Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 119/2014 (7.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2239

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10.,8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 69. sjednici održanoj 24. rujna 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14. i 92/14. u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se:

– Podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:

»

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 7. godine

od 7. do 18. godina

iznad 18. godine

 

 

 

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

211243

093004102102

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće201

TZMO

Bauerfeind

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, TZMO

Seni Standard Air Small pelene ; Seni Standard Medium pelene ; Seni standard Air medium pelene ; Seni Standard Large pelene; Seni standard Air Large pelene

1

14

1a

NE

kom.

do 400 komada #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,88

5%

3,02

I

S

SP, LJ

Male – moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.1352a

021803110505

Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena iznad 75 cm2 208

Dermascience

Dispomed promet

Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena iznad 75 cm2, Dermascience

Algicell Ag 10,8x10,8cm-88544; Algicell Ag 10,1x20,3cm-88548; Algicell Ag (20,3x30,5cm)$-88582

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,37

5%

0,39

III

S

SP, LJ

Mekana primarna obloga s dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.1358

021203110801

Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm2 210

ConvaTec

Stoma medical

Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm2

Aquacel Hydrofiber Dressing 10x10 cm; Aquacel Hydrofiber Dressing 15x15 cm; Versiva XC Gelling Dressing Non-Adhesive 11x11 cm; Versiva XC Gelling Dressing Non-Adhesive 15x15 cm; Versiva XC Gelling Dressing Non-Adhesive 20x20 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 10x10 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 14x14 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 18,5x20,5 cm; Versiva XC Gelling Dressing Adhesive 19x19 cm; Versiva XC Dressing Adhesive (22x22 cm)$; Versiva XC Dressing Adhesive (25x21 cm)$; Aqucel Extra 10x10cm; Aqucel Extra 15x15cm

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,35

5%

0,37

IIb

S

SP, LJ

Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.1393a

020903111906

Poliuretan/Pjena iznad 75 cm2 216

ConvaTec

Stoma medical

Poliuretan/Pjena iznad 75 cm2 , ConvaTec

Aquacel Foam Adhesive 10x10cm, Aquacel Foam Adhesive 12,5x12,5cm, Aquacel Foam Adhesive 17,5x17,5cm, Aquacel Foam Adhesive (21x21cm)$, Aquacel Foam Adhesive Sacral Dressing 20x16,9cm, Aquacel Foam Adhesive Heel Dressing 19,8x14cm

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,37

5%

0,39

IIb

S

SP, LJ

Poliuretan. Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. CE certifikat.1396

020903112102

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2 217

Smith&Nephew Medical Limited

Rozi Step

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2, Smith&Nephew Medical Limited

Acticoat post op 10cmx12cm ; Acticoat post op 10cmx20cm ; Allevyn Ag non adhesive 10cmx10cm ; Allevyn Ag adhesive 12,5cmx12,5cm ; Allevyn Ag adhesive 17,5cmx17,5cm ; Allevyn Ag heel 10,5cm x13,5 cm ; Allevin Ag sacrum (22cmx22cm)$

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,45

5%

0,47

IIb

S

SP, LJ

Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.1396b

020903112104

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2 217

Convatec Limited

Stoma medical

Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, iznad 75 cm2, Convatec Limited

Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 10x10cm; Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 15x15cm; Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 20x20cm; Aquacel Ag Foam Non-Adhesive Dressing 15x20cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 10x10cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 12,5x12,5cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 17,5x17,5cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing (21x21cm)$; Aquacel Ag Foam Adhesive Heel Dressing 19,8x14cm; Aquacel Ag Foam Adhesive Sacral Dressing 20x16,9cm

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,45

5%

0,47

IIb

S

SP, LJ

Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.1402

020903112401

Silikonska obloga za rane cca 1000 cm2 219

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Silikonska obloga za rane cca 1000 cm2

Mepilex Transfer (20cmx50cm)$ ; Mepilex Lite (20cmx50cm)$

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj

0,40

5%

0,42

IIa

S

SP, LJ

Poliuretanska pjena s dodatkom silikona. Sloj silikona mora biti nanešen na cijelu površinu obloge koja prekriva ranu i okolnu kožu. Standardna, ili s rubom, ili tanka, ili tanka s rubom, ili anatomski oblikovana. Višeslojna obloga. Poliamidna mrežica. Obavezan upijajući sloj i zaštitna folija. CE certifikat.1451

050512120900

Fiksacijske trake za kanilu-dječje228

 

 

 

 

15,18,19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a

NE

kom

30

3 mj.

3 mj.

 

32,72

5%

34,36

I

S

SP, LJ

PVC.1452

050512121001

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

Atos

INEL

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Atos

Neck Strap with Plastic/Steel Hook

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a

NE

kom

30

 

3 mj.

