Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 119/2014 (7.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2237

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavaka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavaka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/2005 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Provedbenom direktivom Komisije 2014/78/EU od 17. lipnja 2014. o izmjeni Priloga I., II., III., IV. i V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 183, 24. 6. 2014.) i

– Provedbenom direktivom Komisije 2014/83/EU od 25. lipnja 2014. o izmjeni Priloga I., II., III., IV. i V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 186, 26. 6. 2014.).

Članak 2.

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/2006, 84/2010, 120/2011 i 46/2014.), u Prilogu 1., Popisu I., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (a), iza točke 1. dodaju se točke 1.1., 1.2. i 1.3. koje glase:

»1.1. Agrilus anxius Gory

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire

1.3. Anthonomus eugenii Cano«.

U istom pododjeljku, iza točke 10.4. dodaje se točka 10.5. koja glasi:

»10.5. Diaphorina citri Kuway«.

U pododjeljku (b), ispred točke 1. dodaje se točka 0.1. koja glasi:

»0.1. Candidatus Liberibacter spp., uzročnik bolesti citrusa Huanglongbing / zelenjenja citrusa«.

U pododjeljku (c) točka 9. briše se.

Članak 3.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu A, odjeljku II., pododjeljku (a), ispred točke 1. dodaje se točka 0.01. koja glasi:

»0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.«

U istom pododjeljku, iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Trioza erytreae Del Guercio«.

U pododjeljku (b), u točki 2. riječi »(Smith) Smith« zamjenjuju se riječima »(Smith) Yabuuchi et al.«

Članak 4.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu B, u pododjeljku (a), točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Bemisia tabaci Genn. (europske populacije)

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (općine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes), UK, S, FI«

U istom pododjeljku iza točke 1.1. dodaje se točka 1.2. koja glasi:

»1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu                       

IRL, P, UK«

U istom pododjeljku iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Thaumetopoea       processionea L.

IRL; UK (isključujući područja u nadležnosti sljedećih lokalnih tijela: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth i West Berkshire)«

Članak 5.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A, odjeljku I., u pododjeljku (a), točke 1.1., 8., 10. i 31. brišu se.

U istom odjeljku, u pododjeljku (b) točka 1. briše se.

U istom odjeljku, u pododjeljku (c) točka 7. briše se.

U istom odjeljku, u pododjeljku (d) u točki 5.1., u desnom stupcu riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.«, zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

Članak 6.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A, odjeljku II., pododjeljku (b), točkama 2. i 9. u desnom stupcu riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.«, zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

U istom odjeljku, u pododjeljku (c), tekst u točki 1. mijenja se i glasi:

»1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji i drvo Platanus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu«

U pododjeljku (d) točka 5. briše se.

U istom pododjeljku, u točkama 15. i 16. u desnom stupcu riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.«, zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

Članak 7.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu B, pododjeljku (a), točki 6., u desnom stupcu briše se riječ: »F (Korzika)«.

U istom dijelu, u pododjeljku (b), u točki 2., tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Aragonije, Castille la Mancha, Castille y Leóna, Extremadure, Murcije, Navarre i La Rioje te pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga L’Alt Vinalopó and El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu i općina Alborachea i Turísa u pokrajini Valenciji (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), i (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantove i Sondrija), Marche, Molise, Pijemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Roviga i Venecije, općina Barbone, Boare Pisani, Castelbalda, Masi, Piacenze d’Adige, S. Urbana, Vescovane u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni)), LV, LT (osim općina Babtaija i Kėdainiaija (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendave i Renče–Vogrskoga (južno od autoceste H4)), SK (osim sljedećih općina: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky i Trhová Hradská (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci).«

U istom dijelu, u pododjeljku (c) točka 0.1. mijenja se i glasi:

»0.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr  .

Drvo, isključujući drvo bez kore te izolirana kora                          
i bilje Castanea Mill namijenjeno sadnji.

CZ, IRL, S, UK«

U istom pododjeljku, ispred točke 0.1. dodaje se točka 0.01. koja glasi:

»0.0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji i drvo
Platanus L., uključujući i ono koje nije zadržalo
svoju prirodno oblu površinu.

UK«                  

U istom dijelu, u pododjeljku (d), u točki 1. tekst u desnom stupcu »mijenja se i glasi: »EL (osim regionalnih jedinica Argolida i Chania), M, P (osim Algarvea i Madeire).«

U istom pododjeljku, u točki 2., tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi: »CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Pikardija (departman Aisne), Ile de France (općine Citry, Nanteuil-sur-Marne i Saâcy-sur-Marne) i Lorena)) i (Apulija, Basilicata i Sardinija).«

Članak 8.

U Prilogu 3., Popisu III., dijelu B., u točki 1., tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Aragonije, Castille la Mancha, Castille y Leóna, Extremadure, Murcije, Navarre i La Rioje te pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga L’Alt Vinalopó and El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu i općina Alborachea i Turísa u pokrajini Valenciji (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), i (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantove i Sondrija), Marche, Molise, Pijemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Roviga i Venecije, općina Barbone, Boare Pisani, Castelbalda, Masi, Piacenze d’Adige, S. Urbana, Vescovane u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni)), LV, LT (osim općina Babtaija i Kėdainiaija (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendave i Renče–Vogrskoga (južno od autoceste H4)), SK (osim sljedećih općina: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky i Trhová Hradská (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci).«

U istom dijelu, u točki 2., tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Aragonije, Castille la Mancha, Castille y Leóna, Extremadure, Murcije, Navarre i La Rioje te pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga L’Alt Vinalopó and El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu i općina Alborachea i Turísa u pokrajini Valenciji (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), i (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantove i Sondrija), Marche, Molise, Pijemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Roviga i Venecije, općina Barbone, Boare Pisani, Castelbalda, Masi, Piacenze d’Adige, S. Urbana, Vescovane u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni)), LV, LT (osim općina Babtaija i Kėdainiaija (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendave i Renče-Vogrskoga (južno od autoceste H4)), SK (osim sljedećih općina: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky i Trhová Hradská (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci).«

Članak 9.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. Drvo četinjača (Coniferales) neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, drvo četinjača, isključujući drvo Thuja L. i Taxus L., ako nije:

