Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2412

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 7. stavka 2. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (»Narodne novine«, broj 58/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Razrješuje se mr. sc. IVICA PLIŠIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove, na koju je imenovan kao predstavnik Hrvatskih voda.

Klasa: 080-02/14-02/237

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.