3 mj

55,56

5%

58,34

I

S

SP, LJ

Tekstil.1453

050512121002

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

Helix Medical, LCC/InHeaalth Technologies

IGA

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Helix Medical

Tube Holder

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a

NE

kom

30

 

3 mj.

3 mj

55,56

5%

58,34

I

S

SP, LJ

Tekstil.1454

050512121003

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

VBM Medizintehchnik

Tehnomedika

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, VBM Medizintehcnick

Traheostomy Necktape for Adults and Child

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a

NE

kom

30

 

3 mj.

3 mj

55,56

5%

58,34

I

S

SP, LJ

Tekstil.1455

050512121004

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu229

ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB

Egeria

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb

Tracheotech ka-clip

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a

NE

kom

30

 

3 mj.

3 mj

55,56

5%

58,34

I

S

SP, LJ

Tekstil.1456

050512121101

Podlošci za endotrahealnu kanilu229

Atos

INEL

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Atos

Tracheostomy Dressing

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a

NE

kom

90

3 mj.

3 mj.

3 mj

3,84

5%

4,03

I

S

SP, LJ

Tekstil.1457

050512121102

Podlošci za endotrahealnu kanilu229

Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Lohmann&rauscher

Metalline tracheo kompresa 8 x 9 cm

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a

NE

kom

90

3 mj.

3 mj.

3 mj

3,84

5%

4,03

I

S

SP, LJ

Tekstil.1458

050512121103

Podlošci za endotrahealnu kanilu229

ANDREAS FAHL MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB

Egeria

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb

Sensotrack uno; Tracheal compresse

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a

NE

kom

90

3 mj.

3 mj.

3 mj

3,84

5%

4,03

I

S

SP, LJ

Tekstil.1464

091503121303

Koncentrator kisika231

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Koncentrator kisika, De Vilbiss

Compact 525

16, 18

16, 18

5

DA

kom

1

6 god.

6 god.

6 god.

6.040,58

5%

6.342,61

IIa

S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90% uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika: 0,5-5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj, Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.1471

030318121504

Obnovljeni koncentrator kisika231

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Onovljeni koncentrator kisika, De Vilbiss

Compact 525

16, 18

16, 18

5

DA

kom

1

6 g.

6 god.

6 god.

1.500,00

5%

1.575,00

IIa

S

SP, LJ

Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.1480

030312121703

Vanjski grubi filter233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Vanjski grubi filter, De Vilbiss

Air Filter

1

4, 16, 18

5

NE

kom

1

1 god.

1 god

1 god

8,55

5%

8,98

IIa

S

SP, LJ

Spužva. CE certifikat.1484

030312121803

Unutarnji filter233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Unutarnji filter, De Vilbiss

Final Bacteria Filter

1

4, 16, 18

5

NE

kom

1

1 god

1 god

1 god

68,40

5%

71,82

IIa

S

SP, LJ

Pamuk. CE certifikat.1490

030312122002

Kolone ili silikatna sita 233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Kolone, De Vilbiss

Sieve beds

1

4, 16, 18

5

NE

kom

1

2 god.

2 god.

2 god.

752,40

5%

790,02

IIa

S

SP, LJ

Metal, plastika. CE certifikat.1494

915031232103

Nosni kateter 233

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Nosni kateter, De Vilbiss

Cannula Nasal Adult

1

4, 16, 18

5

NE

kom

24

1 god

1 god

1 god

6,84

5%

7,18

IIa

S

SP, LJ

Plastika. CE certifikat.1517

030321122604

Aspirator235

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Aspirator, De Vilbiss

VacuAide-Portable suction unit 7305

3, 15, 16, 18, 19

3, 14, 15, 16, 18, 19

5

NE

kom

1

5 god.

5 god.

5 god.

2.479,50

5%

2.603,48

IIa

S

SP, LJ

Metal, plastika, elekrtrično napajanje. Trajanje baterija: do 1 sat rada. Spremnik za višekratnu uporabu: minimalno 1000 ml. Kapacitet usisa: 20 l/min. CE certifikat.1524

030312122904

Filter za osobni aspirator235

De Vilbiss Healthcare

Dr. Pharma

Filter za osobni aspirator (koljeno-cijev-baterija), De Vibliss

Bakterijski filter, De Vilbiss

1

4, 15, 18

5

NE

kom

6

1 god.

1 god.

1 god.

27,86

5%

29,25

IIa

S

SP, LJ

Metal, plastika. CE certifikat.1528

030415123104

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)236

De Vilbiss Healthcare

Bauerfeind

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), De Vilbiss Healthcare

Sleepcube standard plus DV53

1

20

5

DA

kom

1

 

8 god.

8 god.