– u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

– u obliku drvenog materijala za pakiranje, sanduka za pakiranje, kutija, sanduka, bubnjeva za kabele i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci,

– drvo Libocedrus decurrens Torr., ako postoji dokaz da je drvo namijenjeno proizvodnji olovaka i da je tijekom prerade toplinski tretirano, pri čemu je postignuta temperatura od najmanje 82 °C tijekom razdoblja od sedam do osam dana,

no, uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, a podrijetlom je iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, za koje je poznato da se u njima pojavljuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je drvo na odgovarajući način:

(a) toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu bilo koje vrste, u skladu s uobičajenom praksom te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(b) fumigirano, u skladu s postupkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), ili

(c) kemijski impregnirano pod tlakom, pripravkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%), i

službena izjava da je drvo nakon tretiranja pa do izlaska iz zemlje koja je izdala tu izjavu, prevezeno izvan sezone leta vektora Monochamus, u koju su zbog predostrožnosti uključena četiri dodatna tjedna na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili da je,

isključujući drvo bez kore prevezeno pod zaštitnim pokrovom kojim se sprječava zaraza štetnim organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ili njegovim vektorom.«

U istom odjeljku, točka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

podrijetlom iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, za koje je poznato da se u njima pojavljuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je proizvod na odgovarajući način:

(a) toplinski tretiran, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(b) fumigiran, u skladu s postupkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), i

službena izjava da je drvo nakon tretiranja pa do izlaska iz zemlje koja je izdala tu izjavu, prevezeno izvan sezone leta vektora Monochamus, u koju su zbog predostrožnosti uključena četiri dodatna tjedna na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili da je,

isključujući drvo bez kore prevezeno, pod zaštitnim pokrovom, kojim se sprječava zaraza štetnim organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ili njegovim vektorom.«

U istom odjeljku, točka 1.3. mijenja se i glasi:

»1.3. Drvo Thuja L. i Taxus L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje nije u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada i ostataka proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

– drvenog materijala za pakiranje, sanduka za pakiranje, kutija, gajbi bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci,

no, uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, a podrijetlom je iz Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je drvo:

(a) bez kore, ili

(b) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu bilo koje vrste, u skladu s uobičajenom praksom, ili

(c) toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu bilo koje vrste, u skladu s uobičajenom praksom te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(d) fumigirano, u skladu s postupkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), ili

(c) kemijski impregnirano pod tlakom, pripravkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%).«

U istom odjeljku, točka 1.4. briše se.

U istom odjeljku, točka 1.5. mijenja se i glasi:

»1.5. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje nije u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao i drvo u pošiljci,

ali uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Rusije, Kazahstana i Turske.

Službena izjava da:

(a) drvo potječe iz područja nezaraženih štetnim organizmima:

Monochamus spp. (izvaneuropske vrste),

Pissodes spp. (izvaneuropske vrste),

Scolytidae spp. (izvaneuropske vrste),

naziv tog područja mora biti naveden u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Mjesto podrijetla«, ili

(b) je drvo bez kore i da u njemu nema rupa od ličinaka iz roda Monochamus spp. (izvaneuropske vrste), koje se u smislu ovoga Pravilnika definiraju kao rupe promjera većeg od 3 mm, ili

(c) je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, ili

(d) je drvo na odgovarajući način toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu bilo koje vrste, u skladu s uobičajenom praksom te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(e) je drvo fumigirano, u skladu s postupkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), ili

(f) je drvo kemijski impregnirano pod tlakom, pripravkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%).«

U istom odjeljku, točka 1.6. mijenja se i glasi:

»1.6. Drvo četinjača (Coniferales), neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući drvo u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tih četinjača,

– drvenog i materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne; osim potpornog drva koji podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci,

ali uključujući i ono koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz trećih zemalja, osim iz:

– Rusije, Kazahstana i Turske,

– europskih zemalja,

– Kanade, Kine, Japana, Republike Koreje, Meksika, Tajvana i SAD-a, za koje je poznato da se u njima pojavljuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Službena izjava da je drvo:

(a) bez kore i da u njemu nema rupa od ličinaka iz roda Monochamus spp. (izvaneuropske vrste), koje se u smislu ovoga Pravilnika definiraju kao rupe promjera većeg od 3 mm, ili

(b) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu, u skladu s uobičajenom praksom, ili

(c) fumigirano, u skladu s postupkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), ili

(d) kemijski impregnirano pod tlakom, pripravkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o aktivnoj tvari, tlaku (psi ili kPa) i koncentraciji (%), ili

(e) toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »HT« stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu bilo koje vrste, u skladu s uobičajenom praksom te u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.«

U istom odjeljku, u točki 1.7., u desnom stupcu podtočka (e) mijenja se i glasi:

»(e) toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika«.

U istom odjeljku, točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Drveni materijal za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, koji se rabe pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne; isključujući neobrađeno drvo debljine do 6 mm, te prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom, i potporno drvo koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci, podrijetlom iz trećih zemalja, osim Švicarske.

Drveni materijal za pakiranje mora:

– biti podvrgnut jednom od odobrenih postupaka tretiranja koji su određeni Prilogom I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15 (FAO) »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu« i

– biti označen oznakom određenom u Prilogu II. navedene Međunarodne norme, koja ukazuje na to da je drveni materijal za pakiranje bio podvrgnut fitosanitarnom postupku opisanom u spomenutoj normi.«

U istom odjeljku, u točki 2.1. tekst u lijevom stupcu mijenja se i glasi:

»2.1. Drvo Acer saccharum Marsh., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, isključujući ono u obliku:

– drva namijenjenog proizvodnji furnirskih ploča,

– iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka,

– drvenog materijala za pakiranje, sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci,

podrijetlom iz SAD-a i Kanade.«

U istom odjeljku, točka 2.3. mijenja se i glasi:

»2.3. Drvo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, isključujući:

– drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka u cijelosti ili dijelom proizvedenih od tih drveća,

– drveni materijal za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci,

ali uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu i namještaj i ostale predmete izrađene od neobrađenog drveta,

podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuju štetni organizmi Agrilus planipennis Fairmaire, u skladu s člancima 5., 10. i 11 Uredbe (EU) 182/2011. Naziv tog područja mora se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(b) da je kora i najmanje 2,5 cm bjelike odstranjena u području koju je odobrila i nadzirala nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(c) da je drvo podvrgnuto ionizirajućem zračenju kako bi se postigla apsorbirana doza od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo.«

