Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja

NN 123/2014 (22.10.2014.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2357

Na temelju članka 149. stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PREGLEDA INOZEMNIH ZRAKOPLOVA NA STAJANCI I ZAHTJEVIMA ZA POTREBNIM KVALIFIKACIJAMA OSOBLJA KOJE IH OBAVLJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja (»Narodne novine«, broj 57/13).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/129

Urbroj: 530-06-1-1-14-2

Zagreb, 15. listopada 2014.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.