 567 V1.1.1:2009)

EN 302 567 V1.1.1:2009

Broadband radio access networks (BRAN) – 60 GHz multiple-gigabit WAS/RLAN systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 567 V1.1.1:2009)

HRN EN 302 567 V1.2.1:2012

Mreže sa širokopojasnim radijskim pristupom (BRAN) – Višegigabitni sustavi WAS/RLAN u frekvencijskome pojasu od 60 GHz – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 302 567 V1.2.1:2012)

EN 302 567 V1.2.1:2012

Broadband Radio Access Networks (BRAN) – 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 567 V1.2.1:2012)

HRN EN 302 571 V1.1.1:2008

Inteligentni prometni sustavi (ITS) – Radiokomunikacijska oprema u frekvencijskom pojasu 5855 MHz do 5925 MHz – Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 571 V1.1.1:2008)

EN 302 571 V1.1.1:2008

Intelligent transport systems (ITS) – Radiocommunications equipment operating in the 5855 MHz to 5925 MHz frequency band – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 571 V1.1.1:2008)

HRN EN 302 574-1 V1.1.1:2011

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje za MSS u frekvencijskim područjima od 1980 MHz do 2010 MHz (smjer zemlja-nebo) i od 2170 MHz do 2200 MHz (smjer nebo-zemlja) – 1. dio: Komplementarna zemaljska komponenta (CGC) za širokopojasne sustave – Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 574-1 V1.1.1:2010)

EN 302 574-1 V1.1.1:2010

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1980 MHz to 2010 MHz (earth-to-space) and 2170 MHz to 2200 MHz (space-to-earth) frequency bands – Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 574-1 V1.1.1:2010)

HRN EN 302 574-2 V1.1.1:2011

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje za MSS u frekvencijskim područjima od 1980 MHz do 2010 MHz (smjer zemlja-nebo) i od 2170 MHz do 2200 MHz (smjer nebo-zemlja) – 2. dio: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sustave – Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 574-2 V1.1.1:2010)

EN 302 574-2 V1.1.1:2010

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1980 MHz to 2010 MHz (earth-to-space) and 2170 MHz to 2200 MHz (space-to-earth) frequency bands – Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 574-2 V1.1.1:2010)

HRN EN 302 574-3 V1.1.1:2011

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje za MSS u frekvencijskim područjima od 1980 MHz do 2010 MHz (smjer zemlja-nebo) i od 2170 MHz do 2200 MHz (smjer nebo-zemlja) – 3. dio: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sustave – Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 574-3 V1.1.1:2010)

EN 302 574-3 V1.1.1:2010

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1980 MHz to 2010 MHz (earth-to-space) and 2170 MHz to 2200 MHz (space-to– earth) frequency bands – Part 3: User Equipment (UE) for narrowband systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 574-3 V1.1.1:2010)

HRN EN 302 608 V1.1.1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema za Eurobalise sustave na željeznici – Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 608 V1.1.1:2008)

EN 302 608 V1.1.1:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short range devices (SRD) – Radio equipment for Eurobalise railway systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 608 V1.1.1:2008)

HRN EN 302 609 V1.1.1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema za Euroloop sustave na željeznici – Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 609 V1.1.1:2008)

EN 302 609 V1.1.1:2008

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short range devices (SRD) – Radio equipment for Euroloop railway systems – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 609 V1.1.1:2008)

HRN EN 302 617-2 V1.1.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Na tlu bazirani UHF radijski odašiljači, prijamnici i primopredajnici s amplitudnom modulacijom za UHF zrakoplovnu pokretnu službu – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 617-2 V1.1.1:2010)

EN 302 617-2 V1.1.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 617-2 V1.1.1:2010)

HRN EN 302 623 V1.1.1:2009

Širokopojasni sustavi bežičnoga pristupa (BWA) u frekvencijskom pojasu 3800 MHz – Pokretne terminalne postaje – Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 623 V1.1.1:2009)