U istom odjeljku, točka 2.4. mijenja se i glasi:

»2.4. Drvo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada i ostataka proizvedenih u cijelosti ili dijelom dobivenog od drva navedenih rodova, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava da drvo potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Agrilus planipennis Fairmaire, što je potvrđeno u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. Naziv tog područja mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 6. Pravilnika.«

U istom odjeljku, točka 2.5. mijenja se i glasi:

»2.5. Izolirana kora drva i predmeti izrađeni od kore iz roda Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. neovisno o tome je li navedena među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava da kora potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Agrilus planipennis Fairmaire, što je potvrđeno u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. Naziv tog područja mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 6. Pravilnika.“

U istom odjeljku, točka 3. u lijevom stupcu, mijenja se i glasi:

»3. Drvo Quercus L. osim onog u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada i ostataka,

– badnjeva, bačvi, kaca, vjedara i drugih bačvarskih proizvoda i njihovih drvenih dijelova, uključujući tu i bačvarske duge, u slučajevima kada postoje dokumentirani dokaz da je drvo tijekom postupka proizvodnje toplinski tretirano i da je pritom postignuta minimalna temperatura od 176 °C u trajanju od 20 minuta,

– drvenog materijala za pakiranje, sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci, uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu,

podrijetlom iz SAD-a.«

U istom odjeljku, iza točke 3. dodaju se točke 4.1., 4.2. i 4.3. koje glase:

»4.1. Drvo Betula L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje nije u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada i ostataka proizvedenih u cijelosti ili dijelom od tog drveta,

– drvenog materijala za pakiranje, sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci,

ali uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu i namještaj i ostale predmete izrađene od neobrađenog drveta, a potječe iz Kanade i SAD-a, za koje je poznato da se u njima pojavljuje Agrilus anxius Gory.

Službena izjava:

(a) da je kora i najmanje 2,5 cm bjelike odstranjena u prostoru koji je odobrila i nadzirala nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(b) da je drvo podvrgnuto ionizirajućem zračenju kako bi se postigla apsorbirana doza od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo.

4.2. Drvo Betula L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u cijelosti ili dijelom dobivenih od tog drva.

Službena izjava da drvo potječe iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Agrilus anxius Gory.

4.3. Izolirana kora drveta i predmeti izrađeni od kore Betula L., neovisno o tome je li navedena među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, podrijetlom iz Kanade i SAD-a, za koje je poznato da se u njima pojavljuje Agrilus anxius Gory.

Službena izjava da je kora bez ostataka drveta.«

U istom odjeljku, točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Drvo Platanus L., isključujući drvo u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Armenije, Švicarske ili SAD-a.

Službena izjava da je drvo osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom. O tome mora postojati dokaz u vidu oznake »kiln-dried« ili »KD« ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili na pripadajuću ambalažu bilo koje vrste, u skladu s uobičajenom praksom.«

U istom odjeljku, u točki 6. tekst u lijevom stupcu, mijenja se i glasi:

»6. Drvo Populus L., isključujući ono u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka,

– drvenog materijala za pakiranje, sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne; osim potpornog drva koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci,

ali uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz zemalja američkog kontinenta.«

U istom odjeljku, točka 7.1. zamjenjuje se točkama 7.1.1. i 7.1.2. koje glase:

»7.1.1. Drvo, neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada i ostataka, u cijelosti ili dijelom dobivenih od bilja:

Acer saccharum Marsh., podrijetlom iz SAD-a i Kanade,

Populus L., podrijetlom s američkog kontinenta.

Službena izjava da je drvo:

(a) proizvedeno iz okoranog oblog drva, ili

(b) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom; ili

(c) fumigirano, u skladu s postupkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), ili

(d) toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 uzastopnih minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.«

7.1.2. Drvo, neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje je u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotine, drvnog otpada ili ostataka, u cijelosti ili dijelom dobivenih od drva:

Platanus L., podrijetlom iz Armenije, Švicarske ili SAD-a.

Službena izjava da je drvo:

(a) osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom, ili

(b) fumigirano, u skladu s postupkom određenim i odobrenim u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), ili

(c) toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 uzastopnih minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.«

U istom odjeljku, točka 7.2., u desnom stupcu podtočka (c) mijenja se i glasi:

»(c) toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu (uključujući i njegovu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, što mora biti navedeno u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika.«

U istom odjeljku u točki 7.3. tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»Službena izjava da je izolirana kora:

(a) na odgovarajući način fumigirana, primjenom fumiganta odobrenog u skladu s člankom 5., 10. i 11 Uredbe (EU) 182/2011. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, koji uključuje podatke o djelatnoj tvari, minimalnoj temperaturi drva, dozi (g/m3) i vremenu izlaganja (h), ili

(b) toplinski tretirana, pri čemu je u njenom cijelom profilu (uključujući i njenu sredinu) postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta. O tome mora postojati dokaz u vidu navoda u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika« i

službena izjava da je kora nakon tretiranja pa do izlaska iz zemlje koja je izdala tu izjavu, prevezena izvan sezone leta vektora Monochamus, u koju su zbog predostrožnosti uključena četiri dodatna tjedna na početku i na kraju očekivane sezone leta, ili da je sa zaštitnim omotom kojim se sprječava zaraza štetnim organizmom Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ili njegovim vektorom.«

U istom odjeljku točka 8. briše se.

U istom odjeljku točka 11.4. mijenja se i glasi:

»11.4 Bilje Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., osim plodova i sjemena, ali uključujući rezane grane s lišćem ili bez njega, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a

Službena izjava da bilje potječe iz područja za koje je potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Agrilus planipennis Fairmaire, što je potvrđeno u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011. Naziv tog područja mora se navesti u fitosanitarnom certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika.«

U istom odjeljku iza točke 11.4. dodaje se točka 11.5. koja glasi:

»11.5. Bilje Betula L., osim ploda i sjemena, ali uključujući odrezane grane Betula L., s lišćem ili bez njega

Službena izjava da bilje potječe iz zemlje za koju je poznato da u njoj nema organizma Agrilus anxius Gory.«

U istom odjeljku točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Bilje Platanus L., namijenjeno za sadnju, osim sjemena, podrijetlom iz Armenije, Švicarske ili SAD-a.