5.850,00

5%

6.142,50

IIa

S

SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; ugrađena mogućnost prepoznavanja udisaja i izdisaja; ugrađena mogućnost smanjenja tlaka pri izdisaju; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja – u jednome od 3 navedene bolnice: 1) Centar za medicinu spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb 2) Centar za medicinu spavanja Kliničkog Bolničkog Centra Split i Medicinskog fakulteta u Splitu, te 3) u Laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb, Klinika za plućne bolesti (Jordanovac). Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.1532

030415123204

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)236

De Vilbiss Healthcare

Bauerfeind

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), De Vilbiss Healthcare

FelxSet Silicone Mask 9354D; FelxSet Silicone Mask Shallow 9354S

1

20

5

NE

kom

1

 

1 god

1 god

630,00

5%

661,50

IIa

S

SP, LJ

Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; ugrađen čeoni fiksator s mogučnošću podešavanja u više nivoa; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; ugrađen izlaz za izdahnuti zrak (exhalation port) CE certifikat.1654

214515150400

Digitalno džepno pomagalo za zračnu i koštanu vodljivost261

 

 

 

 

19

19

5

NE

kom

1

2 god.

5 god.

7 god.

1.741,64

5%

1.828,72

IIa

S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente. CE certifikat.1655

214515150401

Digitalno džepno pomagalo za zračnu i koštanu vodljivost261

BHM Tech

Neuroth slušna pomagala

Digitalno džepno pomagalo za zračnu i koštanu vodljivost, BHM Tech

Apollon

19

19

5

NE

kom

1

2 god.

5 god.

7 god.

1.741,64

5%

1.828,72

IIa

S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente. CE certifikat.1656

214515150501

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno262

Oticon A/S

Bontech

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno, Oticon

SUMO XP, BE

19

19

5

NE

kom

1

5 god

5 god.

7 god.

4.959,00

5%

5.206,95

IIa

S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponenete, komplet: okvir, slijepo krilo, dva adaptera i aktivno krilo, CE certifikat1657

214515150502

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno262

BHM Tech

Neuroth slušna pomagala

Slušno pomagalo za koštanu vodljivost u naočalama ili naglavno, BHM Tech

AN-EVO 1; Contact Star-evo 1; Contact mini

19

19

5

NE

kom.

1

5 god

5 god.

7 god.

4.959,00

5%

5.206,95

IIa

S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponenete, komplet: okvir, slijepo krilo, dva adaptera i aktivno krilo, CE certifikat

«

– Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

»

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

 

 

 

 

 

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


1332b

021803110107

Alginatna obloga za rane do 75 cm2 206

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Alginatna obloga za rane do 75 cm2, Molnlycke Health Care AB

Melgisorb Plus 5x5

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,29

5%

0,30

IIb

S

SP, LJ

Mekana primarna obloga. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.


1339b

021803110209

Alginatna obloga za rane iznad 75 cm2 206

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Alginatna obloga za rane iznad 75 cm2, Molnlycke Health Care AB

Melgisorb Plus 10x10; Melgisorb Plus 10x20

1

14, 15

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

0,15

5%

0,16

IIb

S

SP, LJ

Mekana primarna obloga. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.


1346a

021803110308

Alginat za kavitete 207

Molnlycke Health Care AB

Bonifarm

Alginat za kavitete, Molnlycke Health Care AB

Melgisorb Plus Cavity 3x45

1

14, 15

1a

NE

kom

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

39,90

5%

41,90

IIb

S

SP, LJ

Mekana obloga u obliku trake. Kalcij/natrijeva alginatna vlakna, sterilna netkana. CE certifikat.


1417a

023003113005

Gaza od netkanog materijala, sterilna 5x5 219

MaiMed GmbH

Sanol H

Gaza od netkanog materijala, sterilna 5x5, MaiMed GmbH

MaiMed VK, sterile 5x5 cm

1

14, 15

1a

NE

kom

do 450

3 mj.

3 mj.

3 mj

0,16

5%

0,17

I

S

SP, LJ

Od netkanog materijala, veličina 5x5 cm.


1421a

023003113105

Gaza od netkanog materijala 10x10, sterilna 219

MaiMed GmbH

Sanol H

Gaza od netkanog materijala 10x10, sterilna, MaiMed GmbH

MaiMed VK, sterile 10x10 cm

1

14, 15

1a

NE

kom

do 450

3 mj.

3 mj.

3 mj

0,34

5%

0,36

I

S

SP, LJ

Od netkanog materijala, veličina 10x10 cm.


1425a

023003113205

Gaza od netkanog materijala, sterilna 10x20 219

MaiMed GmbH

Sanol H

Gaza od netkanog materijala, sterilna 10x20, MaiMed GmbH

MaiMed VK, sterile 10x20 cm

1

14, 15

1a

NE

kom

do 450

3 mj.