EN 302 623 V1.1.1:2009

Broadband wireless access systems (BWA) in the 3400 MHz to 3800 MHz frequency band – Mobile terminal stations – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 623 V1.1.1:2009)

HRN EN 302 625 V1.1.1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Širokopojasne primjene u frekvencijskom pojasu 5 GHz u svrhu spašavanja (BBDR) – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 625 V1.1.1:2009)

EN 302 625 V1.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – 5 GHz broadband disaster relief applications (BBDR) – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 625 V1.1.1:2009)

HRN EN 302 645 V1.1.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Globalni navigacijski satelitski sustavi (GNSS) Repetitori – Harmonizirana europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. direktive R&TTE (EN 302 645 V1.1.1:2010)

EN 302 645 V1.1.1:2010

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices – Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Repeaters – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 645 V1.1.1:2010)

HRN EN 302 686 V1.1.1:2012

Inteligentni transportni sustavi (ITS) – Radiokomunikacijska oprema za frekvencijsko područje od 63 GHz do 64 GHz – Harmonizirana europska norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 R&TTE Direktive (EN 302 686 V1.1.1:2011)

EN 302 686 V1.1.1:2011

Intelligent Transport Systems (ITS) – Radiocommunications equipment operating in the 63 GHz to 64 GHz frequency band – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 686 V1.1.1:2011)

HRN EN 302 729-2 V1.1.2:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radarska oprema za kontrolu razine (LPR) koja radi u frekvencijskim područjima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 729-2 V1.1.2:2011)

EN 302 729-2 V1.1.2:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Level Probing Radar (LPR) equipment operating in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 729-2 V1.1.2:2011)

HRN EN 302 752 V1.1.1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Aktivna pojačala radarskog odziva – Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve članka 3.2 R&TTE direktive (EN 302 752 V1.1.1:2009)

EN 302 752 V1.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Active radar target enhancers – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 752 V1.1.1:2009)

HRN EN 302 774 V1.1.1:2012

Sustavi širokopojasnoga bežičnog pristupa (BWA) u frekvencijskome pojasu od 3400 MHz do 3800 MHz – Bazne postaje – Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 774 V1.1.1:2011)

EN 302 774 V1.1.1:2011

Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3400 MHz to 3800 MHz frequency band – Base Stations – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 774 V1.1.1:2011)

HRN EN 302 774 V1.2.1:2012

Sustavi širokopojasnoga bežičnoga pristupa (BWA) u frekvencijskome pojasu od 3400 MHz do 3800 MHz – Bazne postaje – Usklađena EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (EN 302 774 V1.2.1:2012)

EN 302 774 V1.2.1:2012

Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3400 MHz to 3800 MHz frequency band – Base Stations – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 774 V1.2.1:2012)

HRN EN 302 858-2 V1.2.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Telematika cestovnoga prijevoza i prometa (RTTT) – Kratkodometna radarska oprema u frekvencijskome području od 24,05 do 24,25 GHz za automobilsku primjenu – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 858-2 V1.2.1:2011)

EN 302 858-2 V1.2.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Short range radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for automotive application – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 858-2 V1.2.1:2011)

HRN EN 302 885-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Prijenosna radiotelefonska oprema vrlo visoke frekvencije (VHF) za pomorsku pokretnu službu koja radi u VHF pojasima sa integriranim dlanovnikom razreda D DSC – 2. dio: Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 885-2 V1.1.1:2011)

EN 302 885-2 V1.1.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 885-2 V1.1.1:2011)

HRN EN 302 885-3 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Prijenosna radiotelefonska oprema vrlo visoke frekvencije (VHF) za pomorsku pokretnu službu koja radi u VHF pojasima sa integriranim dlanovnikom razreda D DSC – 3. dio: Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.3(e) direktive R&TTE (EN 302 885-3 V1.1.1:2011)

