Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

NN 120/2014 (10.10.2014.), Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2295

Na temelju članka 65. stavka 10. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, broj 94/13 i 148/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ODGODI ROKA PRIMJENE ODREDBI UREDBE EZ br. 1371/2007 O PRAVIMA I OBVEZAMA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

I.

Početak roka primjene odredbi članaka 13., 15., 16., 17., 18., 25. i 28. Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, Službeni list L 315, od 3. 12. 2007., propisan člankom 65. stavkom 10. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, broj 94/13 i 148/13), odgađa se do 3. prosinca 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/13-01/309

Urbroj: 530-05-2-2-1-14-7

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.