Rješenje o imenovanju članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o imenovanju članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2411

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 5. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 139/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA RADNIKA OBOLJELIH OD PROFESIONALNE BOLESTI ZBOG IZLOŽENOSTI AZBESTU

Imenuje se GORDANA PALAJSA članicom Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, kao predstavnica sindikata.

Klasa: 080-02/14-01/313

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.