Službena izjava o tome da simptomi zaraze organizmom Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka zadnjega cijelog ciklusa vegetacije.«

U istom odjeljku točke 15. i 16. brišu se.

U istom odjeljku iza točke 18. dodaju se točke 18.1., 18.2. i 18.3., koje glase:

»18.1. Bilje Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. i Vepris Comm., osim plodova (ali uključujući sjeme) i sjeme Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. i njihovih križanaca, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se primjenjuju na bilje iz Popisa IV., dijela A., odjeljka I., točaka 18.2. i 18.3., službena izjava da bilje potječe iz zemlje za koju je potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje organizam Candidatus Liberibacter spp., uzročnik bolesti citrusa Huanglongbing / zelenjenja citrusa, što je potvrđeno u skladu s člancima 5., 10. i 11. Uredbe (EU) 182/2011.

18.2. Bilje Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L., osim plodova i sjemena, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se primjenjuju na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 18.1. i 18.3., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Trioza erytreae Del Guercio, ili

(b) bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Trioza erytreae Del Guercio, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Dopunska izjava«.

18.3. Bilje Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., osim plodova i sjemena, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se primjenjuju na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 18.1. i 18.2., službena izjava:

(a) da bilje potječe iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Diaphorina citri Kuway, ili

(b) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Diaphorina citri Kuway, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatu iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Dopunska izjava«.

U istom odjeljku, u točki 25.4. podtočki (aa) i (bb) riječi: »(Smith) Smith« zamjenjuju se riječima: »(Smith) Yabuuchi et al.«

U istom odjeljku, u točki 25.4.1., u desnom stupcu riječi: »(Smith) Smith« zamjenjuju se riječima: »(Smith) Yabuuchi et al.«

U istom odjeljku, u točki 25.6., u lijevom stupcu, riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

U istom odjeljku, točka 25.7. mijenja se i glasi:

»25.7. Bilje Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. i Solanum melongena L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz zemalja za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se primjenjuju na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 11. i 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.5. i 25.6., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.«

U istom odjeljku, točka 27.1. mijenja se i glasi:

»27.1. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l’Hérit. ex Ait., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(aa) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuju štetni organizmi Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; ili

(a) da znakovi prisutnosti organizama Helicoverpa armigera (Hübner) ili Spodoptera littoralis (Boisd.) nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, ili

(b) da je bilje na odgovarajući način tretirano radi zaštite od navedenih štetnih organizama.«

U istom odjeljku, točka 27.2. mijenja se i glasi:

»27.2. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l’Hérit. ex Ait., isključujući sjeme

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 27.1., službena izjava:

(aa) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuju štetni organizmi Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith i Spodoptera litura (Fabricius), koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(a) da znakovi prisutnosti štetnih organizama Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, ili Spodoptera litura (Fabricius) nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa, ili

(b) da je bilje na odgovarajući način tretirano radi zaštite od navedenih organizama.«

U istom odjeljku, točki 28.1. u lijevom stupcu, riječi: Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

U istom odjeljku, u točki 32.1. u desnom stupcu, iza podtočke (c) dodaje se podtočka (d) koja glasi:

»ili

(d) da potječe od biljnog materijala (eksplanta) koji nije zaražen štetnim organizmima Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch); da je uzgojeno in vitro u sterilnom mediju pod sterilnim uvjetima čime se isključuje mogućnost zaraze štetnim organizmima Liriomyza sativae (Blanchard) i Amauromyza maculosa (Malloch); i da je otpremljeno u prozirnim spremnicima pod sterilnim uvjetima.«

U istom odjeljku, u točki 32.3. u desnom stupcu, iza podtočke (c) dodaje se podtočka (d) koja glasi:

»ili

(d) da bilje potječe od biljnog materijala (eksplanta) koji nije zaražen štetnim organizmima Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); da je uzgojeno in vitro u sterilnom mediju pod sterilnim uvjetima čime se isključuje mogućnost zaraze štetnim organizmima Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); i da je otpremljeno u prozirnim spremnicima pod sterilnim uvjetima.«

U istom odjeljku, točka 33. mijenja se i glasi:

»33. Bilje s korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, uzgojeno na otvorenome

Službena izjava:

(a) da je poznato da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuju štetni organizmi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival te

(b) da bilje potječe s polja za koje je poznato da se na njemu ne pojavljuju štetni organizmi Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

U istom odjeljku, točki 36.1., u desnom stupcu, nakon podtočke (c) dodaje se podtočka (d) koja glasi:

»ili

(d) da potječe od biljnog materijala (eksplanta) koji nije zaražen štetnim organizmom Thrips palmi Karny; da je uzgojeno in vitro u sterilnom mediju pod sterilnim uvjetima čime se isključuje mogućnost zaraze štetnim organizmom Thrips palmi Karny; i da je otpremljeno u prozirnim spremnicima pod sterilnim uvjetima.«

U istom odjeljku iza točke 36.2. dodaje se točka 36.3. koja glasi:

»36.3. Plodovi Capsicum L. podrijetlom iz Belizea, Kostarike, Dominikanske Republike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Jamajke, Meksika, Nikaragve, Paname, Portorika, SAD-a i Francuske Polinezije, za koje je poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Anthonomus eugenii Cano

Službena izjava da plodovi:

(a) potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Anthonomus eugenii Cano, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; naziv toga područja mora se navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Dopunska izjava« ili

(b) potječe s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje izvoznice u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam Anthonomus eugenii Cano i za koje je službenim pregledima obavljenima na mjestu proizvodnje i u njegovoj neposrednoj blizini barem jednom mjesečno tijekom razdoblja od dva mjeseca prije izvoza utvrđeno da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam Anthonomus eugenii Cano; naziv toga mjesta proizvodnje mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, u rubrici »Dopunska izjava«.

U istom odjeljku, točka 38.1. briše se.

