Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2413

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 7. stavka 2. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (»Narodne novine«, broj 58/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Imenuje se SINIŠA KUKIĆ članom Upravnog vijeća Agencije za vodne putove, kao predstavnik Hrvatskih voda.

Klasa: 080-02/14-01/307

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.