EN 302 885-3 V1.1.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC – Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive (EN 302 885-3 V1.1.1:2011)

HRN EN 302 961-2 V1.2.1:2013

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Pomorski far za navođenje do osobe (u opasnosti) namijenjen za uporabu na frekvenciji 121,5 MHz samo za potragu i spašavanje – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 961-2 V1.2.1:2013)

EN 302 961-2 V1.2.1:2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Maritime Personal Homing Beacon intended for use on the frequency 121,5 MHz for search and rescue purposes only – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 302 961-2 V1.2.1:2013)

HRN EN 302 977 V1.1.2:2011

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana europska norma EN za zemaljske postaje ugrađene u vozila (VMES) koje rade u frekvencijskom pojasu 14/12 GHz te obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 302 977 V1.1.2:2010)

EN 302 977 V1.1.2:2010

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive (EN 302 977 V1.1.2:2010)

HRN EN 302 998-1 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za terestrijalnu pokretnu TV za multimedijsku uslugu – 1. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – Opći zahtjevi (EN 302 998-1 V1.1.1:2011)

EN 302 998-1 V1.1.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia multicast service – Part 1: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Common requirements (EN 302 998-1 V1.1.1:2011)

HRN EN 302 998-2 V1.1.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Odašiljačka oprema za terestrijalnu pokretnu TV za multimedijsku uslugu – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE – Raspored za odašiljače koji rade s pomoću OFDM tehnologije (EN 302 998-2 V1.1.1:2011)

EN 302 998-2 V1.1.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia multicast service – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – Test Arrangements for transmitters utilizing OFDM technology (EN 302 998-2 V1.1.1:2011)

HRN EN 303 035-1 V1.2.1:2004

Terestrijalni međumjesni radiosustav (TETRA) – Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Direktive R&TTE za TETRA opremu – 1. dio: Govor i podaci (V+D) (EN 303 035-1 V1.2.1:2001)

EN 303 035-1 V1.2.1:2001

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 1: Voice plus Data (V+D) (EN 303 035-1 V1.2.1:2001)

HRN EN 303 035-2 V1.2.2:2004

Terestrijalni međumjesni radiosustav (TETRA) – Usklađena europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve prema članku 3.2 Direktive R&TTE za TETRA opremu – 2. dio: Rad u izravnome modu (EN 303 035-2 V1.2.2:2003)

EN 303 035-2 V1.2.2:2003

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive – Part 2: Direct Mode Operation (DMO) (EN 303 035-2 V1.2.2:2003)

HRN EN 303 084 V1.1.1:2013

Sustav pojačanja (GBAS) VHF radiodifuzije podataka zemlja-zrak (VDB) baziran na tlu – Tehničke karakteristike i metode mjerenja za opremu baziranu na tlu – Harmoniziirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 303 084 V1.1.1:2013)

EN 303 084 V1.1.1:2013

Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB) – Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment – Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 303 084 V1.1.1:2013)

HRN EN 303 213-6-1 V1.1.1:2012

Napredni sustav vođenja i kontrole kretanja površinom (A-SMGCS) – 6. dio: Harmonizirana europska EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE za stavljanje u uporabu radarskih senzora kretanja površinom – 1. pod-dio: Senzori u X području s impulsnim signalima i snagom odašiljanja do 100 kW (EN 303 213-6-1 V1.1.1:2011)

EN 303 213-6-1 V1.1.1:2011

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) – Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar sensors – Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kW (EN 303 213-6-1 V1.1.1:2011)

HRN EN 303 978 V1.1.2:2013

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES) – Harmonizirana europska norma EN za zemaljske postaje na pokretnim platformama (ESOMP) koje odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim pojasevima 27,5 GHz do 30,0 GHz, obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 303 978 V1.1.2:2013)

EN 303 978 V1.1.2:2013

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 303 978 V1.1.2:2013)