3 mj.

3 mj

0,71

5%

0,75

I

S

SP, LJ

Od netkanog materijala, veličina 10x20 cm.


1431a

023003113703

Zavoj od netkanog materijala mali 219

Bastos Viegas

Sanol H

Zavoj od netkanog materijala mali , Bastos Viegas

Conforming bandages 4m x 4cm

1

14, 15

1a

NE

kom

do 15

3 mj.

3 mj.

3 mj

1,79

5%

1,88

I

S

SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100%, , površina najmanje 1.600 cm2.


1433a

023003113803

Zavoj od netkanog materijala srednji 219

Bastos Viegas

Sanol H

Zavoj od netkanog materijala srednji, Bastos Viegas

Conforming bandages 4m x 6cm

1

14, 15

1a

NE

kom

do 15

3 mj.

3 mj.

3 mj

2,23

5%

2,34

I

S

SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100%, , površina najmanje 2.400 cm2.


1435a

023003113903

Zavoj od netkanog materijala veliki 219

Bastos Viegas

Sanol H

Zavoj od netkanog materijala veliki , Bastos Viegas

Conforming bandages 4m x 8cm

1

14, 15

1a

NE

kom

do 15

3 mj.

3 mj.

3 mj

1,42

5%

1,49

I

S

SP, LJ

Od netkanog materijala, fiksirni zavoj bijeli, materijal viskoza, poliamid, poliester, rastezljivost najmanje 100% površina najmanje 3.200cm2.


1455a

050512121005

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu 229

Novo Klinik

Sanol H

Fiksacijske trake za endotrahealnu kanilu, Novo Klinik

Trachea-fix

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15

1a

NE

kom

30

 

3 mj.

3 mj

50,00

5%

52,50

I

S

SP, LJ

Tekstil.


1458a

050512121104

Podlošci za endotrahealnu kanilu 229

Bastos Viegas

Sanol H

Podlošci za endotrahealnu kanilu, Bastos Viegas

Tracheotomy sponges

15, 18, 19 samo kod prvog propisivanja

14, 15, 19

1a

NE

kom

90

3 mj.

3 mj.

3 mj

3,46

5%

3,63

I

S

SP, LJ

Tekstil.


1496b

915031232107

Nosni kateter 233

Tik

Tik Zagreb

Nosni kateter, Tik

Kanila nosna za kisik

1

4, 16, 18

5

NE

kom

24

1 god

1 god

1 god

5,54

5%

5,82

IIa

S

SP, LJ

Plastika. CE certifikat.


1502a

030306122206

Inhalator 234

Tik

Tik Zagreb

Inhalator, Tik

Aerosolni inhalator Me 100; Aerosolni inhalator Me 110

16, 18, 19

16, 18, 19

5

NE

kom

1

3 god

4 god

4 god

470,25

5%

493,76

IIa

S

SP, LJ

Metal, plastika, mrežno napajanje. Kompletni uređaj sastoji se od: kučišta, kompresora, cijevi i raspršivača, mogućnost inhalacije usnikom i maskom, čestice aerosola: maksimalno 5 mikrona, zapremina posude za lijek: minimalno 5 ml, protok kroz raspršivač: 8-10 l/min, brzina raspršivanja najmanje 0,3 ml/min. Prenosivi. CE certifikat.


1507a

030312122306

Maska i sustav za inhalaciju 232

Tik

Tik Zagreb

Maska i sustav za inhalaciju, Tik

Inhalacijska maska

1

18, 15, 4

5

NE

kom

1

2 god.

2 god.

2 god.

14,63

5%

15,36

IIa

S

SP, LJ

Plastika, guma. Maska s cijevi za disanje. 100%tni kisik. CE certifikat.


1513a

030312122505

Raspršivač za inhalator 232

Medikoel

Tik Zagreb

Raspršivač za inhalator, Medikoel

Ampula za inhalator

16, 18, 19

4, 16, 18, 19

5

NE

kom

4

1 god.

1 god.

1 god.

8,55

5%

8,98

IIa

S

SP, LJ

Plastika. CE certifikat.

Pomagala i podaci upisani pod šiframa HZZO-a prema ISO 9999: 021803110102, 021803110202 i 021803110302, brišu se.

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 285. mijenja se i glasi: »Za djecu do 18 godina koja su na trajnoj antikoagulantnoj terapiji i moraju kontrolirati protrombinsko vrijeme najmanje jedan puta tjedno.«

U stavku 4. dodaje se tekst: »Pomagala koja se izrađuju po mjeri osigurane osobe u Popisu pomagala označena su pod nezaštićenim (generičkim) nazivom.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/234

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 24. rujna 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

119 07.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima