Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini

NN 122/2014 (17.10.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2342

Na temelju članka 9. stavka 11. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/13, 148/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O CESTARINI

Članak 1.

U Pravilniku o cestarini (»Narodne novine«, broj 130/2013), u članku 13. stavku 1., riječi »u roku od 6 mjeseci«, zamjenjuju se riječima »u roku od 36 mjeseci«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/34

Urbroj: 530-08-1-14-14

Zagreb, 29. rujna 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.