HRN EN 305 550-2 V1.1.1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) – Uređaji kratkoga dometa (SRD) – Radijska oprema za uporabu u frekvencijskom području od 40 GHz do 246 GHz – 2. dio: Harmonizirana EN norma obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive R&TTE (EN 305 550-2 V1.1.1:2011)

EN 305 550-2 V1.1.1:2011

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (EN 305 550-2 V1.1.1:2011)

HRN EN 41003:2009

Posebni zahtjevi sigurnosti za opremu koja se priključuje na telekomunikacijske mreže i/ili kabelski sustav razdiobe (EN 41003:2008)

EN 41003:2008

Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks and/or a cable distribution system (EN 41003:2008)

HRN EN 50360:2002

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti pokretnih telefona s temeljnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima (300 MHz-3 GHz) (EN 50360:2001)

EN 50360:2001

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz-3 GHz) (EN 50360:2001)

HRN EN 50360:2002/A1:2013

Norma proizvoda za pokazivanje sukladnosti pokretnih telefona s temeljnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima (300 MHz-3 GHz) (EN 50360:2001/A1:2012)

EN 50360:2001/A1:2012

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz-3 GHz) (EN 50360:2001/A1:2012)

HRN EN 50360:2002/Ispr.1:2012

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti pokretnih telefona s temeljnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima (300 MHz-3 GHz) (EN 50360:2001/AC:2006)

EN 50360:2001/AC:2006

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz-3 GHz) (EN 50360:2001/AC:2006)

HRN EN 50364:2012

Ograničenje izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima uređaja koji rade u frekvencijskom rasponu od 0 Hz do 10 GHz, a koriste se u elektroničkom nadzoru proizvoda (EAS), radiofrekvencijskom prepoznavanju (RFID) i sličnim primjenama (EN 50364:2010)

EN 50364:2010

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications (EN 50364:2010)

HRN EN 50371:2002

Norma srodnoga područja za pokazivanje sukladnosti elektroničkih i električnih aparata male snage s temeljnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima (10 MHz-300 GHz) – Za pučanstvo (EN 50371:2002)

EN 50371:2002

Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz-300 GHz) – General public (EN 50371:2002)

HRN EN 50385:2007

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti radijskih baznih stanica i nepokretnih krajnjih stanica u bežičnim telekomunikacijskim sustavima s temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima – Pučanstvo (EN 50385:2002)

EN 50385:2002

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz – 40 GHz) – General public (EN 50385:2002)

HRN EN 50401:2007

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti nepokretne opreme za radijsko odašiljanje (110 MHz – 40 GHz) namijenjene za uporabu u bežičnim telekomunikacijskim mrežama, s temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost pučanstva radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima, kada je puštena u rad (EN 50401:2006)

EN 50401:2006

Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz – 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service (EN 50401:2006)

HRN EN 50401:2007/A1:2012

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti nepokretne opreme za radijsko odašiljanje (110 MHz – 40 GHz) namijenjene za uporabu u bežičnim telekomunikacijskim mrežama, s temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost pučanstva radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima, kada je puštena u rad (EN 50401:2006/A1:2011)

EN 50401:2006/A1:2011

Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz – 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service (EN 50401:2006/A1:2011)

HRN EN 50566:2013

Norma proizvoda za potvrđivanje sukladnosti radio frekvencijskih polja ručnih uređaja za bežičnu komunikaciju i uređaja za bežičnu komunikaciju postavljenih uz tijelo, koje koristi opća populacija (30 MHz – 6 GHz) (EN 50566:2013)

EN 50566:2013

Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz – 6 GHz) (EN 50566:2013)

HRN EN 55022:2008

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke radiosmetnja – Granice i metode mjerenja (CISPR 22:2005, MOD+am1:2005; EN 55022:2006+A1:2007)

EN 55022:2006

Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 22:2005, MOD+am1:2005; EN 55022:2006+A1:2007)

