Rješenje o razrješenju predsjednice Sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o razrješenju predsjednice Sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2406

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 57.a stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE SANACIJSKOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA

Razrješuje se LJUBICA ĐUKANOVIĆ dužnosti predsjednice Sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Klasa: 080-02/14-02/240

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.