U istom odjeljku, u točki 45.1., u desnom stupcu, iza podtočke (c) dodaje se podtočka (d) koja glasi:

»ili

(d) da potječe od biljnog materijala (eksplanta) koji nije zaražen štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropskom populacijom); da je uzgojeno in vitro u sterilnom mediju pod sterilnim uvjetima čime se isključuje mogućnost zaraze organizmom Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije); i da je otpremljeno u prozirnim spremnicima pod sterilnim uvjetima.«

U istom odjeljku, u točki 45.3., u lijevom stupcu, riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

U istom odjeljku, u točki 46., u desnom stupcu, iza podtočke (c) dodaje se podtočka (d) koja glasi:

»ili

(d) da bilje potječe od biljnog materijala (eksplanta) koji nije zaražen štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropskom populacijom) i koje nije pokazivalo nikakve simptome zaraze tim štetnim organizmom; da je uzgojeno in vitro u sterilnom mediju pod sterilnim uvjetima čime se isključuje mogućnost zaraze organizmom Bemisia tabaci Genn. (izvaneuropske populacije); i da je otpremljeno u prozirnim spremnicima pod sterilnim uvjetima.«

U istom odjeljku, u točki 48., u lijevom stupcu, riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

U istom odjeljku, u točki 49.1. u desnom stupcu, nakon podtočke (b) dodaje se podtočka (c) koja glasi:

»ili

(c) da je sjeme tretirano odgovarajućom fizikalnom metodom radi suzbijanja štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev i da je laboratorijskim ispitivanjima na reprezentativnom uzorku ustanovljeno da sjeme nije zaraženo tim štetnim organizmom.«

Članak 10.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Drvo Platanus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu.

Službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; ili

(b) da je osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom; o tome mora postojati dokaz u vidu oznake ‘kiln-dried’ (‘sušeno u sušari’), ‘KD’, ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili njegovu ambalažu u skladu s uobičajenom trgovačkom praksom.«

U istom odjeljku, točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.«

U istom odjeljku, točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci, osim plodova i sjemena

Službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njima ne pojavljuju štetni organizmi Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli i Gikashvili i Citrus tristeza virus (europski sojevi), ili

(b) da je bilje uzgojeno prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima, koji je službeno pojedinačno testiran, barem na Citrus tristeza virus (europske sojeve), pri čemu su se provodila odgovarajuća testiranja ili koristile odgovarajuće metode sukladne međunarodnim normama i koji je cijelo vrijeme rastao u stakleniku sigurnom od kukaca ili u izoliranom kavezu gdje nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli i Gikashvili i Citrus tristeza virusom (europski sojevi), ili

(c) da je bilje:

– uzgojeno prema certifikacijskoj shemi koja zahtijeva da ono potječe izravno od materijala koji se držao u odgovarajućim uvjetima i koji je službeno pojedinačno testiran, barem na Citrus tristeza virus (europske sojeve), pri čemu su se provodila odgovarajuća testiranja ili primjenjivale odgovarajuće metode sukladne međunarodnim normama, da je tim testiranjima utvrđeno da nije zaražen Citrus tristeza virusom (europskim sojevima) te da je to bilje na temelju službenoga pojedinačnog testiranja provedenih prema metodama spomenutima u ovom podstavku certificirano kao nezaraženo barem Citrus tristeza virusom (europskim sojevima), i

– da je bilje pregledano i da od početka posljednjega potpunoga vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmima Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili i Citrus tristeza virusom (europskim sojevima).«

U istom odjeljku iza točke 10. dodaje se točka 10.1. koja glasi:

»10.1. Bilje Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njegovi križanci i Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., isključujući plodove i sjeme

Službena izjava da bilje potječe iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Trioza erytreae Del Guercio, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja;«

U istom odjeljku, točka 18.1. mijenja se i glasi:

»18.1. Gomolji Solanum tuberosum L., namijenjeni sadnji

Službena izjava:

(a) da je udovoljeno odredbama Europske unije koje se odnose na suzbijanje štetnog organizma Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; i

(b) da gomolji potječu iz područja za koje je poznato da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al., ili da je udovoljeno odredbama Europske unije u pogledu suzbijanja štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.; i

(d) (aa) da gomolji potječu ili iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; ili

(bb) kad se radi o područjima za koja je poznato da se u njima pojavljuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., da gomolji potječu s mjesta proizvodnje za koje je utvrđeno da se na njemu ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ili s mjesta proizvodnje koje se smatra nezaraženim tim štetnim organizmom jer se provodi odgovarajući postupak iskorjenjivanja štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; i

(e) da gomolji potječu iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuju štetni organizmi Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (sve populacije) i Meloidogyne fallax Karssen, ili ako potječu iz područja za koja je poznato da se u njima pojavljuju Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (sve populacije) i Meloidogyne fallax Karssen

– da gomolji potječu s mjesta proizvodnje za koje je na temelju godišnjeg sustavnog istraživanja uzgajanih biljaka domaćina vizualnim pregledom u odgovarajuće vrijeme te vizualnim pregledom cijelih i prerezanih gomolja, uzetih nakon iskapanja krumpira na mjestu proizvodnje, utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmima Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nijednom populacijom) i Meloidogyne fallax Karssen, ili

– da su nakon iskapanja uzeti slučajni uzorci gomolja krumpira na kojima je odgovarajućom metodom izazivanja simptoma provjereno postoje li simptomi, ili su ti uzorci laboratorijski testirani i u odgovarajuće vrijeme podvrgnuti vizualnom pregledu cijelih i prerezanih gomolja, a obavezno u vrijeme zatvaranja pakiranja ili kontejnera prije stavljanja u prodaju, sukladno odredbama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (»Narodne novine«, br. 129/2007) i da nisu otkriveni simptomi zaraze štetnim organizmima Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nijednom populacijom) i Meloidogyne fallax Karssen.«

U istom odjeljku iza točke 18.1. dodaje se točka 18.1.1. koja glasi:

»18.1.1. Gomolji Solanum tuberosum L., namijenjeni sadnji, osim onih koji se sade u skladu s člankom 4., stavkom 5., podstavkom a) Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirovih cistolikih nematoda (»Narodne novine«, br. 2/2010)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se primjenjuju na gomolje Solanum tuberosum L., namijenjene sadnji iz Popisa IV., dijela A, odjeljka II., točke 18.1., službena izjava da su ispunjene odredbe Europske unije o suzbijanju organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

U istom odjeljku, u točki 18.3. u desnom stupcu, riječi: »(Smith) Smith« zamjenjuju se riječima »(Smith) Yabuuchi et al.«

U istom odjeljku, tekst u točki 18.5. mijenja se i glasi:

»18.5. Gomolji Solanum tuberosum L., isključujući one navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. ili 18.4.