HRN EN 55022:2011

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke radiosmetnja – Granice i metode mjerenja (CISPR 22:2008, MOD; EN 55022:2010)

EN 55022:2010

Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 22:2008, MOD; EN 55022:2010)

HRN EN 55022:2011/Ispr.1:2012

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke radiosmetnja – Granice i metode mjerenja (EN 55022:2010/AC:2011)

EN 55022:2010/AC:2011

Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement (EN 55022:2010/AC:2011)

HRN EN 55024:2000

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke otpornosti – Granice i metode mjerenja (CISPR 24:1997, MOD; EN 55024:1998)

EN 55024:1998

Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 24:1997, MOD; EN 55024:1998)

HRN EN 55024:2000/A1:2003

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke otpornosti – Granice i metode mjerenja (CISPR 24:1997/am1:2001, MOD; EN 55024:1998/A1.2001)

EN 55024:1998/A1:2001

Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 24:1997/am1:2001, MOD; EN 55024:1998/A1:2001)

HRN EN 55024:2000/A2:2005

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke otpornosti – Granice i metode mjerenja (CISPR 24:1997/am2:2002; EN 55024:1998/A2:2003)

EN 55024:1998/A2:2003

Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 24:1997/am2:2002; EN 55024:1998/A2:2003)

HRN EN 55024:2011

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke otpornosti – Granice i metode mjerenja (CISPR 24:2010; EN 55024:2010)

EN 55024:2010

Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 24:2010; EN 55024:2010)

HRN EN 55032:2013

Elektromagnetska kompatibilnost multimedijske opreme – Zahtjevi na emisiju (CISPR 32:2012+Corr.1:2012+Corr.2:2012; EN 55032:2012+AC:2012)

EN 55032:2012

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements (CISPR 32:2012+Corr.1:2012+Corr.2:2012; EN 55032:2012+AC:2012)

HRN EN 60065:2005

Audio, video i slični elektronički uređaji – Sigurnosni zahtjevi (IEC 60065:2001+Ispravak 1:2002, preinačena; EN 60065:2002)

EN 60065:2002

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (IEC 60065:2001+Corr.1:2002, modified; EN 60065:2002)

HRN EN 60065:2005/A11:2009

Audio, video i slični elektronički uređaji – Zahtjevi sigurnosti (EN 60065:2002/A11:2008)

EN 60065:2002/A11:2008

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (EN 60065:2002/A11:2008)

HRN EN 60065:2005/A1:2007

Audio, video i slični elektronički uređaji – Zahtjevi sigurnosti (IEC 60065:2001/am1:2005, MOD; EN 60065:2002/A1:2006)

EN 60065:2002/A1:2006

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (IEC 60065:2001/am1:2005, MOD; EN 60065:2002/A1:2006)

HRN EN 60065:2005/A12:2011

Audio, video i slični elektronički uređaji – Sigurnosni zahtjevi (EN 60065:2002/A12:2011)

EN 60065:2002/A12:2011

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (EN 60065:2002/A12:2011)

HRN EN 60065:2005/A2:2011

Audio, video i slični elektronički uređaji – Sigurnosni zahtjevi (IEC 60065:2001/am2:2010, MOD; EN 60065:2002/A2:2010)

EN 60065:2002/A2:2010

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (IEC 60065:2001/am2:2010, MOD; EN 60065:2002/A2:2010)

HRN EN 60065:2005/Corr.:2007

Audio, video i slični elektronički uređaji – Zahtjevi sigurnosti (EN 60065:2002/Corr.:2006)

EN 60065:2002/corrigendum Mar. 2006

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (EN 60065:2002/Corr.:2006)

HRN EN 60065:2005/Corr.2:2007

Audio, video i slični elektronički uređaji – Zahtjevi sigurnosti (EN 60065:2002/Corr.2:2007)

