Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2410

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 5. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 139/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA RADNIKA OBOLJELIH OD PROFESIONALNE BOLESTI ZBOG IZLOŽENOSTI AZBESTU

Razrješuje se BORIS JUREŠA dužnosti člana Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, na koju je imenovan kao predstavnik sindikata.

Klasa: 080-02/14-02/242

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.