Rješenje o imenovanju glavnog inspektora obrane

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o imenovanju glavnog inspektora obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2401

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 85. stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 73/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU GLAVNOG INSPEKTORA OBRANE

Imenuje se general-pukovnik dr. sc. MIRKO ŠUNDOV glavnim inspektorom obrane, s danom 1. studenoga 2014. godine.

Klasa: 080-02/14-01/306

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.