Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

NN 121/2014 (15.10.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

121 15.10.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2319

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI MODELA POTICANJA PROIZVODNJE U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 55/2014 i 85/2014) u članku 7. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»(1) Iznosi sufinanciranja po kategorijama proizvodnje su:

– Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine – 2,80 kn/kg,

– Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine – 3,30 kn/kg,

– Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe – 3,50 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – dagnje – 0,80 kn/kg,

– Uzgoj školjaka – kamenice – 0,50 kn/kom,

– Uzgoj riblje mlađi – 0,25 kn/kom,

– Ulov male plave ribe – 0,40 kn/kg i

– Riblje proizvode – 2,20 kn/kg.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/11

Urbroj: 525-13/0823-14-26

Zagreb, 6. listopada 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.