Mora postojati dokaz u obliku registracijskog broja stavljenog na pakiranje, ili u slučaju pošiljke krumpira koja se prevozi u rasutom stanju, na vozilo kojim se krumpir prevozi, da je krumpir uzgojio službeno registrirani proizvođač ili da potječe iz službeno registriranoga zbirnog skladišta ili iz otpremnih centara koji se nalaze u području proizvodnje, a kojim se jamči da gomolji nisu zaraženi organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i da je udovoljeno odredbama Europske unije o:

(a) suzbijanju Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; i

(b) ovisno o slučaju, suzbijanju organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., i

(c) suzbijanju organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

U istom odjeljku iza točke 18.6. dodaje se točka 18.6.1. koja glasi:

»18.6.1. Bilje s korijenjem Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., namijenjeno sadnji, isključujući ono koje se sadi u skladu sa člankom 4., stavkom 5.a) Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirovih cistolikih nematoda (»Narodne novine«, br. 2/2010)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 18.6., službena izjava da je udovoljeno odredbama Europske unije o suzbijanju štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

U istom odjeljku, točka 18.7. mijenja se i glasi:

»18.7. Bilje Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. i Solanum melongena L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 18.6., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da bilje potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ili

(b) da simptomi zaraze štetnim organizmom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nisu primijećeni na bilju na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.«

U istom odjeljku, točka 20. mijenja se i glasi:

»20. Bilje Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l’Hérit. ex Ait., namijenjeno sadnji

Službena izjava:

(aa) da bilje potječe iz područja u kojem se ne pojavljuju štetni organizmi Helicoverpa armigera (Hübner) i Spodoptera littoralis (Boisd.), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; ili

(a) da znakovi pojave štetnog organizma Helicoverpa armigera (Hübner) ili Spodoptera littoralis (Boisd.) nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa; ili

(b) da je bilje tretirano odgovarajućim postupkom radi zaštite od navedenih štetnih organizama.«

U istom odjeljku, u točki 23. u desnom stupcu, iza podtočke (c) dodaje se podtočka (d) koja glasi:

»ili

(d) da bilje potječe od biljnog materijala (eksplanta) koji nije zaražen štetnim organizmima Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); da je uzgojeno in vitro u sterilnom mediju i pod sterilnim uvjetima, čime je isključena mogućnost zaraze štetnim organizmima Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess); i da je otpremljeno u prozirnim spremnicima pod sterilnim uvjetima.«

U istom odjeljku točka 24. mijenja se i glasi:

»24. Bilje s korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, uzgojeno na otvorenome

Mora postojati dokaz da se na mjestu proizvodnje ne pojavljuju štetni organizmi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.«

U istom odjeljku iza točke 24. dodaje se točka 24.1. koja glasi:

»24.1. Bilje s korijenjem, namijenjeno sadnji, uzgojeno na otvorenome: Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. i Fragaria L. te

lukovice, gomolji i podanci uzgojeni na otvorenome: Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. i Tulipa L., osim onog bilja, lukovica, gomolja i podanaka koji se sade u skladu sa člankom 4. stavkom 5.a) Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirovih cistolikih nematoda (“Narodne novine«, br. 2/2010)

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje iz Popisa IV., dijela A odjeljka II., točke 24., mora postojati dokaz da je udovoljeno odredbama Europske unije o suzbijanju štetnih organizama Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.«

U istom odjeljku, točkama 26.1. i 27., u lijevom stupcu riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

U istom odjeljku, točki 28.1. u desnom stupcu, iza podtočke (b) dodaje se podtočka (c) koja glasi:

»ili

(c) da je sjeme tretirano odgovarajućom fizikalnom metodom radi suzbijanja štetnog organizma Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev i da je laboratorijskim testiranjem reprezentativnog uzorka utvrđeno da sjeme nije zaraženo tim štetnim organizmom.«

Članak 11.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, točkama 4., 10. i 14.2., u trećem stupcu briše se riječ: »F (Korzika)«.

U istom dijelu, u točkama 6.3. i 14.9., u trećem stupcu riječi: »CZ, DK, EL (Kreta, Lezvos), IRL, S, UK (osim otoka Mana)« zamjenjuju se riječima: »CZ, IRL, S, UK.«

U istom dijelu, iza točke 6.3. dodaje se točka 6.4. koja glasi:

»6.4. Drvo Platanus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Europske unije, Armenije, Švicarske ili SAD-a.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na drvo navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 5. i 7.1.2. te Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 2., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da drvo potječe iz područja u kojemu se ne pojavljuje štetni organizam Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., a koje je uspostavljeno u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

(b) da je drvo tijekom proizvodnje osušeno u komori do sadržaja vlage manjeg od 20%, izraženog u postotku suhe tvari, a koji je postignut odgovarajućim vremensko-temperaturnim režimom; o tome mora postojati dokaz u vidu oznake ‘kiln-dried’, ‚KD’ ili neke druge međunarodno prihvaćene oznake, stavljene na drvo ili njegovu ambalažu, u skladu s uobičajenom trgovačkom praksom, ili

(c) da drvo potječe iz zaštićenog područja navedenog u desnom stupcu.

UK«

U istom dijelu, iza točke 12. dodaje se točka 12.1. koja glasi:

»12.1. Bilje Platanus L., namijenjeno sadnji, podrijetlom iz Europske unije, Armenije, Švicarske ili SAD-a.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 12. te Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 8., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da je bilje tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa raslo u području u kojemu se ne pojavljuje štetni organizam Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., a koje je uspostavljeno u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere; ili

(b) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo u zaštićenom području navedenom u desnom stupcu.

UK«

U istom dijelu, iza točke 19. dodaje se točka 19.1. koja glasi:

»19.1. Bilje Castanea Mill., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 2. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 11.1. i 11.2. službena izjava:

(a) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

(b) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo u području koje nije zaraženo štetnim organizmom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(c) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo u zaštićenim područjima navedenima u desnom stupcu.«

CZ, IRL, S, UK«

U istom dijelu, točka 20.3. mijenja se i glasi:

»20.3. Bilje s korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, uzgojeno na otvorenome

Mora postojati dokaz da bilje potječe s polja za koje je poznato da nije zaraženo štetnim organizmom Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK«

U istom dijelu, u točki 21. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Aragonije, Castille la Mancha, Castille y Leóna, Extremadure, Murcije, Navarre i La Rioje te pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga L’Alt Vinalopó and El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu i općina Alborachea i Turísa u pokrajini Valenciji (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), i (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantove i Sondrija), Marche, Molise, Pijemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Roviga i Venecije, općina Barbone, Boare Pisani, Castelbalda, Masi, Piacenze d’Adige, S. Urbana, Vescovane u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni)), LV, LT (osim općina Babtaija i Kėdainiaija (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendave i Renče–Vogrskoga (južno od autoceste H4)), SK (osim sljedećih općina: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky i Trhová Hradská (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci).«

U istom dijelu, u točki 21.3. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Aragonije, Castille la Mancha, Castille y Leóna, Extremadure, Murcije, Navarre i La Rioje te pokrajine Guipuzcoe (Baskija), okruga L’Alt Vinalopó and El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicanteu i općina Alborachea i Turísa u pokrajini Valenciji (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), i (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantove i Sondrija), Marche, Molise, Pijemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Roviga i Venecije, općina Barbone, Boare Pisani, Castelbalda, Masi, Piacenze d’Adige, S. Urbana, Vescovane u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Veroni)), LV, LT (osim općina Babtaija i Kėdainiaija (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjske, Koroške, Maribora i Notranjske te općina Lendave i Renče–Vogrskoga (južno od autoceste H4)), SK (osim sljedećih općina: Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky i Trhová Hradská (okrug Dunajská Streda), Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska, Otok Man i Kanalski otoci).«

U istom dijelu, u točki 24.1. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (općine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes), FI, S, UK.«

U istom dijelu, u točki 24.2. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (općine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes), FI, S, UK.«

U istom dijelu, u točki 24.3. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (općine Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche i Torres Vedras) i Trás-os-Montes), FI, S, UK.«

U istom dijelu, točka 31. mijenja se i glasi:

»31. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca podrijetlom iz BG, HR, SI, EL (regionalnih jedinica Argolida i Chania), P (Algarve i Madeira), E, F, CY i I

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Popisa IV., dijela A, odjeljka II., točke 30.1., na ambalaži mora biti oznaka podrijetla i

(a) plodovi moraju biti bez lišća i peteljki; ili

(b) ako plodovi imaju lišće ili peteljke, službena izjava da su zapakirani u zatvorene i službeno zapečaćene spremnike koji će ostati zapečaćeni tijekom prijevoza kroz zaštićeno područje koje je zbog takvih plodova i proglašeno zaštićenim te da imaju karakterističnu oznaku navedenu u biljnoj putovnici.

EL (osim regionalnih jedinica Argolida i Chania), M, P (osim Algarvea i Madeire)«

U istom dijelu, točka 32. mijenja se i glasi:

»32. Bilje Vitis L., osim plodova i sjemena

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 15., Popisu IV., dijelu A, točki 17. i Popisu IV., dijelu B, točki 21.1., službena izjava da:

(a) bilje potječe s mjesta proizvodnje i da je raslo na mjestu proizvodnje u zemlji za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO; ili

(b) bilje potječe s mjesta proizvodnje i da je raslo na mjestu proizvodnje u području u kojem se ne pojavljuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO, a koje je u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja; ili

(c) bilje potječe iz Češke Republike, Francuske (Alsace, Champagne-Ardenne, Pikardija (departman Aisne), Ile de France (općine Citry, Nanteuil-sur-Marne i Saâcy-sur-Marne) i Lorena) ili Italije (Apulija, Basilicata i Sardinija) i da je raslo u tim područjima; ili

(cc) bilje potječe iz Švicarske (isključujući kanton Ticino i dolinu Mesolcina) i da je raslo u tom području; ili

(d) bilje potječe s mjesta proizvodnje i da je raslo na mjestu proizvodnje na kojem:

(aa) na matičnom bilju od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Grapevine flavescence dorée MLO, i

(bb) ili

– i. na bilju na mjestu proizvodnje nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Grapevine flavescence dorée MLO; ili

– ii. bilje je tretirano vrućom vodom temperature najmanje 50 °C u trajanju od 45 minuta kako bi se uništio štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Pikardija (departman Aisne), Ile de France (općine Citry, Nanteuil-sur-Marne i Saâcy-sur-Marne) i Lorena)), I (Apulija, Basilicata i Sardinija)«

U istom dijelu, iza točke 32. dodaje se točka 33. koja glasi:

»33. Bilje Castanea Mill., isključujući bilje u obliku kulture tkiva te plodove i sjeme

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 2., i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 11.1. i 11.2. službena izjava:

(a) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo na mjestu proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; ili

(b) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo u području u kojem se ne pojavljuje štetni organizam Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja ili

(c) da je bilje tijekom svojega cijelog životnog ciklusa raslo u zaštićenim područjima navedenima u desnom stupcu.

IRL, P, UK«

Članak 12.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točka 1.4. mijenja se i glasi:

»1.4. Bilje Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci, Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., osim plodova i sjemena.«

U istom odjeljku, točka 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. Bilje namijenjeno sadnji: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i njegovi križanci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., sve sorte novogvinejskih križanaca Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. i drugo bilje zeljastih vrsta, isključujući bilje iz porodice Poaceae, namijenjeno sadnji te isključujući lukovice, podanake i gomolje.«

U istom odjeljku, točki 2.4. trećoj alineji riječi: »Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.« zamjenjuju se riječima: »Solanum lycopersicum L.«

U istom odjeljku, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Lukovice, podanci i gomolji namijenjeni sadnji, koje su proizveli proizvođači ovlašteni proizvoditi bilje za prodaju profesionalnim proizvođačima bilja, isključujući bilje, biljne proizvode i druge predmete koji su pripremljeni i spremni za prodaju krajnjem korisniku, ¸pod uvjetom da Ministarstvo jamči da je proizvodnja za profesionalne proizvođače jasno odvojena od proizvodnje za druge namjene: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., patuljaste sorte i njihovi križanci roda Gladiolus Tourn. ex L., kao što su Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. i Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. i Tulipa L.«

Članak 13.

