Uredba o izmjeni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

NN 120/2014 (10.10.2014.), Uredba o izmjeni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

120 10.10.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2283

Na temelju članka 10. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 30/2009, 139/2010 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O SUSTAVU BRZE RAZMJENE SLUŽBENIH OBAVIJESTI O PROIZVODIMA KOJI PREDSTAVLJAJU RIZIK ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST POTROŠAČA (RAPEX)

Članak 1.

U Uredbi o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) (»Narodne novine«, broj 5/2011), članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Kontaktna točka iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe je Ministarstvo gospodarstva.

(2) Kontaktna mjesta iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe jesu:

– područne jedinice Ministarstva gospodarstva

– ministarstvo nadležno za zdravlje

– ministarstvo nadležno za pomorstvo, promet i infrastrukturu

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

– ministarstvo nadležno za financije

– središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/107

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.