EN 60065:2002/corrigendum Aug. 2007

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements (EN 60065:2002/Corr.2:2007)

HRN EN 60215:2002

Sigurnosni zahtjevi za radioodašiljačku opremu (IEC 60215:1987+A1:1990+A2:1993; EN 60215:1989+A1:1992+A2:1994)

EN 60215:1989

Safety requirements for radio transmitting equipment (IEC 60215:1987+A1:1990+A2:1993; EN 60215:1989+A1:1992+A2:1994)

HRN EN 60730-1:2012

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60730-1:2010, MOD; EN 60730-1:2011)

EN 60730-1:2011

Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements (IEC 60730-1:2010, MOD; EN 60730-1:2011)

HRN EN 60825-1:2009

Sigurnost laserskih proizvoda – 1. dio: Razredba opreme i zahtjevi (IEC 60825-1:2007; EN 60825-1:2007)

EN 60825-1:2007

Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements (IEC 60825-1:2007; EN 60825-1:2007)

HRN EN 60825-2:2008

Sigurnost laserskih proizvoda – 2. dio: Sigurnost komunikacijskih sustava s optičkim vlaknima (IEC 60825-2:2004+am1:2006; EN 60825-2:2004+A1:2007)

EN 60825-2:2004

Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) (IEC 60825-2:2004+am1:2006; EN 60825-2:2004+A1:2007)

HRN EN 60825-2:2008/A2:2010

Sigurnost laserskih proizvoda – 2. dio: Sigurnost komunikacijskih sustava s optičkim vlaknima (KSOV) (IEC 60825-2:2004/am2:2010; EN 60825-2:2004/A2:2010)

EN 60825-2:2004/A2:2010

Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) (IEC 60825-2:2004/am2:2010; EN 60825-2:2004/A2:2010)

HRN EN 60825-4:2008

Sigurnost laserskih proizvoda – 4. dio: Zaštita od lasera (IEC 60825-4:2006; EN 60825-4:2006)

EN 60825-4:2006

Safety of laser products – Part 4: Laser guards (IEC 60825-4:2006; EN 60825-4:2006)

HRN EN 60825-4:2008/A1:2010

Sigurnost laserskih proizvoda – 4. dio: Zaštita od lasera (IEC 60825-4:2006/am1:2008; EN 60825-4:2006/A1:2008)

EN 60825-4:2006/A1:2008

Safety of laser products – Part 4: Laser guards (IEC 60825-4:2006/am1:2008; EN 60825-4:2006/A1:2008)

HRN EN 60825-4:2008/A2:2011

Sigurnost laserskih proizvoda – 4. dio: Zaštita od lasera (IEC 60825-4:2006/am2:2011; EN 60825-4:2006/A2:2011)

EN 60825-4:2006/A2:2011

Safety of laser products – Part 4: Laser guards (IEC 60825-4:2006/am2:2011; EN 60825-4:2006/A2:2011)

HRN EN 60825-12:2008

Sigurnost laserskih proizvoda – 12. dio: Sigurnost optičkih komunikacijskih sustava koji se upotrebljavaju za prijenos informacija u otvorenome prostoru (IEC 60825-12:2004; EN 60825-12:2004)

EN 60825-12:2004

Safety of laser products – Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information (IEC 60825-12:2004; EN 60825-12:2004)

HRN EN 60950-1:2007

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60950-1:2005, MOD+Corr.1:2006; EN 60950-1:2006)

EN 60950-1:2006

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005, MOD+Corr.1:2006; EN 60950-1:2006)

HRN EN 60950-1:2007/A11:2009

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 60950-1:2006/A11:2009)

EN 60950-1:2006/A11:2009

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (EN 60950-1:2006/A11:2009)

HRN EN 60950-1:2007/A1:2010

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60950-1:2005/A1:2009, MOD; EN 60950-1:2006/A1:2010)

EN 60950-1:2006/A1:2010

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005/A1:2009, MOD; EN 60950-1:2006/A1:2010)

HRN EN 60950-1:2007/A12:2011

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 60950-1:2006/A12:2011)

EN 60950-1:2006/A12:2011

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (EN 60950-1:2006/A12:2011)

HRN EN 60950-1:2007/Ispr.1:2012

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 60950-1:2006/AC:2011)

EN 60950-1:2006/AC:2011

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (EN 60950-1:2006/AC:2011)

HRN EN 60950-22:2007

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 22. dio: Oprema postavljena vani (IEC 60950-22:2005, MOD; EN 60950-22:2006)

EN 60950-22:2006

Information technology equipment – Safety – Part 22: Equipment installed outdoors (IEC 60950-22:2005, MOD; EN 60950-22:2006)

HRN EN 60950-22:2007/Ispr.1:2008

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 22. dio: Oprema postavljena vani (EN 60950-22:2006/AC:2008)

EN 60950-22:2006/AC:2008         

Information technology equipment – Safety – Part 22: Equipment installed outdoors (EN 60950-22:2006/AC:2008)

HRN EN 60950-23:2007

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 23. dio: Oprema za pohranu velike količine podataka (IEC 60950-23:2005; EN 60950-23:2006)

EN 60950-23:2006

Information technology equipment – Safety – Part 23: Large data storage equipment (IEC 60950-23:2005; EN 60950-23:2006)

HRN EN 60950-23:2007/Ispr.1:2008

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 23. dio: Oprema za pohranu velike količine podataka (EN 60950-23:2006/AC:2008)

EN 60950-23:2006/AC:2008

Information technology equipment – Safety – Part 23: Large data storage equipment (EN 60950-23:2006/AC:2008)

HRN EN 61000-3-11:2001

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-11: Granice – Ograničenje naponskih promjena, naponskih kolebanja i treperenja u javnim niskonaponskim sustavima napajanja – Uređaji s nazivnom strujom <= 75 A za priključak pod posebnim uvjetima (IEC 61000-3-11:2000; EN 61000-3-11:2000)

EN 61000-3-11:2000

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection (IEC 61000-3-11:2000; EN 61000-3-11:2000)

HRN EN 61000-3-12:2008

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-12: Granice – Granice za harmoničke struje koje stvara oprema priključena na javnu distribucijsku mrežu za ulazne struje > 16A i ≤ 75 A (IEC 61000-3-12: 2004; EN 61000-3-12:2005)

EN 61000-3-12:2005

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits for

harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase (IEC 61000-3-12: 2004; EN 61000-3-12:2005)

HRN EN 61000-3-12:2012

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-12: Granice – Granice za harmoničke struje koje stvara oprema priključena na javnu distribucijsku mrežu za ulazne struje > 16A i ≤ 75 A (IEC 61000-3-12:2011; EN 61000-3-12:2011)

EN 61000-3-12:2011

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase (IEC 61000-3-12:2011; EN 61000-3-12:2011)

HRN EN 61000-3-2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-2: Granice – Granice za harmoničke strujne emisije (za ulazne struje uređaja ≤ 16 A po fazi) (IEC 61000-3-2:2005; EN 61000-3-2:2006)

EN 61000-3-2:2006

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (IEC 61000-3-2:2005; EN 61000-3-2:2006)

HRN EN 61000-3-2:2008/A1:2010

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-2: Granice – Granice za harmoničke strujne emisije (za ulazne struje uređaja manje ili jednake od 16 A po fazi) (IEC 61000-3-2:2005/am1:2008; EN 61000-3-2:2006/A1:2009)

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (IEC 61000-3-2:2005/am1:2008; EN 61000-3-2:2006/A1:2009)

HRN EN 61000-3-2:2008/A2:2010

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-2: Granice – Granice za harmoničke strujne emisije (za ulazne struje uređaja manje ili jednake 16 A po fazi) (IEC 61000-3-2:2005/am2:2009; EN 61000-3-2:2006/A2:2009)

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) (IEC 61000-3-2:2005/am2:2009; EN 61000-3-2:2006/A2:2009)

HRN EN 61000-3-3:2009

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-3: Granice – Ograničenje kolebanja napona i treperenja u niskonaponskim sustavima napajanja za opremu s nazivnom strujom <= 16 A i koja nije predmet uvjetovanog priključka (IEC 61000-3-3:2008; EN 61000-3-3:2008)

EN 61000-3-3:2008

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuation and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3:2008; EN 61000-3-3:2008)

HRN EN 61000-6-1:2008

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-1: Norme srodnih područja – Otpornost za stambena, poslovna i lakoindustrijska područja (IEC 61000-6-1:2005; EN 61000-6-1:2007)

EN 61000-6-1:2007

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:2005; EN 61000-6-1:2007)

HRN EN 61000-6-2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-2: Norme srodnih područja – Otpornost za industrijska područja (IEC 61000-6-2:2005; EN 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-2:2005

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:2005; EN 61000-6-2:2005)

HRN EN 61000-6-2:2008/Ispr.1:2012

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-2: Norme srodnih područja – Otpornost za industrijska područja (EN 61000-6-2:2005/AC:2005)

EN 61000-6-2:2005/AC:2005     

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments (EN 61000-6-2:2005/AC:2005)

HRN EN 61000-6-3:2008

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-3: Norme srodnih područja – Norma emisije za stambena, poslovna i lakoindustrijska područja (IEC 61000-6-3:2006; EN 61000-6-3:2007)

EN 61000-6-3:2007

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:2006; EN 61000-6-3:2007)

HRN EN 61000-6-3:2008/A1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-3: Norme srodnih područja – Norma emisije za stambenu, poslovnu i lakoindustrijsku okolinu (IEC 61000-6-3:2006/am1:2010; EN 61000-6-3:2007/A1:2011)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:2006/am1:2010; EN 61000-6-3:2007/A1:2011)

HRN EN 61000-6-3:2008/A1:2011/Ispr.1:2014

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-3: Norme srodnih područja – Norma emisije za stambenu, poslovnu i lakoindustrijsku okolinu (EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012)

HRN EN 61000-6-4:2008

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-4: Norme srodnih područja – Norma emisije za industrijska područja (IEC 61000-6-4:2006; EN 61000-6-4:2007)

EN 61000-6-4:2007

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006; EN 61000-6-4:2007)

HRN EN 61000-6-4:2008/A1:2011

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-4: Norme srodnih područja – Norma emisije za industrijsku okolinu (IEC 61000-6-4:2006/am1:2010; EN 61000-6-4:2007/A1:2011)

EN 61000-6-4:2007/A1:2011        

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006/am1:2010; EN 61000-6-4:2007/A1:2011)

HRN EN 62311:2008

Ocjena elektroničke i električne opreme s obzirom na ograničenja izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima (0 Hz-300 GHz) (IEC 62311:2007, MOD; EN 62311:2008)

EN 62311:2008

Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz) (IEC 62311:2007, MOD; EN 62311:2008)

HRN EN 62479:2012

Ocjenjivanje sukladnosti elektroničke i električne opreme male snage s osnovnim ograničenjima s obzirom na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima (10 MHz – 300 GHz) (IEC 62479:2010, MOD; EN 62479:2010)

EN 62479:2010

Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz) (IEC 62479:2010, MOD; EN 62479:2010)

Objavom ovoga Popisa stavlja se izvan snage Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (»Narodne novine«, br. 119/13.).

Klasa: 344-03/13-01/45

Urbroj: 530-06-2-1-1-14-7

Zagreb, 26. rujna 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

117 01.10.2014 Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme 117 01.10.2014 Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme 117 01.10.2014 Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme 117 01.10.2014 Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme