Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njezinom Veličanstvu Margareti II Kraljici Danske

NN 120/2014 (10.10.2014.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njezinom Veličanstvu Margareti II Kraljici Danske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2258

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u unapređenju sveobuhvatnih odnosa i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske te u promicanju prijateljstva i partnerstva hrvatskog i danskog naroda, odlikuje se

Njezino Veličanstvo MARGARETA II, Kraljica Danske.

Klasa: 060-04/14-01/01

Urbroj: 71-05-04/1-14-01

Zagreb, 15. rujna 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.