Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2402

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), članka 113. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 137/2013) i članka 47. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 18/2009, 33/2010, 8/2011, 18/2013 i 1/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI POMOĆNIKA RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Razrješuje se VEDRAN ČARDŽIĆ, dr. med., dužnosti vršitelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za zdravstvenu zaštitu.

Klasa: 080-02/14-02/238

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.