Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

NN 127/2014 (29.10.2014.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2422

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152. u svezi sa člankom 113. stavkom 1. točka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) odlučujući o zahtjevu za razrješenje PETRA ROKNIĆA, na 60. sjednici održanoj 2. listopada 2014., donijelo je sljedeću

ODLUKU

PETAR ROKNIĆ, razrješava se dužnosti zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu s danom 31. listopada 2014.

Broj: DOVO-35/14

Zagreb, 2. listopada 2014.

Predsjednik

Državnoodvjetničkog vijeća

Josip Čule, v. r.