Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Iso Velikanović"

NN 120/2014 (10.10.2014.), Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Iso Velikanović"

120 10.10.2014 Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Iso Velikanović"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2289

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/2009) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O »NAGRADI ISO VELIKANOVIĆ«

U Odluci o »Nagradi Iso Velikanović« (»Narodne novine«, broj 82/2005), točka II. mijenja se i glasi:

»Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i nagrada za prvi prijevod djela prevoditelja do 35. godine starosti. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo, po jedna godišnja nagrada i po jedna nagrada za prvi prijevod djela prevoditelja do 35. godine starosti. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor »Nagrade Iso Velikanović«.

Nagrada se dodjeljuje svake godine na dan 29. ožujka.«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Godišnja nagrada i nagrada za prvi prijevod djela prevoditelja do 35. godine starosti dodjeljuju se prevoditeljima koji su državljani Republike Hrvatske za djela koja su u njihovu prijevodu bila objavljena tijekom protekle godine.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevodilačkim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/383

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.