Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u Javnim službama

NN 120/2014 (10.10.2014.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u Javnim službama

120 10.10.2014 Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u Javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2285

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014 i 87/2014), u članku 6. podstavku a) Položaji I. vrste, u točkama 1., 4., 9., 10. i 14. iza riječi: »profesor visoke škole« stavlja se zarez i dodaju riječi: »profesor visoke škole u trajnom zvanju«.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, u točki 4. iza riječi: »viši lektor« stavlja se zarez i dodaju riječi: »profesor visoke škole, profesor visoke škole u trajnom zvanju«.

U točki 5. iza riječi: »knjižničarski savjetnik« stavlja se zarez i dodaju riječi: »umjetnički savjetnik«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/109

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.