U Prilogu 5. Popisu V., dijelu A, odjeljku II., točka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. Bilje Platanus L., Populus L. i Beta vulgaris L., namijenjeno sadnji.«

U istom odjeljku, u točki 1.3. iza riječi: »Amelanchier Med.« dodaju se riječi: »Castanea Mill.«

U istom odjeljku, u točki 1.8. iza riječi: »Beta vulgaris L.« dodaju se riječi: »Castanea Mill.«

U istom odjeljku, točka 1.10. podtočka (a) mijenja se i glasi:

»(a) dobiveno u cijelosti ili dijelom od četinjača (Coniferales), isključujući drvo bez kore:

Castanea Mill., isključujući drvo bez kore,

Platanus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu;

Članak 14.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu B, odjeljku I., točke 1.i 2. mijenjaju se i glase:

»1. Bilje namijenjeno sadnji (svih vrsta i podrijetlom iz svih trećih zemalja) te sjeme Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp., podrijetlom iz Argentine, Australije, Bolivije, Čilea, Novog Zelanda i Urugvaja, roda Triticum, Secale i X Triticosecale iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Meksika, Nepala, Pakistana, Južnoafričke Republike i SAD-a, Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. i njihovih križanaca, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. i Phaseolus L.

2. Dijelovi bilja, isključujući plodove i sjeme:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. i rezano cvijeće Orchidaceae,

– četinjače (Coniferales),

– Acer saccharum Marsh., podrijetlom iz SAD-a i Kanade,

– Prunus L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

– rezano cvijeće Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. i Trachelium L., podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

– lisnato povrće Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. i Eryngium L,

– listovi Manihot esculenta Crantz,

– rezane grane Betula L. s lišćem ili bez njega,

– rezane grane Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s lišćem ili bez njega, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a,

– Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. i Zanthoxylum L.«

U istom odjeljku, iza točke 2. dodaje se točka 2.1. koja glasi:

»2.1. Dijelovi bilja, isključujući plodove, ali uključujući sjeme: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. i Vepris Comm.«

U istom odjeljku, u točki 3. dodaje se treća alineja koja glasi:

– Capsicum L.«

U istom odjeljku točke 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»5. Izolirana kora:

– četinjača (Coniferales), podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja,

– Acer saccharum Marsh, Populus L. i Quercus L. osim Quercus suber L.,

– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a,

– Betula L., podrijetlom iz Kanade i SAD-A«

Drvo u smislu članka 3., točke 4., stavka 2. Zakona o biljnom zdravstvu:

(a) ako je dobiveno u cijelosti ili dijelom od bilja iz jednog od dolje navedenih redova, rodova ili vrsta, isključujući drveni materijal za pakiranje naveden u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 2.:

– Quercus L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a, isključujući drvo koje odgovara opisu pod (b) oznake KN 4416 00 00 ako postoji pisani dokaz da je drvo prerađeno, ili da je tvornički proizvedeno i pritom toplinski tretirano tako da je tijekom 20 minuta postiglo temperaturu od najmanje 176 oC,

– Platanus L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Armenije, Švicarske ili SAD-a,

– Populus L., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz zemalja američkoga kontinenta,

– Acer saccharum Marsh., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz SAD-a i Kanade,

– četinjače (Coniferales), uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja, Kazakstana, Rusije i Turske,

– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., uključujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Kanade, Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a,

– Betula L., uklj učujući i drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, podrijetlom iz Kanade i SAD-a; i

(b) ako odgovara jednom od sljedećih opisa iz Priloga I., dijela drugog Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87:

Oznaka KN              

Opis

4401 10 00

Ogrjevno drvo, u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima

4401 21 00

Drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica

4401 22 00

Iverje i sječke od necrnogoričnog drveta

iz 4401 30 40

Drveni ostaci, neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike

iz 4401 30 80

Drugi drvni otpad i ostaci drveta (osim piljevine), neaglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike

4403 10 00

Neobrađeno drvo ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika

4403 20

Neobrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo

4403 91

Neobrađeno hrastovo drvo (Quercus spp.), isključujući ono zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, uključujući i okorano ili odstranjene bjelike, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo

iz 4403 99

Drvo isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo te hrast (Quercus spp.), bukvu (Fagus spp.) ili brezu (Betula L.)), neobrađeno, uključujući i ono kojem je odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, koje nije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima

4403 99 51

Pilanski trupci breze (Betula L.) sirovi, s ili bez kore ili bjeljikovine, ili grubo obrezano

4403 99 59

Drvo breze (Betula L.) sirovo, s ili bez kore ili bjeljikovine, ili grubo obrezano, osim drvnih ostataka

iz 4404

Cijepane motke, stupovi, stupići i kolci, zašiljeni ali ne uzdužno piljeni

4406

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi

4407 10

Drvo četinjača, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4407 91

Hrastovo drvo (Quercus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

iz 4407 93

Drvo iz roda Acer saccharumMarsh, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 95

Drvo jasena (Fraxinus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima,

debljine veće od 6 mm

iz 4407 99

Drvo, isključujući drvo četinjača i tropsko drvo specificirano u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni uz tarifne podbrojeve, točki 1. i drugo tropsko drvo te hrast (Quercus spp.), bukva (Fagus spp.), javor (Acer spp.), trešnja (Prunus spp.) ili jasen (Fraxinus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, isključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4408 10

Listovi četinjača za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drveta nožem), za šperploče ili za slična laminirana drveta i ostalo drvo, piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, neovisno o tome je li blanjano, brušeno, spojeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine ne veće od 6 mm

4416 00 00

Bačve, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi te njihovi dijelovi, od drveta, uključujući bačvarske duge

9406 00 20

Montažne kuće od drveta«

Članak 15.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu B, odjeljku II., u točki 5. ispred riječi: »Dolichos Jacq.« dodaje se riječ: »Castanea Mill.«

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/71

Urbroj: 525-09/1096-14-6

Zagreb, 29. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

119 07.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama