Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

NN 122/2014 (17.10.2014.), Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2344

Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

NAPUTAK

O NOVČANIM KAZNAMA KOJE IZRIČU GRAĐEVINSKI INSPEKTORI U PROVEDBI ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se način rada građevinskih inspektora u izricanju novčanih kazni, kojima se pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: izvršenik) prisiljavaju na izvršenje rješenja iz članka 30. stavak 1. te kojima se sprječava daljnje građenje provedeno na način iz članka 36. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj: 153/13), a čiji su maksimalni iznosi propisani člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj: 47/09) i podatkom Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj godišnjoj bruto plaći ostvarenoj u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, objavljenom u Priopćenju broj: 9.1.2/12. od 28. veljače 2014. godine.

Članak 2.

Na izvršenje rješenja o uklanjanju građevine, donesenog na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik se, ovisno o skupini građevine, prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima:

Fizička osoba

RB

skupina građevine

1. novčana kazna

2. novčana kazna

3. novčana kazna

4. novčana kazna

5. novčana kazna

6. novčana kazna

1

1 skupina

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00

170.000,00

189.000,00

2

2 skupina

70.000,00

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00

180.000,00

3

3 skupina

50.000,00

70.000,00

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00

4

4 skupina

30.000,00

45.000,00

65.000,00

85.000,00

100.000,00

120.000,00

5

5 skupina

20.000,00

35.000,00

50.000,00

65.000,00

80.000,00

90.000,00

6

građevina iz članka 128. Zakona o gradnji

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Pravna osoba

RB

skupina građevine

1. novčana kazna

2. novčana kazna

3. novčana kazna

4. novčana kazna

5. novčana kazna

6. novčana kazna

1

1 skupina

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

945.000,00

2

2 skupina

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

900.000,00

3

3 skupina

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

4

4 skupina

70.000,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

5

5 skupina

50.000,00

90.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

6

građevina iz članka 128. Zakona o gradnji

40.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

Članak 3.

Na obustavu građenja koja se provodi prema članku 36. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima:

Fizička osoba

RB

skupina građevine

1. novčana kazna

2. novčana kazna

3. novčana kazna

4. novčana kazna

5. novčana kazna

6. novčana kazna i svaka sljedeća

1

1 skupina

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00

170.000,00

189.000,00

2

2 skupina

70.000,00

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00

180.000,00

3

3 skupina

50.000,00

70.000,00

90.000,00

110.000,00

130.000,00

150.000,00

4

4 skupina

30.000,00

45.000,00

65.000,00

85.000,00

100.000,00

120.000,00

5

5 skupina

20.000,00

35.000,00

50.000,00

65.000,00

80.000,00

90.000,00

6

građevina iz članka 128. Zakona o gradnji

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Pravna osoba

RB

skupina građevine

1. novčana kazna

2. novčana kazna

3. novčana kazna

4. novčana kazna

5. novčana kazna

6. novčana kazna i svaka sljedeća

1

1 skupina

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

945.000,00

2

2 skupina

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

900.000,00

3

3 skupina

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

4

4 skupina

70.000,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

5

5 skupina

50.000,00

90.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

6

građevina iz članka 128. Zakona o gradnji

40.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prestaje važiti danom objave podatka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj godišnjoj bruto plaći ostvarenoj u Republici Hrvatskoj u 2014. godini.

Klasa: 362-01/14-01/1816

Urbroj: 531-1-14-1

Zagreb, 3. listopada 2014.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

122 17.10.2014 Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji 122 17.10.2014 Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji